lmt doktorantai vitas

Talentingi ir motyvuoti mokslininkai kviečiami atlikti podoktorantūros stažuotems Vilniaus universitete (VU). Podoktorantūros stažuočių tikslas – skatinti novatoriškus mokslinius tyrimus, suteikti jauniems mokslininkams galimybę plėtoti savarankišką akademinę karjerą ir įsitraukti į Vilniaus universiteto akademinę bendruomenę.

VU suteikia galimybes daktaro laipsnį įgijusiems jauniems mokslininkams iš kitų mokslo ir studijų institucijų įsijungti į universiteto vykdomus mokslinius tyrimus, vadovaujant stažuotės vadovui įgyti naujų tyrimų įgūdžių ir mokslinių žinių, pasinaudoti universiteto mokslinių tyrimų infrastruktūra. Paprastai stažuotė trunka iki dvejų metų. Stažuotės gali vykti visų mokslo sričių tematikose.

Vykdyti podoktorantūros stažuotes Vilniaus universitete galima pasitelkiant šias finansavimo schemas:

  1. Marie Skłodowska–Curie veiklos (individualios stipendijos (angl. Individual Fellowships (IF) – parama patyrusiems tyrėjams, esant tarptautiniam ar tarpsektoriniam mobilumui; COFUND schemos;
  2. Vilniaus universiteto podoktorantūros stažuočių konkursas (Kvietimas teikti temas);
  3.  Lietuvos mokslo tarybos podoktorantūros stažuočių konkursas;
  4. Kitos nacionalinės ir tarptautinės programos.

Dėl papildomos informacijos apie podoktorantūros stažuočių galimybes Vilniaus universitete, galite kreiptis į Žemartą Budrį, zemartas.budrys@cr.vu.lt

zKO9URYE.jpg

Nuo rugsėjo Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų (VU CHGF) prof. dr. Darijus Veteikis pirmininkaus universiteto senato mokslo komitetui.

Mokslo komitetas svarsto mokslinių ir meno tyrimų, meno, eksperimentinės, socialinės, kultūrinės ir technologinės plėtros programas bei projektus ir teikia Senatui siūlymus dėl jų finansavimo ir prioritetų. Taip pat prireikus, svarsto rektoriaus teikimą panaikinti asmeniui suteiktą kvalifikacinį, mokslo daktaro arba meno daktaro laipsnį (kartu ir atitinkamą diplomą) ar laipsnio nesuteikiančių studijų baigimo ir (arba) įgytos kvalifikacijos patvirtinimą (kartu ir atitinkamą pažymėjimą), jeigu tas laipsnis buvo įgytas ar studijos buvo baigtos (kvalifikacija buvo įgyta) asmeniui šiurkščiai pažeidus Lietuvos Respublikos ar Universiteto teisės aktus, tarp jų ir Universiteto akademinės etikos kodeksą, ir teikia savo išvadą Senatui.

Komiteto struktūra:

Pirmininkas: Prof. dr. Darijus Veteikis

Nariai:

prof. dr. Zenona Atkočiūnienė (Komunikacijos fakultetas)

prof. habil. dr. Zita Aušrelė Kučinskienė (Medicinos fakultetas)

doc. dr. Aidas Matijošius (Fizikos fakultetas)

vyriaus. m. d. dr. Rūta Navakauskienė (Gyvybės mokslų centras)

doc. dr. Jurgis Pakerys (Filologijos fakultetas)

prof. habil. dr. Arūnas Ramanavičius (Chemijos ir geomokslų fakultetas)

prof. dr. Ainė Ramonaitė (Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas)

prof. dr. Rimantas Vaicekauskas (Matematikos ir informatikos fakultetas)

vyr. m. d. dr. Česlovas Venclovas (Gyvybės mokslų centras)

Lukas Lisauskas (studentų atstovas)

Giedrė Mikulėnaitė (studentų atstovė)

Komiteto sekretorė: Diana Razinskaitė. 

UAB „ThermoFisherScientificBaltics“ kviečia Vilniaus Universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto (VU CHGF) 1 kurso magistro studentus bendrovėje atlikti ir parengti magistro baigiamuosius darbus. Kaip ir kasmet, geriausiems studentams konkurso sąlygomis bendrovė skiria vardines stipendijas. 

 

Įmonė ThermoFisherScientificBaltics ir Vilniaus universitetas vystyto ilgametį bendradarbiavimą. Šia stipendija siekiama studentus skatinti dalyvauti moksliniuose tyrimuose ir siekti karjeros biotechnologijos srityje.  

2018 – 2019 m. m. Stipendijos, skiriamos antros pakopos (magistro) studentams. Stipendijos dydis – 1773 Eur (visiems mokslo metams). Stipendija bus mokama lygiomis dalimis kas mėnesį. Bendrovės atstovai skelbia, kad stipendijos gavėjas nepraranda galimybės gauti valstybės ar kitas stipendijas. Buvęs stipendininkas gali vėl pretenduoti, ir stipendija gali būti paskirta net kelis kartus. 

Studentų paraiškas vertina vertinimo komisija. Komisija įvertins studento studijų rezultatus ir pažangumą (baigiamasis darbas turi būti įvertintas ne mažiau kaip 8 balai), motyvaciją ir praktinius tiriamojo darbo įgūdžius. 

Studentai, teikdami paraiškas gauti Stipendiją 2018 – 2019 m. m., turi pasirinkti baigiamojo magistro darbo, kurį rengs UAB „Thermo

 

FisherScientificBaltics“, vieną iš šių temų: 

• Baltymų invitro evoliucijos panaudojimas fermentų savybių tobulinimui; • Naujos kartos RNR sekoskaitos tyrimai; • DNR polimerazių struktūros ir funkcijos ryšio tyrimai; • Genomų padauginimo (WGA) technologijų tobulinimas. 

• Naujos kartos sekoskaitos taikymas Epigenetikoje; • Nukleorūgčių modifikacijos fermentų tyrimai ir taikymai; • Baltymų savybių keitimas cheminių modifikacijų invitro pagalba Dr. V.Šeputienė; • Naujos kartos DNR sekoskaitos tyrimai; • DNR sekoskaitosbioinformatinių analizės įrankių kūrimas; • Mikroorganizmų genomų inžinerija. 

• Ląstelių inžinerija rekombinantinės sintezės tobulinimui; • Terapijai skirtų rekombinantinių baltymų biosintezės ir gryninimo technologijos; • Rekombinantinių baltymų klostymas ir stabilizavimas.  

• Modifikuotų nukleotidų sintezė; • Naujų preparatyviniochromatografinio gryninimo metodų kūrimas ir optimizavimas; • Ultraefektyviosios skysčių chromatografijos – masių spektrometrijos metodų kūrimas. 

• Invitro transliacijos sistemos tyrimai ir taikymas; • Terapijai skirtų rekombinantinių baltymų funkciniai tyrimai invitroM.Laime; • Naujų analizės metodų kūrimas ir esamų tobulinimas; • Produktų sudėties kritinių komponentų analizė. 

• Vienos ląstelės genomo padauginimas; • Atvirkštinių transkriptazių savybių tyrimas.

• Naujų analizės metodų kūrimas ir esamų optimizavimas; • Bioanalitinių metodų validavimas

 

Vienas studentas motyvaciniame laiške gali nurodyti ne daugiau kaip 3 temas. 

 

Paraiškas galima teikti iki 2018 m. rugsėjo 4 d. 10. 

 

Pretendentai savo kandidatūrą stipendijai gauti siūlo patys, pateikdami konkursui šiuos dokumentus:

1. gyvenimo aprašymą (CV); 

2. motyvacinį laišką, Jame studentai turi nurodyti baigiamojo darbo, kurį norėtų rengti UAB „ThermoFisherScientificBaltics“, temą; 

3. bakalauro diplomo ir priedėlio kopijas; 

4. bakalauro darbą el. formatu; 

5. valstybinių brandos egzaminų rezultatus ir trumpą studento kitų studijų pasiekimų ir visuomeninės veiklos charakteristiką (dalyvavimas mokslinėse olimpiadose ir pan., jei yra); 

6. katedros (instituto) ar grupės darbo vadovo ar darbovietės vadovo rekomendacija būtų pranašumas. 

 

Dokumentai pateikiami VU Studijų direkcijai (el. paštu adresu: ) ir įmonės „ThermoFisherScientificBaltics“ atstovei (el. paštu adresu: ), el. laiško pavadinime nurodant: Paraiška „ThermoFisherScientific“ stipendijai gauti. 

Informacija apie paskirtas stipendijas skelbiama VU Chemijos ir geomokslų fakulteto svetainėje. 

Daugiau straipsnių...

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos