Miroslav Semasko

Miroslav Semasko

Masters Student
E-mail:
Address: Naugarduko str. 24, LT-03225 Vilnius, room 240
Phone: +370 (5) 219 3108
Fax: +370 (5) 233 0987

Date of Birth

April 22nd, 1987.

Education

 • 2006 – Vilnius J.I. Krasevskis Secondary School;
 • 2012 – Bachelor’s Degree in Chemistry and Teacher Qualification (Lithuanian University of Educational Sciences).

Duties

 • Laboratory assistant in Center for Physical Sciences and Technology.

Research

Interests

 • Inorganic chemistry;
 • Synthesis of hydroxyapatite by sol–gel method.

Publications

Publication list of the last 5 years:

 • 11th International conference of Lithuanian chemists „Chemija 2013“, M. Semaško, L. Tamašauskaitė – Tamašiūnaitė, A. Balčiūnaitė, R. Kondrotas,  J. Vaičiūnienė, E. Norkus, Synthesis Of Platinum-Titania Nanoparticles Supported Graphene As Electrocatalysts For Methanol Oxidation. Vilnius, Lithuania, (2013)
 • „XIIth  International Conference on Molercular Spectroscopy“, M.Semasko, J. Trinkunaite – Felsen, A. Kareiva, „Calcium hydroxyapatite with biological – natural origin: Sythesis and spectroscopic characterization“, Krakow – Bialka Tatrzanska, (2013), p 261.
 • „ 15th International Conference – School Advanced Materials and technologies 2013“ M. Semaško, L. Tamašauskaitė – Tamašiūnaitė, A. Balčiūnaitė, R. Kondrotas,  J. Vaičiūnienė, E. Norkus, „Microwave – Assisted Synthesis of reduced Graphene Oxide Supported Platinum, Platinum-Titania and Platinum-Nickel-Titania Nanoparticles as Electrocatalysts for Methanol Oxidation“,Palanga, Lithuania, (2013), p 169.
 • „ Studentų moksliniai tyrimai 2012/ 2013“ M. Semaško, Pt/TiO2 – Grafeno Nanokompozitų Sintezė, Charakterizavimas ir Taikymas Metanolio Kuro Elementuose“, Vilnius, (2013), p 374.
 • Gamtos, matemtikos ir technologijų fakulteto bakalaurų ir magistrantų mokslinė konferencija  CHEMIJA, M. Semaško „ Kalcio hidroksiapatito sintezės metodų apžvalga“ LEU, Vilnius, (2013), p 15-18.
 • Gamtos, matemtikos ir technologijų fakulteto bakalaurų ir magistrantų mokslinė konferencija  CHEMIJA, M. Semaško „ Platinos – Grafeno Katalizatorių Sintezė Mikrobangų Poveikyje, Charakterizavimas ir Savybės“ LEU, Vilnius, (2013), p 7-14.
 • „Organinė chemija“, M. Semaško, Ž. Stankevičiūtė, V. Gefenas „ Lietuvoje surinkto propolio cheminės sudėties tyrimai“ KTU, Kaunas, (2012), p 79-81.
 • „Chemija ir cheminė technologija 2012“ M. Semaško, Ž. Stankevičiūtė, V. Gefenas „Lietuvoje ( Švenčionių raj., Bareišiūnų km.) surinkto propolio cheminės sudėties tyrimas IR spektroskopijos metodu“, KU, Klaipėda, (2012), p 178-182.
 • Gamtos mokslų fakulteto bakalaurų,  magistrantų ir doktorantų mokslinė konferencija  CHEMIJA, M. Semaško „ Propolio cheminės sudėties tyrimai“ LEU, Vilnius, (2012), p 28-31.
 • Gamtos mokslų fakulteto bakalaurų,  magistrantų ir doktorantų mokslinė konferencija  CHEMIJA, M. Semaško, M. Kovanskis „ Dvarčionių šaltinio vandens kokybės rodiklių nustatymas“ LEU, Vilnius, (2012), p 28-31.

 Courses of Educational Improvement

 • „Biotechnologijų kvalifikacijos kėlimo kursai“ Nr.VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-004., 56 ak. val., Pažymėjimas Nr. MP-13-BIO-248, 2013 lapkričio 5d.
 • „Gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) mokytojų ir mokinių dalykinių kompetencijų ugdymas tiriant žaliąsias mokymosi aplinkas“ Nr.VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-003., 192 ak. val., Pažymėjimas Nr.2260.
 • „Gamtos mokslų mokytojų eksperimentinės veiklos kompetencijos tobulimas atnaujintų mokymo priemonių ir 9 – 12 klasių bendrųjų programų pagrindu“ Nr.VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-002., 60 ak. val., Pažymėjimas Nr. LEU-13-018. 2013 spalio 13d.
 • „Kūrybingumas ugdymo procese“ Nr.VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-004., 72 ak. val., Pažymėjimas Nr. MP-13-BIO-168, 2013 spalio 12d.
 • „Apiterapijos pagrindai bitininkams“, 16 val. , Pažymėjimas Nr. 2012-039, 2012 lapkričio 16 – 18 d.
 • „Laboratorijų darbuotojų specialiųjų gebėjimų ir įgūdžių ugdymas“, „Raštvedyba“ 16 val., „Projektų rengimas ir valdymas“ 32 val., Pažymėjimas Nr. VP1-1.1-SADM-06-K-01-105/0326.

Other Activities

 • Beekeeping (Member of Vilnius Association of  Beekeepers);
 • Apitherapy (Member of Lithuanian  Association of Apitherapists).

Fellowships

 • „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“, Sutarties Nr. SMP-1300-97/ SMT13P-017, 4 mėnesiai. Pažymėjimas išduotas 2013-06-05.