Vilniaus universiteto Senato 2016 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. S-2016-8-2 ir 2016 m. spalio 18 d. nutarimu S-2016-9-1 įsteigtas Chemijos ir geomokslų fakultetas ir patvirtinti fakulteto nuostatai. Nuostatų įsigaliojimo data nustatyta 2016 m. lapkričio 14 d.

Nuo 2016 m. lapkričio 14 d. pradėjo veikti naujas kamieninis akademinis padalinys – Chemijos ir geomokslų fakultetas (CHGF), kuriame yra du šakiniai padaliniai: Chemijos ir Geomokslų institutai.

Laikinoji fakulteto vadovė – dekanė prof. (HP) dr. Aldona Beganskienė.