VU ChF Alumnai apibendrino 2017-uosius (2018-04-30)

 

Praėjusią savaitę (balandžio 24 d.) Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto Alumnų draugijos nariai metinio susitikimo metu patvirtino 2017-ųjų veiklos ir finansinę ataskaitą bei naują įstatų redakciją.

2017-ieji buvo išties neeiliniai metai draugijos nariams: prie Alumnų draugijos prisijungė šeši nauji nariai, vyko net keli svarbūs renginiai. Vienas iš jų – seminaras apie chemikų situaciją Lietuvos švietimo įstaigose – „VU chemikai Lietuvos mokykloje: problemos ir perspektyvos”. Diskusijos metu buvo aptartos problemos, su kuriomis dažniausiai susiduriama, ir pasiūlyti būdai joms išspręsti.

Dėl įvairių universiteto ir fakulteto reformų, buvo pasiūlyta keisti draugijos įstatus. Todėl antradienį vykusio susitikimo metu buvo patvirtinta nauja Alumnų draugijos įstatų redakcija.

Bendru pritarimu buvo sutarta dėl artimiausios Draugijos veiklos, o oficialios dalies pabaigoje įsižiebusios diskusijos persikėlė prie jaukaus arbatos puodelio.

Šiuo metu Alumnų draugijai priklauso 52 nariai. Alumnų draugijos nariais gali tapti Vilniaus universiteto Chemijos fakultetą (nuo 2016 m. lapkričio 14 d. Chemijos ir geomokslų fakultetas) baigę asmenys, kurie pritaria Alumnų draugijos veiklos tikslams ir įsipareigoja laikytis įstatų ir aktyviai dalyvauti Alumnų veikloje, vykdyti kitas draugijos nario pareigas.

 

 

 

Nėra nieko ko neįveiktų kartu chemikai (05-25)

img 6811

2017 m. gegužės 12 dieną VU Chemijos fakulteto Alumnų draugijos ir Chemijos ir geomokslų fakulteto dekanės profesorės (HP) dr. Aldonos Beganskienės kvietimu susirinko fakulteto absolventai, dirbantys chemijos mokytojais.

Alumnų draugijos Tarybos pirmininkas profesorius habil. dr. Valdas Laurinavičius iškėlė klausimą – ko reikia chemijos mokytojui iš fakulteto po studijų? Kaip fakultetas ir jo struktūriniai padaliniai gali dalyvauti mokytojų profesinio tobulėjimo kelyje, kaip padėti mokytojams ir mokiniams siekti aukštesnių mokymosi rezultatų? Kaip išlaikyti žmogiškąjį kontaktą, kaip dalyvauti fakulteto gyvenime, Alumnų draugijos veikloje?

Fakulteto prodekanas studijoms profesorius dr. Rimantas Raudonis pristatė dabartinę mokytojų rengimo situaciją ir ateities perspektyvas bei pasidžiaugė jog fakultetas kartu su VU Filosofijos fakulteto Edukologijos katedra jau 7 metus sėkmingai vykdo gretutines pedagogikos studijas chemijos programos studentams. Edukologijos katedros lektorė dr. Šarūnė Nagrockaitė padėkojo fakulteto administracijai už pilietiška poziciją leidžiant studentams rinktis tokias studijas, paminėjo jog chemikų grupė yra viena didžiausių ir susirinkusiems pristatė gretutinių pedagogikos studijų eigą bei specifiką.

Diskusiją ,,Ko gi reikia mokytojui, pradėjus dirbti mokykloje?“ – moderavo Lietuvos chemijos mokytojų asociacijos prezidentė, Vilniaus Senvagės gimnazijos chemijos mokytoja Daiva Lebednikaitė. Pirmiausia bendrųjų kompetencijų darbui su mokyklos bendruomene, gero užmokesčio ir nuostatos, jog šis darbas daugiau yra misija, tarnystė. Deja, bet chemijos mokytojai išeina į užtarnauta poilsį, o naujų atvyksta pakankami mažai. Problema yra tai, jog progimnazijose chemija dėstoma nuo 8 klasės ir yra tik dvi savaitinės valandos, o nuo 11 klasės mokiniai jau gali ir nesimokyti chemijos. Tad sudaryti tinkamą valandų skaičių mokykloje yra sunku, o nuo to priklauso mokytojo uždarbis.

Mokytojai teigia, jog fakultetas suteikia daug žinių, tačiau mokytojo darbe be profesinių kompetencijų reikia bendrųjų, specialiųjų, bendrakultūrinių. Ir tai tik iš dalies padeda įgyti praktikoje.

Lietuvos chemijos mokytojų asociacijos prezidentė kviečia jaunus žmones įsitraukti į mokytojų bendruomenę ir nebijoti mokytojo atsakomybės.

Mokydamiesi fakultete studentai pagal seną tradiciją yra ugdomi būti pilietiškais žmonėmis, baigusiems studijas rūpi kas vyksta fakultete, kokios problemos, kokie įvykiai, tyrinėjimai, kokios mokslinių paieškų kryptys. Kaip ir ką galime daryti, kad išlaikytume tą ,,mums rūpi“? Ką mes visi kartu turėtume organizuoti, kad galėtume vienas kitą palaikyti, kartu tobulėtume ir mokytumėmės vieni iš kitų? Klausimą kėlė ir diskusiją „Kaip chemijos mokytojams neatitrūkti nuo šiuolaikinio chemijos mokslo naujienų?“ – moderavo Neringa Čiukšienė, Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja.

Mokytojai pasisakė už naudingų mokslinių paskaitų organizavimą apie svarbius cheminius tyrimus, naujas tendencijas ir mokslines mintis. Fakulteto ir mokytojų bendra veikla galėtų būti laboratorinių tyrinėjimų organizavimas, demonstracijos, edukacinės pamokos ir išvykos į fakulteto laboratorijas. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo konferencija, surengta fakultete padėtų mokytojams ne tik kartu tobulėti, bet ir dalintis patirtimi, kurti naujus metodus, juos įgyvendinti, kurti naujas edukacines patirtis. Alumnų draugijoje buriasi įdomūs ir lojalūs fakulteto kultūrai įvairiose srityse veikiantys chemikai. Jie gali siūlyti pokalbių ir seminarų temas. Jie, kaip ir fakulteto dėstytojai noriai parengtų susitikimus su mokiniais. Tereikia iniciatyvos, kurią suvaldyti gali fakulteto Alumnų draugija.

Seminaro-diskusijos nuotraukos
https://www.facebook.com/pg/VU-Chemijos-fakulteto-Alumnų-draugija-625724754203104/photos/?tab=album&album_id=1231838213591752

 

 VU Chemijos fakulteto Alumnų draugijos narių visuotinis susirinkimas (05-10)

2017 m. balandžio 28 d. VU Chemijos ir geomokslų fakultete vyko VU Chemijos fakulteto Alumnų draugijos narių visuotinis susirinkimas.

Buvo patvirtinta Draugijos metinė veiklos bei finansinė ataskaitos bei išrinktas naujas Tarybos narys – Giedrius Mažūnaitis. Susitikimo metu prie draugijos veiklos prisijungė 6 nauji nariai.

Susitikimo nuotraukas galite peržiūrėti čia:
https://www.facebook.com/pg/VU-Chemijos-fakulteto-Alumnų-draugija-625724754203104/photos/?tab=album&album_id=1220688208040086

 

 ALUMNAI ORGANIZUOJA SEMINARĄ-DISKUSIJĄ „VU CHEMIKAI LIETUVOS MOKYMO ĮSTAIGOSE: PROBLEMOS IR PERSPEKTYVOS“ (2017-04-05)

Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto Alumnų draugija pradeda seminarų-diskusijų su VU Chemijos fakulteto absolventais, dirbančiais pedagogikos, mokslo ir verslo srityse ciklą.

Pirmasis seminaras-diskusija vyks su VU chemikais, dirbančiais Lietuvos mokymo įstaigose, Alumnų draugijos nariais ir Chemijos ir geomokslų fakulteto administracija, dėstytojais bei studentais.

Diskusijų tikslas chemijos programų studijų kokybės gerinimas bei grįžtamojo ryšio su absolventais stiprinimas.

Daugiau informacijos apie renginį

 

2% GPM Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto Alumnų draugijai (2017-03-14)

 

2procentai 1024x621


Maloniai kviečiame skirti 2 proc. sumokėto pajamų mokesčio Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto Alumnų draugijai. Gautos lėšos bus panaudotos Draugijos veiklos vystymui.


Duomenys, reikalingi prašymui:
1-4 laukeliuose įrašykite savo asmeninę informaciją;
Mokestinis laikotarpis (5 laukelis): 2016;
Mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą (laukelis 6S): pažymėkite (X);
Gavėjo tipas (E1 laukelis): 2;
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) (E2 laukelis): 304284526;
Mokesčio dalies paskirtis (E3 laukelis formoje): VU Chemijos fakulteto Alumnų draugijai;
Mokesčio dalies dydis (procentais) (E4 laukelis): įrašykite skaičių.

Jeigu naudojatės Lietuvos komercinių bankų teikiamomis internetinės bankininkystės paslaugomis, prašymo formą galite užpildyti elektroniniu būdu adresu: http://deklaravimas.vmi.lt/
Ranka užpildytą prašymo formą (FR0512) galite tiesiogiai įteikti savo gyvenamos vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus darbuotojui arba išsiųsti paštu savo gyvenamosios vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui.

Pervesti pajamų mokesčio dalį VU Chemijos fakulteto Alumnų draugijai galite iki š. m. gegužės 1 d.

 

VU Chemijos fakulteto Alumnų draugijos rudens susitikimas susitikimas  (2016-10-07)

 

susit2016 m. spalio 6 d. VU Chemijos fakultete vyko visuotinis VU Chemijos fakulteto Alumnų draugijos rudens susitikimas, kuriame dalyvavo 33 svečiai. Susitikimo metu prie draugijos veiklos prisijungė 9 nauji nariai.

Vykdančioji direktorė dr. Aleksandra Prichodko džiaugėsi aktyviu narių dalyvavimu ir tuo, kad į draugijos veiklą nuolat įsitraukia nauji absolventai. Ji informavo susirinkusiuosius apie sėkmingą draugijos įregistravimą ir per neilgą jos gyvavimo laikotarpį (draugija įsteigta 2016 m. balandžio 21 d.) jau nuveiktus darbus. Vienas iš jų – pradėta tradicija draugijos atstovui sveikinti absolventus diplomų teikimo šventėje. Be to, draugija teikė konsultacinę pagalbą ir kitiems – Gamtos mokslų fakulteto absolventų iniciatyvinei grupei, kuri tikisi artimiausiu metu įkurti ir savo alumnų draugiją.

Draugijos ateities planus pristatė tarybos pirmininkas prof. habil. dr. Valdas Laurinavičius. Numatoma rengti diskusijas su absolventais, dirbančiais mokslo, verslo ir pedagogikos srityse, į jas įtraukti fakulteto administraciją ir studentų atstovus, skelbti įvairių fakulteto kursų istorijas leidiniuose arba draugijos interneto tinklalapyje, organizuoti nariams ekskursijas.

Susirinkime pasisakė ir svečiai. Teisės fakulteto (TF) Alumni draugijos valdybos pirmininkas Virginijus Adutavičius papasakojo apie TF Alumni draugijos veiklą, tradicijas ir atsakė į susirinkusiųjų klausimus. Chemijos fakulteto dekanė prof. (HP) dr. Aldona Beganskienė pristatė pranešimą apie fakulteto veiklą, faktus ir skaičius, tolimesnius planus ir bendradarbiavimo su alumnais galimybes.

Susitikimo metu šventinę nuotaiką kūrė Vilniaus miesto merginų choras „Viva“ (vadovė Vilija Mažintaitė).

Susirinkusieji susitarė, kad visuotinio VU Chemijos fakulteto Alumnų draugijos susitikimo data turėtų būti paskutinį balandžio penktadienį, tad iki susitikimo 2017 m. balandžio 28 d.

Susitikimo nuotraukas galite peržiūrėti ČIA.

 

 

Įsteigta VU Chemijos fakulteto Alumnų draugija (2016-04-22)

 

draugDėmesio, mieli absolventai! Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakultetas siekia, kad ir pabaigus studijas Jūsų ryšys su Alma Mater nenutrūktų ir kad mes Jums galėtume padėti net tada, kai Jūsų nėra universitete. Nepriklausomai nuo to, ar Jūs esate tik pastaraisiais metais Fakultetą baigęs absolventas ar tas, kuris baigė vieną iš fakulteto kuruojamų sričių iki fakulteto susikūrimo – mums bus labai malonu, jei Jūs pasinaudosite galimybe vėl sugrįžti į Fakultetą.

2016 m. balandžio 21 d. VU Chemijos fakulteto prof. Kazio Daukšo auditorijoje vykusiame fakulteto absolventų susirinkime, buvo įsteigta Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto Alumnų draugija. Susirinkimo metu patvirtinti draugijos įstatai ir išrinkta vadovybė.

Draugijos vykdančiąja direktore išrinkta dr. Aleksandra Prichodko, tarybos pirmininku – prof. habil. dr. Valdas Laurinavičius. Į tarybą išrinkti: Neringa Čiukšienė, prof. habil. dr. Aivaras Kareiva, Rima Mačiūnienė, prof. (HP) dr. Ričardas Makuška, dr. Vitalius Skaržinskas, Aušra Šablinskienė, Gintautas Šironas, Pranas Ušinskas.

Pagrindiniai draugijos tikslai yra:

  • palaikyti tvirtus Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto absolventų (alumnų) tarpusavio ryšius ir jų ryšius su Alma Mater;
  • vystyti alumnų bendruomenės profesinius gebėjimus;
  • prisidėti prie Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto veiklos vystymo bei plėtros;
  • padėti užtikrinti aukštą chemijos ir biochemijos studijų krypčių Vilniaus universiteto Chemijos fakultete lygį;
  • kurti palankias sąlygas Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto studentams deramai pasirengti dirbti pagal profesiją ir veiksmingai taikyti įgytas žinias bei įgūdžius;
  • padėti Draugijos nariams užmegzti verslo bei profesinius ryšius su kolegomis – praktikais, sudaryti sąlygas toliau gilinti teorines ir praktines žinias įvairių Draugijos organizuojamų susitikimų, diskusijų klubų, konferencijų, paskaitų ar kitų renginių metu Draugijos sėkmė priklauso nuo visų alumnų aktyvaus dalyvavimo, tad kviečiame visus VU Chemijos fakulteto absolventus tapti Draugijos nariais.

Steigiamojo susirinkimo nuotraukas galite peržiūrėti ČIA.

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos