BiodiverCities žaliosios infrastruktūros projektas, vykdomas 10 Europos šalių miestų.

Projektas prisideda prie Europos Sąjungos Biologinės įvairovės strategijos 2030 įgyvendinimo, siekia tikslų, susijusių su bioįvairovės išsaugojimu ir gausinimu, ekosisteminių paslaugų miestuose plėtojimu vystant žaliąją infrastruktūrą ir taikant gamta grįstus sprendimus.

BiodiverCities projektu siekiama inicijuoti miestų gamtinių sistemų ir želdynų teritorijų ekologinių ir kultūrinių funkcijų išsaugojimui ir turtinimui skirtų vietos ir miesto masto sprendimų priėmimą, dalyvaujant ne tik politikos formuotojams, bet ir pilietinei visuomenei, mokslininkams. Pagrindinis tikslas – kurti, taikyti, stebėti ir analizuoti piliečių dalyvavimo ir įtraukties į atitinkamų sprendimų priėmimą įrankius. Projektu siekiama įvertinti žaliosios miestų infrastruktūros būklę, naudojimą ir siūlyti, kaip želdynuose stiprinamos ekosisteminės paslaugos galėtų prisidėti prie gyvenimo kokybės mieste ir biologinės įvairovės didinimo regione.

BiodiverCities projektą įgyvendina Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras (European Council Joint Research Center – angl.) ir Europos Komisijos Aplinkos direktoratas (European Council DG Environment – angl.) (2019 m. birželio 11 d. Komisijos sprendimas dėl bandomųjų projektų finansavimo).

Projektas finansuojamas iš Europos Parlamento dotacijos pagal pilotinį projektą 07 02 77 51 „Pilietinės visuomenės skatinimas dalytis žiniomis ir gerąja patirtimi, susijusia su žaliaisiais miestais ir ekologiška miesto aplinka“. Juo siekiama spręsti šiuolaikines miestų problemas stiprinant ir vystant biologinę įvairovę, miestų žaliąją infrastruktūrą, padidinti mokslinį ištirtumą, pagerinti dalijimąsi žiniomis, tam naudoti  inovatyvius įrankius ir metodus.

 

 

Atvejo studija Vilniaus mieste

Vilnius yra viena iš BiodiverCities projekto Atvejo studijos vietų.

Projektas vyks Pilaitės seniūnijoje, kur Vilniaus mastu santykinai jauno amžiaus gyventojai naudojasi ir tvarko įvairias viešas ir privačias žaliąsias erdves skirtingu metu pastatytuose gyvenamuosiuose kompleksuose. Bus analizuojamos viešosios žaliosios erdvės (želdynai, viešieji pliažai ir visiems prieinamos vandens telkinių pakrantės, miesto miškai), jų naudojimo ypatumai ir gyventojų įsitraukimas jas saugant ir prižiūrint. Didžiausias dėmesys bus skiriamas viešoms žaliosioms erdvėms (priklausomiesiems želdynams) prie daugiabučių namų.

Šią Atvejo studiją vykdo VU CHGF Geomokslų instituto Geografijos ir kraštotvarkos katedros mokslininkės, bendradarbiaujant su Vilniaus miesto savivaldybe ir Pilaitės vietos bendruomenėmis.

Projektu tikimasi prisidėti prie visuomenės įtraukimo į sprendimų, susijusių su žaliųjų erdvių išsaugojimu ir  tvarkymu Pilaitėje ir Vilniuje, priėmimą, inicijuoti ir įgyvendinti visuomenės įtraukųjį procesą Pilaitėje ir drauge su visuomene sukurti bendrą daugiabučių kiemų žalinimo viziją bei įvertinti tokių veiklų efektyvumą.

 

flag_yellow_low.jpg Šis tyrimas yra Europos Sąjungos finansuojamo projekto „BiodiverCities“ dalis.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos