2020-02-05

2019-2020 m. m. Pavasario semestro datos

DĖL DALYKŲ KURSO KARTOJIMO IR EKSTERNO

 

2019-10-08

DĖL MEDICININIŲ PAŽYMŲ PRISTATYMO Į UNIVERSITETĄ

Pagal Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr. 568 nuo rugsėjo 1 d. gydytojai ugdymo institucijoms nebeišduoda medicininės pažymos (formos Nr. 094/a), kuria anksčiau buvo pateisinamas neatvykimas į ugdymo įstaigą.

Studentams paprašius gali būti išduodami šie dokumentai:

  • forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas/siuntimas", kuriame gydytojas gali nurodyti ir tai, kad asmuo sirgo bei ligos data);
  • forma Nr. 046/a „Medicinis pažymėjimas" (naudojama asmens sveikatos būklei, atliktiems tyrimams, skiepams, gydytojų konsultacinės komisijos išvadoms paliudyti ir kitais teisės aktuose nustatytais atvejais).

 

Primename, kad studentas (klausytojas), negalintis į galutinį dalyko (modulio) studijų pasiekimų vertinimą atvykti tvarkaraštyje nurodytu laiku dėl ligos arba kitos svarbios priežasties, gali Chemijos ir geomokslų fakulteto Studijų skyriui pateikti prašymą leisti galutinį dalyko (modulio) studijų pasiekimų vertinimą rengti kitu laiku, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo naujo semestro pradžios.

Studentas (klausytojas), negalintis atvykti į tarpinį dalyko (modulio) atsiskaitymą nustatytu laiku dėl ligos arba kitos svarbios priežasties, gali, susitaręs su dalyką (modulį) koordinuojančiu dėstytoju, kamieninio akademinio padalinio vadovo leidimu laikyti atsiskaitymą kitu, su koordinuojančiu dėstytoju sutartu, laiku.

Apie neatvykimo į galutinį dalyko (modulio) studijų pasiekimų vertinimą ar tarpinį atsiskaitymą priežastį studentas privalo per tris darbo dienas nuo egzaminų laikymo laikotarpio tvarkaraštyje numatytos egzamino (įskaitos) datos pranešti Studijų skyriui (Chemijos instituto programų studentai el. p. , Geomokslų instituto –  ), o pasveikus pateikti pateisinamąjį dokumentą, o jei dėl objektyvių priežasčių negali to padaryti, studentas (klausytojas) privalo apie neatvykimo priežastį informuoti atsiradus pirmai galimybei.

 

2019-08-27

2019 - 2020 m .m. rudens semestro datos

 

2019-03-22

2019 m. kovo 19 d. Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto tarybos sprendimu buvo patvirtinti Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto vardinės stipendijos skyrimo Vilniaus universiteto studentams nuostatai.

 

2018-11-21

DĖL UNIVERSITETINIO EL. PAŠTO

Nuo 2018 m. lapkričio 15 d. studentų el. paštai pasiekiami adresu office365.vu.lt

Studentas, dirbantis VU turi tik vieną pašto dėžutę exchange.vu.lt, tačiau į ją gauna ir darbuotojo, ir studento laiškus.

 

2018-08-22

2018 m. birželio 27 d. Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto tarybos sprendimu buvo patvirtintos:

-Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto studijų dalykų egzaminų (įskaitų) laikymo eksternu tvarka;

-Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto studijų dalyko/modulio studijų kartojimo tvarka.

 

2018-05-31

Studijų skyrius visus su studijomis susijusius pranešimus ir informaciją siunčia tik į Studijuojančiajam suteiktą pašto dėžutę arba per VU Informacinę sistemą.

Studijuojantysis įsipareigoja reguliariai tikrinti ir naudotis Universiteto Studijuojančiajam suteikta elektroninio pašto dėžute ir prieiga prie VUSIS laikantis Universiteto nustatytų taisyklių.

Studijuojantysis, nevykdantis šio įsipareigojimo, negali reikšti pretenzijų, kad negavo pranešimų ir kad Universitetas dėl to pažeidė Sutartį.

 

 

 

 

 

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos