Projekto laikotarpis: 2021 03 01– 2022 02 28

Projekto vadovas: doc. dr. Aušra Kynienė (FF TFAI)

Projekto dalyviai: Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas, Fizikos fakultetas, Gyvybės mokslų centras bei Chemijos ir geomokslų centro fakultetas

Projekto tikslasįvertinti integralaus gamtamokslio ugdymo 5-8 klasėse įgyvendinimo galimybes ir veiksmingumą.

Numatomi pasiekti rezultatai: Gautų projekto rezultatų pagrindu parengtos rekomendacijos ir išvados atnaujintų gamtamokslinio ugdymo Bendrųjų programų diegimui Lietuvos mokyklose, gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo tematikai ir organizavimui, mokymosi tyrinėjant organizavimui, ugdymui kitose netradicinėse aplinkose bei kitoms svarbioms sritims, kurias leistų išskirti atliktas tyrimas ir analizė.

Projekto santrauka:

2019 m. lapkričio 18 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-1317, š.m. gegužės mėn. pradėtas ugdymo programų atnaujinimas apimantis ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinką ir turinį, jį pritaikant įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, integruojant darnaus vystymosi, kūrybingumo, verslumo ir STEAM kompetencijas. Rengiant Bendrąsias programas vadovaujamasi kokybės užtikrinimo kriterijais, didelį dėmesį kreipiant į gamtamokslinių dalykų turinio integralumą. Atnaujinamose Bendrosiose programose peržiūrint ugdymo turinio dalykinės integracijos apimtis vertikaliai ir horizontaliai, numatoma Nacionaliniu lygmeniu parengti ir įgyvendinti vieną programą, kurioje būtų numatyta galimybė pačioms mokykloms rinktis tarp įprastinio atskirų gamtos dalykų mokymo ir integralaus gamtamokslinio ugdymo ne tik 5-6, bet ir 7-8 klasėse. 

2015 metais buvo parengta Integralaus Gamtos mokslų programa 5–8 klasėms (IGMK), kuri nuo 2017 m. gegužės mėn. išbandoma 19-oje Lietuvos mokyklų. Pirmoji karta, kuri dirbo pagal IGMK, šį ugdymo ciklą baigs 2020/2021 m.m. 

Atsižvelgiant į Valstybinėje švietimo strategijoje (2013-2022) numatytus tikslus, būtina atlikti mokinių, dirbusių pagal IGMK programą ir mokinių, dirbusių pagal bendrojo ugdymo programas (patv., 2008 m.), išsamią pasiekimų analizę. Svarbu nustatyti, kiek tikslinga dirbti glaudžiai integruojant gamtos mokslų temas, ar pavyksta moksleiviams suteikti susidaryti vientisą supančio pasaulio vaizdą, kokį poveikį šis ugdymas daro mokymosi motyvacijai ir mokymosi rezultatams. Šio projekto metu numatoma išskirti geriausius integralaus gamtamokslio ugdymo modelius, nustatyti STEAM/STEM veiklų įtaką ugdymo/si kokybei, išsiaiškinti mokytojams aktualių kompetencijų tobulinimo poreikį ir atitinkamai rekomenduoti koreguoti mokytojams siūlomas kompetencijų tobulinimo programas. Šių projekte numatytų tikslų bus siekiama nuosekliai bendradarbiaujant su mokytojais, mokiniais ir mokyklų vadovais, juos apklausiant ir atliekant gamtamokslinių gebėjimų patikrinimo testus, rezultatus lyginant pagal gamtamokslinio ugdymo modelį, mokyklos tipą, vietovės pobūdį, mokytojų darbo stilių, administracijos suteikiamas galimybes ir kt. 

 

Projektas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos (LMTLT) lėšomis, sutarties Nr. S-REP-21-3

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos