Chemijos ir geomokslų fakulteto NUOSTATAI (patvirtinti 2016-10-18 Senato nutarimu nr. S-2016-9-1)