Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto studijuojančiųjų rašto darbų rengimas, gynimas ir kaupimas vyksta laikantis Chemijos ir geomokslų fakulteto tarybos 2018 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 610000-TP-9 patvirtintos tvarkos.

Baigiamųjų darbų rengimas

Baigiamieji darbai rengiami vadovaujantis patvirtintais metodiniais nurodymais:

Chemijos instituto studentams

Geografijos ir kraštotvarkos katedros studentams

Geologijos ir mineralogijos ir Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos katedrų studentams

Hidrologijos ir klimatologijos katedros studentams

Kartografijos ir geoinformatikos katedros studentams

ir Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto tarybos 2020 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. 610000-TP-1 patvirtintomis Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto studentų rašto darbų rengimo rekomendacijomis.

Baigiamojo darbo šablonai
Kalbos patarimai rengiantiems rašto darbą

 

Baigiamųjų darbų įkėlimas į VUSIS ir garantija

Baigiamųjų darbų ir jų metaduomenų pateikimas į VUSIS vyksta laikantis Rašto darbų administravimo Vilniaus universiteto studijų informacinėje sistemoje tvarkos.

Jeigu baigiamajame darbe yra priedų, jie turi būti apjungti su pagrindine darbo dalimi, t. y. į VUSIS įkeliamas tik vienas dokumentas PDF formatu.

Tik įkėlus darbą į VUSIS atsiranda galimybė užpildyti garantiją. Užpildydamas garantiją, studentas patvirtina, kad darbas yra parengtas savarankiškai ir sąžiningai.

Baigiamųjų darbų pateikimas

Studentas baigiamąjį darbą (atspausdinta ir elektroninėje laikmenoje) kartu su garantija katedrai turi pateikti ne vėliau kaip likus 6 (šešioms) darbo dienoms iki baigiamojo darbo gynimo datos.

Baigiamasis darbas užregistruojamas baigiamųjų darbų registracijos žurnale.

 

Baigiamųjų darbų savarankiškumo kompiuterinė patikra

Studentui įkėlus elektroninį dokumentą į VUSIS darbo vadovas atlieka baigiamojo darbo savarankiškumo kompiuterinę patikrą EPAS (Elektroninio plagijavimo atpažinimo posistemė). Atlikus patikrą suformuojama baigiamojo darbo patikros ataskaita, kurioje nurodomas Baigiamojo darbo elektroninio dokumento sutapimo su kitais elektroniniais dokumentais dydis procentine išraiška, ir jei nustatomi sutapimai, pateikiamos pastabos. Ataskaita pridedama prie baigiamojo darbo.

Baigiamojo darbo vadovo sprendimas leisti ginti baigiamąjį darbą patvirtinamas vadovo parašu ir įrašu „Leisti ginti“ arba „Neleisti ginti“ ant atspausdinto baigiamojo darbo, nurodant vadovo vardą, pavardę ir įrašo datą.

 

 

 

Baigiamųjų darbų recenzavimas

Baigiamasis darbas recenzentui perduodamas ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki baigiamojo darbo gynimo.

Studentas recenzento atsiliepimą apie baigiamąjį darbą turi gauti į Universiteto suteiktą elektroninio pašto dėžutę asmeniui ne vėliau kaip prieš 24 (dvidešimt keturias) valandas iki Komisijos posėdžio, kuriame bus ginamas baigiamasis darbas

 

Baigiamųjų darbų gynimas

Chemijos instituto studentų 2018-2019 m. m. baigiamųjų darbų gynimų tvarkaraštis.

Geomokslų instituto studentų 2018-2019 m. m. baigiamųjų darbų gynimų tvarkaraštis.

 

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos