CHEMIJOS INSTITUTO INFORMACIJA

 

SUSITIKIMAI DĖL PRAKTIKOS ORGANIZAVIMO

Šiemet susitikimai dėl praktikų organizavimo yra atšaukiami. Prašome susipažinti su informacija.

Iškilus klausimams, prašome kreiptis į praktikos koordinatorę doc. dr. Tatjana Kochanę el. paštu .

 

Bakalauro studijų profesinės praktikos tikslas – įtvirtinti ir tobulinti bendrąsias studijų programoje įgytas programos pagrindų ir specialaus lavinimo žinias bei gebėjimus, pagal įmonės/įstaigos poreikius atliekant profesines praktines užduotis. Praktika vyksta bakalauro studijų metu IV kurse.

Magistrantūros studijų technologinės praktikos farmacijos įmonėje tikslas – ugdyti gebėjimą analizuoti, sisteminti ir kritiškai vertinti mokslinės informacijos ir technologinės praktikos veiklos tyrimų duomenis, dirbti savarankiškai tarpdisciplininėje komandoje, kompleksiškai sieti naujausias farmakologijos, chemijos bei biologijos žinias, apibūdinti vaistų kūrimo technologinius principus, planuoti ir atlikti analitinius, eksperimentinius farmacinės chemijos tyrimus.

 

VU Studijų praktikos reglamentas

VU CHGF praktikos nuostatai

Profesinė praktika vyksta bakalauro studijų metu IV kurse, Farmacinės chemijos programos studentams magistrantūros studijų II kurse.

 

Praktikos laikotarpiai pagal studijų programas:

Studijų programos pavadinimas

Praktikos laikotarpis

Praktikos trukmė

Biochemija

Praktika vyksta toje pačioje įmonėje/įstaigoje abu laikotarpius.

2020-09-01 – 2020-12-11                  

4 mėn., po 10 val. per savaitę              

2021-02-04 – 2021-04-09

2 mėn., po 40 val. per savaitę

Chemija

Nanomedžiagų chemija

2020-09-01 – 2020-10-23

2 mėn., po 40 val. per savaitę

Farmacinė chemija

2020-09-01 – 2020-10-23

2 mėn., po 40 val. per savaitę

 

 

Praktikos organizavimo etapai (vyksta nuo 2020 m. kovo 1 d. iki liepos 31 d.)

I. Praktikos vietos paieška

 • Studentai gali savarankiškai ieškoti įmonės/įstaigos, kuri priimtų į praktiką.
 • Prisijungę prie praktikos sistemos studentai gali dalyvauti bendroje atrankoje į darbdavių skelbiamas vietas arba patys užregistruoti pasirinktą įmonę.
 • Praktikos metu atliekamas darbas turi būti susijęs su studijų metu įgytomis žiniomis ir praktiniais gebėjimais.
 • Studento praktikai turi vadovauti 2 praktikos vadovai: įmonės/įstaigos praktikos vadovas (praktikos vietoje paskirtas darbuotojas) ir universiteto praktikos vadovas (katedroje paskirtas dėstytojas).

 

VU Chemijos ir geomokslų fakulteto rekomenduojamų studentų profesinės praktikos vietų sąrašas

 

CHGF profesinės praktikos koordinatorė doc. dr. Tatjana Kochanė.

Kontaktai: el. paštas , tel. +370 67343716.

 

Chemijos instituto katedrų profesinės praktikos vadovai

 

II. Susiradus praktikos vietą

 • Prieš vykdami į praktiką studentai kartu su įmonės/įstaigos ir universiteto praktikos vadovais turi suformuluoti praktikos temą ir uždavinius.
 • Studentui atliekant praktiką bet kokioje įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje iki 2020 m. birželio 23 d. su praktikos institucija bei fakultetu reikia pasirašyti trišalę praktikos sutartį. Pagal žemiau pateiktą formą studentai turi elektroniniu būdu užpildyti praktikos sutartį, kurią 3 egzemplioriais (su studento ir įmonės/įstaigos direktoriaus parašais bei antspaudu) privalo pristatyti į fakulteto dekanatą. Fakultete sutartys pasirašomos dekano, registruojamos, ir studentui grąžinami 2 sutarties egzemplioriai (skirti studentui ir įmonei/įstaigai).
 • Trišalių sutarčių pasirašymas gali vykti elektroniniu būdu (pvz. studentas pasirašo sutartį, skenuotą kopiją siunčia įmonės direktoriui pasirašyti, jam pasirašius, studentas siunčia sutartį į dekanatą: . Praktikos sutarčių originalai turi būti pristatyti į dekanatą iki praktikos pabaigos.
 • Tuo tarpu, studentui atliekant praktiką Vilniaus universiteto padalinyje, praktinio mokymo sutartis nėra sudaroma, o praktika yra įteisinama praktikantą siunčiančio padalinio vadovo (Dekano/Direktoriaus) įsakymu (žr. Vilniaus universiteto Studijų praktikos reglamentą, 4.1. punktą). Studentas iki 2020 m. birželio 23 d. turi užpildyti ir pateikti prašymą fakulteto dekanatui.
 • Iki 2020 m. birželio 23 d. praktikos sistemoje būtina užpildyti Registracijos anketą.

 

Studento praktinio mokymo sutarties forma

Studento praktinio mokymo sutarties forma (anglų kalba)

Studento prašymo įsakymui forma

 

III. Atsiskaitymui už praktiką praktikos pabaigoje būtina atlikti šiuos žingsnius:

1. Pateikti katedrai ataskaitą apie atliktą praktiką (iki lapkričio 6 d.);

2. Įmonės/įstaigos praktikos vadovas turi užpildyti studento praktikos įvertinimo anketą;

3. Studentas turi užpildyti praktikos vietos įvertinimo anketą.

4. Pristatyti praktikos ataskaitą katedroje (gynimo tvarkaraštis).

 

 

1. Profesinės praktikos ataskaita turi būti parengta pagal fakulteto pateiktą pavyzdį. Tituliniame ataskaitos lape turi būti:

 • įmonės/įstaigos praktikos vadovo įvertinimas balais ir parašas;
 • įmonės/įstaigos antspaudas;
 • universiteto praktikos vadovo (iš katedros paskirto dėstytojo) parašas.

- Jei ant praktikos ataskaitos įmonės antspaudo nėra, tuomet papildomai studentas turi pateikti iš įmonės pažymą (su antspaudu ir vadovo parašu)  apie atliktą praktiką.

- Iškilus klausimams dėl ataskaitos rengimo reikia kreiptis į savo universitetinį praktikos vadovą.

- Dėl praktikos ataskaitos pateikimo terminų ir praktikos gynimo datos prašome kreiptis į katedrą.

- Pateikę praktikos ataskaitą raštu studentai turės ją pristatyti žodžiu katedros sudarytai komisijai.

2. Studento praktikos įvertinimo anketa vadovui. Studentas turi informuoti įmonės/įstaigos praktikos vadovą, kad praktikos pabaigoje jam bus atsiųsta elektroninė vertinimo anketa. Užpildytos anketos duomenys automatiškai patenka į duomenų bazę, todėl jos nereikia spausdinti. Jei praktikos vadovas neturi galimybės užpildyti elektroninės anketos, tuomet studentas jam turi pateikti atspausdintą anketą ir užpildytą bei pasirašytą praktikos vadovo pridėti prie praktikos ataskaitos (praktikos vertinimo anketa vadovui) (praktikos vertinimo anketa vadovui anglų kalba).

Dėmesio! Visi studentai praktikos sistemoje turi būti užpildę registracijos anketą ir teisingai nurodę įmonės/įstaigos praktikos vadovo el. pašto adresą, kuriuo jam bus atsiųsta elektroninė vertinimo anketa.

3. Praktikos vietos įvertinimo anketa studentui. Praktikos vietos įvertinimo anketą studentai pildo prisijungę į praktikos sistemą. Apie leidimą pildyti anketą studentai bus informuojami el. paštu.

4. Jeigu atlikote Erasmus+ praktiką užsienyje:

 • Grįžus iš praktikos, After the mobility dokumento kopiją reikia pristatyti praktikų koordinatorei Tatjanai Kochanei (originalas parodomas, po to pristatomas į Karjeros ir konsultavimo skyrių).
 • Praktikos ataskaita ir skaidrės gali būti lietuvių arba anglų kalba. Gynimo katedros komisijoje kalba yra lietuvių.
 • Ant paruoštos praktikos ataskaitos titulinio lapo turi būti įmonės/įstaigos praktikos vadovo įvertinimas balais ir parašas.

Vilniaus universiteto praktikos informacinė sistema

Daugiau praktikos skelbimų rasite karjera.lt

 

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos