Vilniaus universiteto Senato 2016 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. S-2016-8-2 ir 2016 m. spalio 18 d. nutarimu S-2016-9-1 įsteigtas Chemijos ir geomokslų fakultetas ir patvirtinti fakulteto nuostatai. Nuostatų įsigaliojimo data nustatyta 2016 m. lapkričio 14 d.

Nuo 2016 m. lapkričio 14 d. pradėjo veikti naujas kamieninis akademinis padalinys – Chemijos ir geomokslų fakultetas (CHGF), kuriame yra du šakiniai padaliniai: Chemijos ir Geomokslų institutai. Chemijos instituto direktorius - prof. habil. dr. Aivaras Kareiva, Geomokslų instituto - prof. dr. Egidijus Rimkus.

Fakulteto dekanė - prof. (HP) dr. Aldona Beganskienė.

 

Fakultete dirba:

-39 profesoriai

-42 docentai

-9 vyresnieji, 19 mokslo darbuotojų

 

2017-2018 mokslo metų rudens semestro metu Fakultete studijuoja:

-870 studentų

-34 mainų programų studentai

-disertacijas rengia 81 doktorantas - 57 Chemijos institute, 24 - Geomokslų institute