cct studentu banner

Studentų mokslinė konferencija „Chemija ir cheminė technologija“ vyks šių metų gegužės 17 dieną Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakultete (Saulėtekio al. 3, LT -10257 Vilnius). Konferenciją organizuoja Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Chemijos institutas, Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakultetas, Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas.

Kviečiame dalyvauti studentus!

 

Detali informacija - http://www.cct-students.chgf.vu.lt/

REGISTRACIJA Į KONFERENCIJĄ

toppr icons studying on computer2 400x400 

Informuojame, kad pokalbis su pretendentais į Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Chemijos mokslo krypties (N 003) doktorantūrą vyks 2019 m. birželio 26 d. 10.00 val. CHGF Chemijos instituto 220 kab. (Naugarduko g. 24, Vilnius).

2019 METŲ PRIĖMIMO Į CHEMIJOS MOKSLO KRYPTIES (N 003) DOKTORANTŪRĄ DISERTACIJŲ TEMATIKOS

Stojamojo pokalbio į Chemijos mokslo krypties (N 003) doktorantūrą vertinimo komisija:

  1. habil. dr. Audrius Padarauskas – pirmininkas;
  2. (HP) dr. Ričardas Makuška;
  3. habil. dr. Arūnas Ramanavičius;
  4. dr. Rimantas Raudonis;
  5. (HP) dr. Stasys Tautkus;
  6. habil. dr. Sigitas Tumkevičius.

 

Konkursinio balo sandara ir jų koeficientai:

Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis (SV),

 iki 10 balų

Pokalbio įvertinimas (PĮ),

iki 10 balų

Mokslinės patirties ir mokslo darbų įvertinimas (MD),

iki 10 balų

1 x (SV)

1 x (PĮ)

1 x (MD)

 

Minimalus balas – 22.

2019 metų priėmimo į doktorantūrą taisykles rasite ir nuo birželio 3 d. iki birželio 25 d. 12:00 val.  prašymą dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse pateikti galite internetiniu adresu

https://www.vu.lt/studijos/doktoranturos-studijos/priemimas-dokt

be pavadinimo

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia konkursą Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Kazio Griniaus, Aleksandro Stulginskio, Jono Žemaičio, Algirdo Brazausko vardinėms stipendijoms 2019 – 2020 m. m. gauti. Ministerija skirs bakalauro ir (ar) vientisųjų studijų II-IV kurso programų studentams 190 Eur per mėnesį dydžio stipendijas, o magistro studijų II kurso ir (ar) vientisųjų studijų V-VI kurso – 266 Eur per mėnesį dydžio stipendijas.

Prezidento A. Smetonos vardo stipendijai kiekvienas padalinys gali siūlyti po keturis kandidatus iš humanitarinių mokslų studijų srities arba humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės.

Prezidento K. Griniaus vardo stipendijai – po keturis kandidatus iš biomedicinos mokslų studijų srities arba gyvybės mokslų ir sveikatos mokslų krypčių grupių.

Prezidento A. Stulginskio vardo stipendijai – po keturis kandidatus iš fizinių mokslų studijų srities arba matematikos, informatikos ir fizinių mokslų krypčių grupių.

Prezidento A. Brazausko vardo stipendijai – po keturis kandidatus iš socialinių mokslų studijų srities arba ugdymo, socialinių mokslų, teisės, verslo ir viešosios vadybos krypčių grupių.

Prezidento J. Žemaičio vardo stipendijai – po keturis kandidatus iš technologijų mokslų studijų srities arba inžinerijos ir technologijos krypčių grupių.

Kiekvienu atveju iš keturių kandidatų du turi būti bakalauro arba vientisųjų studijų būsimųjų III-IV kursų studijų programų studentai, bei du magistro būsimojo II kurso arba vientisųjų studijų programų būsimųjų V-VI kursų studentai.

Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto studentai, pretenduojantys gauti vardinę stipendiją, iki balandžio 9 d. (imtinai) elektroniniu paštu turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. Studento prašymas skirti vardinę stipendiją (skenuotas su parašu);
  2. Studento studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos įvertinimas, parengtas atsižvelgus į ypač gerus studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos rezultatus, studento dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, studentų mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo ir kitus darbus;
  3. Studento užpildyta kandidato, LR Prezidentų vardinėms stipendijoms gauti, studijų rezultatų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos paraiškos forma;
  4. Mokslo darbų, pranešimų kopijos.

Dokumentų pavyzdines formas galite rasti www.chgf.vu.lt.

Fakulteto administracija pagal minėtas kvotas kiekvienai studijų sričiai atrinks po 4 kandidatus ir pateiks jų sąrašą Vilniaus universiteto Studijų administravimo skyriui. Iš visų kamieninių akademinių padalinių pasiūlytų kandidatų specialiai sudarytoje komisijoje bus atrinkti 20 pretendentų, kurių kandidatūros stipendijai gauti bus pateiktos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

Vilniaus universiteto atrinkti kandidatai nuo balandžio 23 d. iki gegužės 1 d. 15 val. skaitmeniniu pavidalu turės pateikti paraiškas ir dokumentus Lietuvos mokslo akademijos nurodytu adresu: http://www.lma.lt/Paraiskos/2019-m-lietuvos-respublikos-prezidentu-vardiniu-stipendiju-konkursas

Prezidentų vardinių stipendijų nuostatus galima rasti adresu: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.420727.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos