VILNIAUS UNIVERSITETO CHEMIJOS IR GEOMOKSLŲ FAKULTETO CHEMIJOS INSTITUTO ATVIROS PRIEIGOS IŠTEKLIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Įranga (tikslus prietaiso pavadinimas)

Tikslus prietaiso aprašymas

Panaudojimo galimybės

(konkrečios veiklos)

Personalas, aptarnaujantis prietaisą (vardas, pavardė, tel.,

el. paštas)

Prietaiso darbo laikas,

skiriamas atvirai

prieigai (val. per mėn.)

Prietaiso naudojimosi

įkainiai (Eur už val. be PVM)

Prietaiso buvimo vieta

(adresas)

1.1.

SEM Hitachi SU-70

Skenuojantis elektroninis mikroskopas skirtas įvairių kietų medžiagų paviršiaus morfologiniams ir struktūriniams tyrimams (paviršiaus

atvaizdavimui ir jo vaizdinimui); mikroskopo EDS priedėlis skirtas lokalios cheminės sudėties nustatymui kietose medžiagose ir cheminių elementų erdvinio pasiskirstymo tiriamo objekto paviršiuje žemėlapių sudarymui; mikroskopo EBSD detektorius

skirtas poliruotų kristalinių paviršių kristalitų žemėlapių sudarymui pagal kristalografines plokštumas.

Maksimali skyra 1 nm standartiniam mėginiui. Matavimai atliekami vakuume (>10-3 bar). Maksimalus tiriamo bandinio dydis: skersmuo >15 cm, aukštis >5 cm.

Simas Šakirzanovas, +370 5 2193190,

 

20

23,13

VU ChGF Chemijos institutas,

Naugarduko

g. 24, Vilnius

1.2.

SEM Hitachi SU-70 su EDX ir EBSD priedais

Simas Šakirzanovas, +370 5 2193190,

 

20

46,27

VU ChGF Chemijos institutas,

Naugarduko

g. 24, Vilnius

2.

SEM Hitachi TM3000

Skenuojantis elektroninis mikroskopas skirtas įvairių kietų medžiagų paviršiaus morfologiniams ir struktūriniams tyrimams (paviršiaus atvaizdavimui ir jo vaizdinimui).

Maksimali skyra 30 nm (didinimas iki ×30000) standartiniam mėginiui. Maksimalus tiriamo bandinio dydis: skersmuo >10 cm, aukštis >5 cm.

Galimybė matavimus

atlikti negiliame vakuume.

Simas Šakirzanovas, +370 5 2193190,

 

20

11,57

VU ChGF Chemijos institutas,

Naugarduko

g. 24, Vilnius

Eil. Nr.

Įranga (tikslus prietaiso pavadinimas)

Tikslus prietaiso aprašymas

Panaudojimo galimybės

(konkrečios veiklos)

Personalas, aptarnaujantis prietaisą (vardas, pavardė, tel.,

el. paštas)

Prietaiso darbo laikas,

skiriamas atvirai

prieigai (val. per mėn.)

Prietaiso naudojimosi

įkainiai (Eur už val. be PVM)

Prietaiso buvimo vieta

(adresas)

3.

XRD Bruker D8 Advance

Difraktometro goniometras: vertikalus Theta/2Theta arba Theta/Theta; Bragg-Brentano ir lygiagrečių spindulių geometrijos su Cu Kα šaltiniu. Galimi du detektoriai: scintiliacinis arba LYNXEYE.

Mėginių laikikliai: standartinis miltelių, xyz stalas, slystančio kampo laikiklis, krosnis su kontroliuojama atmosfera ir temperatūra (50-1000C).

Įvairių mėginių (paviršių ar miltelių) rentgeno spindulių difrakcinė analizė. Mėginių kristalinės struktūros analizė, reflektometriniai tyrimai

(XRR), paviršių tekstūros analizė, fazinių virsmų tyrimai. Gautų duomenų analizė, tekstūros analizė su polių figūros sudarymu.

Valentina Plaušinaitienė, ;  Simas Šakirzanovas, +370 5 2193190,

20

28,92

VU ChGF Chemijos institutas,

NFTMC,

Saulėtekio al.

3, Vilnius

4.

Rigaku MiniFlex II

Difraktometro goniometras:

Bragg-Brentano geometrijos su Cu Kα šaltiniu. Mėginių laikikliai: standartinis miltelių.

Miltelių kristalografinės struktūros (sudėties) nustatymas.

Simas Šakirzanovas, +370 5 2193190,

20

11,57

VU ChGF Chemijos institutas,

Naugarduko

g. 24, Vilnius

5.

Bruker D8 Quest Eco

Goniometras: 2theta, omega (tikslumas 0,005°). Rentgeno vamzdžio taikinys: molibdenas. Detektorius: 50 cm2 CMOS sensorius. Galimybė šaldyti mėginį 80-400 K.

Pavienių kristalų kristalografinės sudėties nustatymas. Galimybė matuoti itin mažus mėginio kiekius theta/2 theta režime.

Simas Šakirzanovas, +370 5 2193190,

20

46,27

VU ChGF Chemijos institutas,

NFTMC,

Saulėtekio al.

3, Vilnius

6.

WD-XRF Rigaku

Supermini 200

Kietų mėginių elementinės sudėties nustatymas bangų dispersijos Rentgeno spindulių fluorescencijos metodu. Galimybė nustatyti elementus nuo O iki U. Maksimalus mėginių dydis: 44 mm skersmuo x 33 mm aukštis. Minimali mėginio masė: 5-8 g.

Kokybinė ir kiekybinė elementinė kietų medžiagų analizė.

Simas Šakirzanovas, +370 5 2193190,

20

28,92

VU ChGF Chemijos institutas,

NFTMC,

Saulėtekio al.

3, Vilnius

7.

Izostatinis presas PW 40

S-KIP (Paul-Otto Weber

GmbH)

Mėginių slėgimas alyvoje iki 3500 atm (450 kN).

Didžiausias mėginio skersmuo iki 35 mm.

Simas Šakirzanovas, +370 5 2193190,

20

9,25

VU ChGF Chemijos institutas,

Naugarduko

g. 24, Vilnius

Eil. Nr.

Įranga (tikslus prietaiso pavadinimas)

Tikslus prietaiso aprašymas

Panaudojimo galimybės

(konkrečios veiklos)

Personalas, aptarnaujantis prietaisą (vardas, pavardė, tel.,

el. paštas)

Prietaiso darbo laikas,

skiriamas atvirai

prieigai (val. per mėn.)

Prietaiso naudojimosi

įkainiai (Eur už val. be PVM)

Prietaiso buvimo vieta

(adresas)

8.

Struers Tegramin 25

Įvairių kietų medžiagų/mėginių šlifavimas ir poliravimas įvairaus šiurkštumo abrazyvais ir poliravimo pastomis.

Didžiausias mėginio skersmuo iki 150 mm, aukštis iki 80 mm.

Simas Šakirzanovas, +370 5 2193190,

20

11,57

VU ChGF Chemijos institutas,

Naugarduko

g. 24, Vilnius

9.

Nabertherm LHTC

08/16, Nabertherm LHT

08/18

Aukštatemperatūrė mufelinė krosnis, maksimali pasiekiama temperatūra 1750 ℃. Kaitinamos kameros tūris 9 L.

Įvairių mėginių sukepinimui / atkaitinimui itin aukštose temperatūrose oro atmosferoje.

Simas Šakirzanovas, +370 5 2193190,

20

8,10

VU ChGF Chemijos institutas,

Naugarduko

g. 24, Vilnius

10.

Nabertherm RHTC 80450/15, Nabertherm

RHTH 80-300/18

Aukštemepratūrė vamzdinė krosnis, maksimali pasiekiama temperatūra 1750 ℃. Pastovios temperatūros zona 150 mm.

Vamzdžio vidinis skersmuo 50 mm.

Įvairių mėginių atkaitinimui aukštoje temperatūroje kontroliuojamoje atmosferoje (vakuumas, inertinės dujos, redukcinė atmosfera).

Simas Šakirzanovas, +370 5 2193190,

20

10,41

VU ChGF Chemijos institutas,

Naugarduko

g. 24, Vilnius

11.

Inertinės atmosferos spintos GP Concept T2 (Jacomex), UNIlab Pro

(Mbraun)

Deguonies koncentracija >0,1 ppm, vandens garų koncentracija >0,1 ppm. Darbinės dujos - azotas (yra galimybė pakeisti į argoną).

Galimybė atlikti sintezę specialiuose inertinės atmosferos boksuose

Simas Šakirzanovas, +370 5 2193190,

20

4,63

VU ChGF Chemijos institutas,

NFTMC,

Saulėtekio al.

3, Vilnius

12.

Schlenk linija

Kontroliuojamų sąlygų (inertinės dujos/vakuumas) sintezės sistema. Darbinis vakuumas >103 bar, gaudyklės aušinamos skystu azotu.

Įvairių jautrių aplinkos poveikiui medžiagų sintezė.

Simas Šakirzanovas, +370 5 2193190,

20

3,47

VU ChGF Chemijos institutas,

Naugarduko

g. 24, Vilnius

13.

Spin-coater sistema

Laurell WS-650Hz8NPP

Padėklų maksimalūs matmenys ~150 mm apvalių ir ~125 mm kvadratinių. Išsukimo greitis iki 12000 aps., pagreitis iki 13000 aps/s. 4 atskirai programiškai kontroliuojami dispenseriai.

Įvairių dangų formavimas išsukimo būdu, visi procesai valdomi programiškai.

Simas Šakirzanovas, +370 5 2193190,

20

15,04

VU ChGF Chemijos institutas,

Naugarduko

g. 24, Vilnius

14.

Sistema Diener

(PLASMA SYSTEM

TYPE „NANO“)

Kameros talpa 18 L, plazmos generatorius 13,56 MHz 0-300 W. Dujos: deguonis, argonas,

Mėginių paviršiaus valymas/aktyvavimas įvairių dujų plazma.

Simas Šakirzanovas, +370 5 2193190,

20

20,82

VU ChGF Chemijos institutas,

Eil. Nr.

Įranga (tikslus prietaiso pavadinimas)

Tikslus prietaiso aprašymas

Panaudojimo galimybės

(konkrečios veiklos)

Personalas, aptarnaujantis prietaisą (vardas, pavardė, tel.,

el. paštas)

Prietaiso darbo laikas,

skiriamas atvirai

prieigai (val. per mėn.)

Prietaiso naudojimosi

įkainiai (Eur už val. be PVM)

Prietaiso buvimo vieta

(adresas)

azotas, vandenilis (automatinis mišinių gamybos valdymas). Besisukantis būgnas birių mėginių aktyvavimui.

Naugarduko

g. 24, Vilnius

15.

UV-Vis-NIR

Spektrofotometras

Cary5000 (Agilent)

Darbinis ruožas 200-3200 nm. Optinė sistema: dviejų spindulių. Fotometrinė sritis: -8 iki 8 Abs.

Mėginių laikikliai: kiuvetės skysčiams, kietų mėginių, papildomas priedas milteliams.

Įvairių mėginių pralaidumo spektrų matavimas 200-3200 nm ruože.

Simas Šakirzanovas, +370 5 2193190,

20

5,78

VU ChGF Chemijos institutas,

Naugarduko

g. 24, Vilnius

16.

FTIR spektrometras Perkin Elmer Frontier

FTIR spektrometras (pralaidumo,

ATR, atspindžio priedai), ruožas 30-8000 cm-1. Skiriamoji geba - 2 cm-1.

Įvairių mėginių:

skysčių, kietų, FTIR ir MIR matavimai.

Simas Šakirzanovas, +370 5 2193190,

20

11,57

VU ChGF Chemijos institutas,

NFTMC,

Saulėtekio al.

3, Vilnius

17.

FTIR spektrometras Bruker Alpha

Mini FTIR spektrometras su

ATR priedu. Ruožas 400-7500 cm-1. Skiriamoji geba - 4 cm-1.

Įvairių mėginių: skysčių, kietų, dujų FTIR matavimai, galimybė atlikti kiekybinius matavimus.

Simas Šakirzanovas, +370 5 2193190,

20

5,78

VU ChGF Chemijos institutas,

Naugarduko

g. 24, Vilnius

18.

Perkin Elemer

(TGA/DSC) STA6000

Termogravimetro/diferencinio skenuojančio kalorimetro STA 6000, maksimali temperatūra 1000C, kontroliuojama atmosfera.

Mėginių

termogravimetriniai ir diferencinės skenuojančios kalorimetrijos matavimai.

Simas Šakirzanovas, +370 5 2193190,

20

19,66

VU ChGF Chemijos institutas,

NFTMC,

Saulėtekio al.

3, Vilnius

19.

Terminės analizės kompleksas Perkin Elemer (TGA) Pyris1 su

GS/MS Clarus 600T

Termogravimetro Pyris1 maksimali temperatūra 800C.

Mėginių TGA analizė, kartu galimi papildomi mėginių skilimo produktų tyrimai dujų chromatografine/masių spektrometrine sistema.

Simas Šakirzanovas, +370 5 2193190,

20

46,27

VU ChGF Chemijos institutas,

NFTMC,

Saulėtekio al.

3, Vilnius

20.

KSV Instruments CAM 200

Įvairių skysčių kontaktinio kampo matavimas ant lygių paviršių.

Maksimalus mėginio dydis 150x150x50 mm.

Simas Šakirzanovas, +370 5 2193190,

20

5,78

VU ChGF Chemijos institutas,

Eil. Nr.

Įranga (tikslus prietaiso pavadinimas)

Tikslus prietaiso aprašymas

Panaudojimo galimybės

(konkrečios veiklos)

Personalas, aptarnaujantis prietaisą (vardas, pavardė, tel.,

el. paštas)

Prietaiso darbo laikas,

skiriamas atvirai

prieigai (val. per mėn.)

Prietaiso naudojimosi

įkainiai (Eur už val. be PVM)

Prietaiso buvimo vieta

(adresas)

Naugarduko

g. 24, Vilnius

21.

Thermo Fisher Scientific Megafuge 16R

Skystų mėginių frakcionavimas išcentrine jėga.

Apsisukimų skaičius 12000 aps/min. Kameros priverstinis šaldymas. Maksimalus mėginio tūris 6x50 mL.

Simas Šakirzanovas, +370 5 2193190,

20

2,31

VU ChGF Chemijos institutas,

Naugarduko

g. 24, Vilnius

22.

Spektrofluorimetras

Edinburgh Instruments

EI FLS 980

Preciziška matavimo įranga bandinių fluorescencijos spektrams matuoti. Spektrinis diapazonas 250 nm – 1400 nm (skyra 0,2 nm, S/N 12000:1).

Dvigubi sužadinimo ir emisijos monochromatoriai (pašalinės šviesos sklaida 1:10-10). Sužadinimo šaltiniai: VUV

(deuterio lempa 160 nm), Xe 450W lempa (250-1400nm), mikrimpulsinė Xe 50 W lempa

(250-750 nm), nanoimpulsinė lempa (250-450 nm), pikosekundiniai lazeriai (405nm, 445 nm), nuolatinio ir pulsinio veikimo lazeriai (CNI) 980 nm, 808 nm. Detektoriai: fotodaugintuvas (PMT R928P) su laikinės skyros galimybe (250-800nm), fotodaugintuvas

(PMT R2658P) (500-1100nm), ypač spartaus veikimo fotodaugintuvas (H10720-01), NIR fotodaugintuvas (C9940-02) (500-1400nm). Laikikliai skirti milteliams, kiuvetėms, plokštelėms. Termostatuojama miltelių celė (77-500 K), poliarizatoriai (250-1400 nm), teflonu dengta integravimo sfera.

Įranga skirta mėginių sužadinimo ir emisijos spektrų matavimui, nuostoviajame ir pulsiniame režime. Padengiamas sužadinimo ir emisijos ruožas nuo 160 nm iki 1400 nm (su tam tikromis išlygomis). Mėginiai gali būti

milteliai, skysčiai, dangos. Termostatavimo galimybė milteliams (77-500 K). Prietaiso jautris ir skiriamoji geba leidžia matuoti net ir labai prastai šviečiančius mėginius.

Galima atlikti kvantinio našumo matavimus.

Prietaisas taip pat pritaikytas apkonversijos matavimams nuostoviajame ir pulsiniame režime. Programinėje įrangoje galima apskaičiuoti spalvines koordinates, atlikti kinetinių

Artūras Katelnikovas,    Simas Šakirzanovas, +370 5 2193190,

20

Be darbuotojo dalyvavimo:

17,35

VU ChGF Chemijos institutas,

Naugarduko

g. 24, Vilnius

Tyrimai kontroliuojamoje

temperatūroje:

28,92

Eil. Nr.

Įranga (tikslus prietaiso pavadinimas)

Tikslus prietaiso aprašymas

Panaudojimo galimybės

(konkrečios veiklos)

Personalas, aptarnaujantis prietaisą (vardas, pavardė, tel.,

el. paštas)

Prietaiso darbo laikas,

skiriamas atvirai

prieigai (val. per mėn.)

Prietaiso naudojimosi

įkainiai (Eur už val. be PVM)

Prietaiso buvimo vieta

(adresas)

duomenų apdorojimą, įvertinti statistinius duomenis.

23.

Kvadrupolinis lėkio trukmės masių spektrometras (q-TOF)

MicrOTOF-QII (Bruker); ESI jonų šaltinis; masių nustatymo intervalas 50-20000 m/z; masės nustatymo tikslumas 1-2 ppm; skiriamoji geba 20000.

Labai tikslus organinių junginių molekulinės masės nustatymas.

Audrius Padarauskas,  +370 5 2193119,

Stasys Tautkus,

+370 5 2193117,   

20

3,82

VU ChGF Chemijos institutas,

Naugarduko

g. 24, Vilnius

24.

Induktyviai susietos plazmos optinės emisijos spektrometras, Perkin Elmer Optima 7000 DV

Metalų ir kai kurių pusmetalių bei nemetalų kiekybinis nustatymas.

Metalų ir kai kurių pusmetalių bei nemetalų kiekybinis nustatymas.

Stasys Tautkus, +370 5 2193117,   Aleksej Žarkov, +370 5 2193118,  

20

24,29

VU ChGF Chemijos institutas,

NFTMC,

Saulėtekio al.

3, Vilnius

25.

Atominių jėgų mikroskopas (BioScope,

Bruker)

Prietaisas skirtas paviršiaus nelygumų vaizdinimui bei mechaninių savybių, tokių, kaip kietumas, matavimui. Matavimas vyksta mėginį skenuojant nanomatmenų adata.

Skenuoti galima įvairius mėginius nuo labai kietų iki biologinių objektų. Skenavimo laukas 150 x

150 mikronų, struktūrų aukštis iki 1 mikrono. Yra galimybė matavinus atlikti vandenyje ar kitame neagresyviame skystyje.

Lina Mikoliūnaitė,  +370 5 2193186, Arūnas Ramanavičius,  +370 5 219 3185,

20

17,35

VU ChGF Chemijos institutas,

Naugarduko

g. 24, Vilnius

26.

Dujų chromatografas Clarus 580 su MS detektoriumi Clarus

560S

Įvairių organinių junginių identifikavimas ir koncentracijos nustatymas aplinkos, biomedicininiuose ir kt. objektuose.

Mėginių paruošimas analizei, analizė, duomenų

interpretavimas, konsultacijos.

Vida Vičkačkaitė,  +370 5 2193124,

Stasys Tautkus,

+370 5 2193117,    

20

51,71

VU ChGF Chemijos institutas,

NFTMC,

Saulėtekio al.

3, Vilnius

27.

Skysčių chromatografas, Kolonėlė su apsaugine kolonėle ir masių spektrometras Agilent

G6410

1290 Infinity UPLC + DAD +

6410 Triple Quad + 500 Ion Trap (Agilent).  Masių spektrometrai dirba su ESI ir APCI jonų šaltiniais MSscan, SIM, MS/MS ir  MSn  režimais. Masių nustatymo intervalas 50-2000

Organinių junginių kiekybinė analizė, medžiagų grynumo nustatymas.

Audrius Padarauskas,  +370 5 2193119,

Stasys Tautkus,

+370 5 2193117,   

20

17,35

VU ChGF Chemijos institutas,

NFTMC,

Saulėtekio al.

3, Vilnius

Eil. Nr.

Įranga (tikslus prietaiso pavadinimas)

Tikslus prietaiso aprašymas

Panaudojimo galimybės

(konkrečios veiklos)

Personalas, aptarnaujantis prietaisą (vardas, pavardė, tel.,

el. paštas)

Prietaiso darbo laikas,

skiriamas atvirai

prieigai (val. per mėn.)

Prietaiso naudojimosi

įkainiai (Eur už val. be PVM)

Prietaiso buvimo vieta

(adresas)

m/z;  MS/MS jautris – 0,5 pg; masės nustatymo tikslumas 10 ppm.

28.

Skenuojantis artimo lauko optinis mikroskopas integruotas su optiniu mikroskopu (gaunamas atspindžio vaizdas), Ramano mikroskopu (žadinimo šaltinis 532 nm) ir atominių jėgų mikroskopu.

Integruota atominės, artimo lauko optinės bei ramano mikroskopijos įranga

(Alpha300R, WiTec).

Atominių jėgų mikroskopija galima vaizdinti paviršiaus morfologiją, turinčią nuo kelių nm iki 1 mikrono nelygumus. 

Lina Mikoliūnaitė,  +370 5 2193186, Arūnas Ramanavičius,  +370 5 219 3185,

20

21,98

VU ChGF Chemijos institutas,

Naugarduko

g. 24, Vilnius

29.

Skenuojantis artimo lauko optinis mikroskopas integruotas su optiniu mikroskopu (gaunamas atspindžio vaizdas), Ramano mikroskopu (žadinimo šaltinis 532 nm) ir atominių jėgų mikroskopu.

Integruota atominės, artimo lauko optinės bei ramano mikroskopijos įranga

(Alpha300R, WiTec).

Ramano spektroskopija skirta nustatyti mėginio cheminei sudėčiai pasinaudojant junginių virpesiniais spektrais.

Lina Mikoliūnaitė,  +370 5 2193186, Arūnas Ramanavičius,  +370 5 219 3185,

20

17,35

VU ChGF Chemijos institutas,

Naugarduko

g. 24, Vilnius

30.

Perkin Elmer AAnalyst 800. Liepsnos ir grafitinės krosnies atomizatoriai

Perkin Elmer AAnalyst 800. Liepsnos ir grafitinės krosnies atomizatoriai. 

Metalų kiekybinis nustatymas.

Stasys Tautkus, +370 5 2193117,   Aleksej Žarkov, +370 5 2193118,

20

24,29

VU ChGF Chemijos institutas,

NFTMC,

Saulėtekio al.

3, Vilnius

31.

BET analizatorius

TriStar II 3020,

Micromeritics

Aparatas skirtas dalelių paviršiaus plotui ir jose esančių porų dydžiui nustatyti.

Dalelių paviršiaus ploto, porų dydžio ir dydžio pasiskirstymo, porų tūrio ir paviršiaus energijos nustatymas.

Justina Gaidukevič,  +370 677 88544,

Ričardas Makuška,  +370 5 219 3227,  

20

20,82

VU ChGF Chemijos institutas,

Naugarduko

g. 24, Vilnius

32.

Aparatas Perkin Elmer DSC 8500

Kalorimetras matuoja energiją, kuri išsiskiria (sunaudojama) medžiagoje vykstant faziniams

Polimerų stiklėjimo ir lydymosi temperatūrų, kristališkumo laipsnio,

Jūratė Jonikaitė-Švėgždienė,

20

21,75

VU ChGF Chemijos institutas,

Eil. Nr.

Įranga (tikslus prietaiso pavadinimas)

Tikslus prietaiso aprašymas

Panaudojimo galimybės

(konkrečios veiklos)

Personalas, aptarnaujantis prietaisą (vardas, pavardė, tel.,

el. paštas)

Prietaiso darbo laikas,

skiriamas atvirai

prieigai (val. per mėn.)

Prietaiso naudojimosi

įkainiai (Eur už val. be PVM)

Prietaiso buvimo vieta

(adresas)

virsmams, agregatiniams pokyčiams ar cheminėms reakcijoms.

terminio/oksidacino stabilumo nustatymas.

+370 638 61851,   Ričardas Makuška,  +370 5 219 3227,

NFTMC,

Saulėtekio al.

3, Vilnius

33.

Aparatas Perkin Elmer Raman Station 400F

Aparatas skirtas užrašyti medžiagų Ramano spektrus, galimi tyrimai in situ (reakcijos inde).

Medžiagų atpažinimas, sudėties nustatymas, cheminių virsmų ir konformacijos pokyčių įvertinimas.

Alma Bočkuvienė,  +370 616 72589, Ričardas Makuška,  +370 5 219 3227,  

20

21,98

VU ChGF Chemijos institutas,

NFTMC,

Saulėtekio al.

3, Vilnius

34.

Aparatas Omnical SuperCRC 208-110

Aparatas matuoja šilumos kiekį, kuris išsiskiria (sugeriamas) vykstant reakcijai ir sumaišius tirpalus.

Šilumos kiekio, entalpijos pokyčio, reakcijos greičio, reakcijos užbaigtumo laipsnio nustatymas.

Alma Bočkuvienė,  +370 616 72589, Ričardas Makuška,  +370 5 219 3227,

20

11,57

VU ChGF Chemijos institutas,

NFTMC,

Saulėtekio al.

3, Vilnius

35.

Aparatas reometras Anton Paar MCR 302

Reometras naudojamas skysčių ir suspensijų reologijai, t.y. tėkmės ir klampos priklausomybei nuo išorinių jėgų poveikio tirti.

Nustatoma klampių terpių dinaminė klampa ir jos priklausomybė nuo šlyties įtempio, elastinis ir klampos moduliai, vertinamas klampių terpių grįžtamumas.

Tatjana Krivorotova,   +370 674 08195,

Ričardas Makuška,  +370 5 219 3227,

20

12,72

VU ChGF Chemijos institutas,

NFTMC,

Saulėtekio al.

3, Vilnius

36.

Aparatas Mecmesin MultiTest 1-i

Tai bandinių tempimo ir gniuždymo sistema, galinti dirbti esant iki 1 kN apkrovai. Galima tirti labai elastingas, tačiau nelabai stiprias plėveles.

Nustatomas tempiamasis

(gniuždymo) stipris, tampros (gniuždymo) modulis, trūkstamais pailgėjimas.

Sonata Gailiūnaitė,  +370 695 80112,

m

Ričardas Makuška,  +370 5 219 3227,

20

6,94

VU ChGF Chemijos institutas,

Naugarduko

g. 24, Vilnius

37.

Aparatas A&D SV10

Klampa matuojama, fiksuojant į tiriamąjį tirpalą panardintos sensorinės sistemos virpesių slopinimą.

Nustatoma polimerų tirpalų, suspensijų ir emulsijų dinaminė klampa, ribos 0,3-10000 mPa*s.

Tatjana Krivorotova,   +370 674 08195,

Ričardas Makuška,  +370 5 219 3227,

20

6,94

VU ChGF Chemijos institutas,

Naugarduko

g. 24, Vilnius

Eil. Nr.

Įranga (tikslus prietaiso pavadinimas)

Tikslus prietaiso aprašymas

Panaudojimo galimybės

(konkrečios veiklos)

Personalas, aptarnaujantis prietaisą (vardas, pavardė, tel.,

el. paštas)

Prietaiso darbo laikas,

skiriamas atvirai

prieigai (val. per mėn.)

Prietaiso naudojimosi

įkainiai (Eur už val. be PVM)

Prietaiso buvimo vieta

(adresas)

38.

Chromatografas

Viscotek TDAMax,

darbinė ir apsauginė kolonėlės

Chromatografas su 4 jutikliais (lūžio rodiklio, šviesos sklaidos, klampos ir UV) frakcionuoja makromolekules pagal jų hidrodinaminį tūrį ir leidžia nustatyti molekulinius rodiklius.

Polimerų vidutinės molekulinės masės, jų pasiskirstymo, tirpalo ribinio klampos

skaičiaus, makromolekulių matmenų ir konformacijos nustatymas.

Vaidas Klimkevičius,  +370 662 42603,

  Ričardas Makuška,  +370 5 219 3227,

20

42,80

VU ChGF Chemijos institutas,

NFTMC,

Saulėtekio al.

3, Vilnius

39.

Aparatas Zetasizer Nano ZS

Dinaminės šviesos sklaidos aparatas komplekte su lazerinės elektroforezės įrenginiu ir autotitratoriumi.

Nanodalelių dydžio pasiskirstymo, jų hidrodinaminio spindulio ir zeta potencialo nustatymas.

Tatjana Krivorotova,   +370 674 08195,

Ričardas Makuška,  +370 5 219 3227,

20

31,23

VU ChGF Chemijos institutas,

NFTMC,

Saulėtekio al.

3, Vilnius

40.

Aparatas Kruss K100 MK2 + BP100

Tenziometrų sistema, skirta įvertinti skysčio paviršiaus ir tarpfazinio sluoksnio savybes.

Statinio ir dinaminio paviršiaus įtempio, krizinės micelizacijos koncentracijos, vilgymo kampo, paviršiaus energijos, sorbcijos koeficiento nustatymas.

Aušvydas Vareikis,  +370 677 14661,

Ričardas Makuška,  +370 5 219 3227,

20

19,66

VU ChGF Chemijos institutas,

NFTMC,

Saulėtekio al.

3, Vilnius

41.

Atominės absorbcijos spektrometras Perkin Elmer AAnalyst 800

Perkin Elmer AAnalyst 800. Liepsnos ir grafitinės krosnies atomizatoriai.

Metalų kiekybinis nustatymas.

Stasys Tautkus, +370 5 2193117,   Aleksej Žarkov, +370 5 2193118,

20

24,29

VU ChGF Chemijos institutas,

NFTMC,

Saulėtekio al.

3, Vilnius

42.

Branduolinio magnetinio rezonanso (BMR) spektrometrijos

kompleksas Bruker AVANCE 400 WB ir

Bruker AVANCE 400

SB

Darbo dažnis 400 MHz, ištirpintiems deuteruotuose tirpikliuose mėginiams.

Skystųjų bandinių didelės skyros BMR spektrų tyrimai. Reguliuojamos temperatūros sritis: nuo 

–150°C iki +150°C. 1H BMR, 13C BMR, dvidimencinių BMR registravimas. 

Rita Bukšnaitienė, +370 5 2193125

Edvinas Orentas, +370 5 2193192  

20

1H BMR

CDCl3 arba DMSO:

14,70

VU ChGF Chemijos institutas,

Naugarduko

g. 24, Vilnius

1H kiti tirpikliai:

66,52

13C CDCl3 arba DMSO:

Eil. Nr.

Įranga (tikslus prietaiso pavadinimas)

Tikslus prietaiso aprašymas

Panaudojimo galimybės

(konkrečios veiklos)

Personalas, aptarnaujantis prietaisą (vardas, pavardė, tel.,

el. paštas)

Prietaiso darbo laikas,

skiriamas atvirai

prieigai (val. per mėn.)

Prietaiso naudojimosi

įkainiai (Eur už val. be PVM)

Prietaiso buvimo vieta

(adresas)

23,38

13C kiti tirpikliai:

75,20

Dvidimensiniai spektrai:

34,95

Dvidimensiniai spektrai, kiti tirpikliai:

86,77

1H su savo paruoštu

mėginiu:

8,21

13C su savo paruoštu

mėginiu:

16,89

Dvidimensiniai spektrai su

savo paruoštu mėginiu:

28,46

43.

Skenuojančios elektrochemijos mikroskopijos kompleksas SECM-030

Skenuojančios elektrochemijosmikroskopijos kompleksas SECM-030, SENSOLYTICS,

Vokietija (sudaro: atominės jėgos (ir/arba tunelinės) mikroskopijos ir elektrocheminių procesų valdymo instrumentai).

Išmatuojamos ir atvaizduojamos tiriamojo paviršiaus lokaliosios elektrocheminės savybės atliekant matavimus skystoje fazėje: atsako srovė – zondo padėtis virš paviršiaus. Galimi zondų (Pt arba Au) skersmenys – nuo 10 iki 100 μm.

Henrikas Cesiulis,

+370 5 2193178,  +370 5 2193183,

  Arūnas Ramanavičius,  +370 5 2193185,

  

20

55,52

VU ChGF Chemijos institutas,

Naugarduko

g. 24, Vilnius

Eil. Nr.

Įranga (tikslus prietaiso pavadinimas)

Tikslus prietaiso aprašymas

Panaudojimo galimybės

(konkrečios veiklos)

Personalas, aptarnaujantis prietaisą (vardas, pavardė, tel.,

el. paštas)

Prietaiso darbo laikas,

skiriamas atvirai

prieigai (val. per mėn.)

Prietaiso naudojimosi

įkainiai (Eur už val. be PVM)

Prietaiso buvimo vieta

(adresas)

44.

Paviršiaus plazmono rezonanso analizatoriaus

AutolabEsprit-ECOChemie

Tyrimai atliekami mažų srovių didelio jautrio elektrocheminis analizatoriumi ir elektrocheminio zeta-potencialo matuokliu: Paviršiaus plazmonų rezonanso matuoklis ESPRIT, Autolab ir potenciostatas Autolab. 

Plonų biologinių sluoksnių savybių ir sąveikos tyrimas; Sistemų elektrocheminių savybių nustatymas.

Arūnas Ramanavičius,  +370 5 2193185,

20

104,11

VU ChGF Chemijos institutas,

Naugarduko

g. 24, Vilnius

45.

Konfokalinis mikroskopas Olympus

Lazerinis skenuojantis konfokalinis miksroskopas, kurį sudaro: begalinio tubuso optinės sistemos invertuotas mikroskopas; 100 W halogeno lempos prašviečiantis iliuminatorius; FV10i – W, Olympus.

Labai plačios panaudojimo galimybės

biologijoje ir biotechnologijose.

Ląstelių, jų sudedamųjų ir kitų biologinių objektų dalių tūrinis vaizdinimas.

Arūnas Ramanavičius,  +370 5 2193185,

20

6,42

VU ChGF Chemijos institutas,

Naugarduko

g. 24, Vilnius

46.

Organinių medžiagų elementinės sudėties analizatorius Flash2000 komplektas (Flash2000 analizatorius, analitinės svarstyklės)

Organinių medžiagų elementinės sudėties analizatorius Flash2000 komplektas (Flash2000 analizatorius, analitinės svarstyklės).

O-analizė – atliekant mėginio pirolizę elementinės anglies prisotintame reaktoriuje. Nustatomi rodikliai: mėginio elementinė sudėtis procentais.

Gražina Petraitytė, +370 5 2234530,

Edvinas Orentas, +370 5 2193192,  

20

57,92

VU ChGF Chemijos institutas,

NFTMC,

Saulėtekio al.

3, Vilnius

47.

Organinių medžiagų elementinės sudėties analizatorius Flash2000 komplektas (Flash2000 analizatorius, analitinės svarstyklės)

Organinių medžiagų elementinės sudėties analizatorius Flash2000 komplektas (Flash2000 analizatorius, analitinės svarstyklės).

CHNS-analizė – deginant mėginį reaktoriuje susidedančiame iš oksidacinio ir redukcinio komponentų.

Gražina Petraitytė, +370 5 2234530,

Edvinas Orentas, +370 5 2193192,

20

39,31

VU ChGF Chemijos institutas,

NFTMC,

Saulėtekio al.

3, Vilnius

48.

Masių spektrometras (6230TO

F Agilent) su priedais

Skriejimo trukmės masių analizatorius analizuoja iš pavyzdžio susidariusius atomus ar molekules pagal skirtingos masės dalelių skriejimo laiką. Tam, kad jonai galėtų netrukdomi patekti į skaičiuojama, per kiek laiko bandinio molekulės nuskrieja tą patį atstumą, atsižvelgiant į tai,

Organinių junginių tikslios molekulinės masės nustatymas, mišinių analizė TOF masių

spektrometru. Tikslios organinio junginio molekulinės masės nustatymas. Organinių junginių mišinio analizė.

Viktoras Masevičius, +370 5 2234530,

 

Edvinas Orentas, +370 5 2193192,

20

56,83

VU ChGF Chemijos institutas,

NFTMC,

Saulėtekio al.

3, Vilnius

Eil. Nr.

Įranga (tikslus prietaiso pavadinimas)

Tikslus prietaiso aprašymas

Panaudojimo galimybės

(konkrečios veiklos)

Personalas, aptarnaujantis prietaisą (vardas, pavardė, tel.,

el. paštas)

Prietaiso darbo laikas,

skiriamas atvirai

prieigai (val. per mėn.)

Prietaiso naudojimosi

įkainiai (Eur už val. be PVM)

Prietaiso buvimo vieta

(adresas)

kad visų molekulių pradinė kinetinė energija yra vienoda. Nustatomi rodikliai: 1. Organinių junginių tikslios molekulinės masės nustatymas, mišinių analizė 2. Tiksli organinio junginio molekulinė masė Organinių junginių mišinio analizė.

49.

Skenuojantis artimo lauko optinis mikroskopas integruotas su optiniu mikroskopu (gaunamas atspindžio vaizdas), Ramano mikroskopu (žadinimo šaltinis 532 nm) ir atominių jėgų mikroskopu.

Skenuojanti artimo lauko optinės mikroskopijos įranga

(Alpha300R, WiTec).

SNOM galima tirti 532 nm lazeriui aktyvias  nano matmenų paviršių struktūras. 

Lina Mikoliūnaitė,  +370 5 2193186, Arūnas Ramanavičius,  +370 5 2193185,

20

126,08

VU ChGF Chemijos institutas,

Naugarduko

g. 24, Vilnius

______________________

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos