esfivp i 2

 

    PROJEKTAS:

    OPTIŠKAI SKAIDRIŲ ELEKTRODŲ MODIFIKAVIMAS KONJUGUOTAIS POLIMERAIS

    Projekto kodas: 09.3.3-LMT-K-712-03-0061

 

 

 

Projekto tikslas

Šio projekto tikslas yra parinkus geriausias sintezės sąlygas elektrochemiškai padengti skaidrius elektrodus elektrai laidaus polimero danga ir ištirti jų optines bei elektrines savybes.

esfivp i 2   

    PROJEKTAS:

OPTINIO REDUKUOJANČIŲ CUKRŲ NUSTATYMO METODO TOBULINIMAS BEI  PRITAIKYMAS ANALIZEI REALIUOSE MĖGINIUOSE

    Projekto kodas: 09.3.3-LMT-K-712-03-0090

 

 

 

Projekto tikslas

Ugdyti studento mokslinę kompetenciją ir įgūdžius vykdant optinio redukuojančių cukrų nustatymo metodo pagrįsto aukso nanodalelių sinteze tobulinimą bei pritaikymą analitės nustatymui realiuose mėginiuose.

 esfivp i 2  

     PROJEKTAS:

AUKŠTYNVERTĖS EMISIJOS POLIMORFINIUOSE MOLIBDATUOSE IR VOLFRAMATUOSE TYRIMAS

    Projekto kodas: 09.3.3-LMT-K-712-03-0071

 

 

 

Projekto tikslas

Išmokti kontroliuoti aukštynvertės emisijos spalvą polimorfiniuose molibdatuose ir volframatuose

 esfivp i 2

  

   PROJEKTAS:

  TEKSTILĖS PLUOŠTO MODIFIKAVIMAS ELEKTRAI LAIDŽIAIS POLIMERAIS

  Projekto kodas: 09.3.3-LMT-K-712-03-0063

 

 

 

Projekto tikslas

Ugdyti studento mokslinę kompetenciją ir įgūdžius vykdant pasirinkto tekstilinio pluošto modifikavimą elektrai laidžių polimerų monomerais.

esfivp i 2 

 

   PROJEKTAS:

  1,3-DIARILPROPINONŲ PANAUDOJIMAS 2-PAKEISTŲ 3,5-DIARILTIOFENŲ SINTEZEI

   Projekto kodas: 09.3.3-LMT-K-712-03-0118

 

 

Projekto tikslas

Susintetinti 2,3,5-tripakeistus tiofenus iš pasirinktų 1,3-diarilpropinonų optoelektroninių savybių tyrimams.

esfivp i 2  

   PROJEKTAS: 

LIČIO SILIKATO IR ITRIU STABILIZUOTO CIRKONIO OKSIDO BIOKERAMINIŲ DANGŲ NUSODINIMAS NEVANDENINIU ZOLIŲ–GELIŲ METODU TAIKYMUI ODONTOLOGIJOJE

   Projekto kodas: 09.3.3-LMT-K-712-03-0062

 

 

Projekto tikslas

Suprasti biokeraminių dangų nusodinimo zolių-gelių metodu ant metalo paviršiaus įpatumus ir išmokti savarankiškai analizuoti plonų sluoksnių rentgeno difrakcinės analizės, skenuojančiosios elektroninės ir atominių jėgų mikroskopijos gautus duomenis.

esfivp i 2 

  PROJEKTAS: 

APKONVERTUOJANČIŲ NAGDF4 NANODARINIŲ LEGIRUOTŲ YB, ER, ND JONAIS SINTEZĖ IR LIUMINESCENCINIŲ SAVYBIŲ TYRIMAS

  Projekto kodas: 09.3.3-LMT-K-712-03-0093

 

 

 

Projekto tikslas

Įsisavinti liuminescencinių tyrimų žadinimui naudojant 980 nm bei 808 nm nuolatinės veiklos lazerinę spinduliuotę metodiką, gebėti savarankiškai atlikti šiuos bei kinetinių matavimų tyrimus.

 esfivp i 2 

  PROJEKTAS: 

REKURENCIJOS GRAFIKŲ IR REKURENCIJOS ANALIZĖS METODŲ VYSTYMAS MASINIŲ IŠMIRIMŲ ĮVYKIŲ TYRIMAMS

  Projekto kodas: 09.3.3-LMT-K-712-03-0053

 

 

 

Projekto tikslas

Sukurti priemones senovinių bendrijų analizei ir erdvinei bei laikinei stratigrafinei koreliacijai naudojantis rekurencijos grafikų teorija.