2019 05 29 skelbiama rinkimu kampanijos i vu taryba pradzia642x410

Vilniaus universiteto (VU) Taryba – tai vienas iš trijų universiteto valdymo organų, sprendžiantis strateginius aukštosios mokyklos veiklos klausimus.

 

Tarybos nariais penkerių metų kadencijai bus renkama vienuolika asmenų, kuriuos sudarys:

 • penki Tarybos nariai, renkami iš iškeltų kandidatų – VU dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų,
 • keturi Tarybos nariai, renkami iš iškeltų kandidatų – ne VU darbuotojų ar studentų,
 • du Tarybos nariai, renkami VU Studentų atstovybės nustatyta tvarka.

 

Šie rinkimai organizuojami, vadovaujantis 2019 m. gegužės 21 d. VU Senato nutarimu atnaujinta Vilniaus universiteto tarybos narių rinkimų ir įgaliojimų nutraukimo tvarka.

 

Tarybos rinkimai Vilniaus universitete vyks 2019 m. lapkričio 4-5 d. Išankstinis balsavimas numatomas 2019 m. spalio 28-29 d. Šiuo metu vyksta kandidatų į Tarybos narius kėlimo etapas.

 

KANDIDATUS Į VU TARYBĄ GALIMA KELTI IKI 2019 M. RUGSĖJO 30 D.

 

Kandidatu į Tarybos narius gali būti keliamas ir Tarybos nariu gali būti renkamas nepriekaištingos reputacijos asmuo, kurio veikla liudija, kad jis suvokia universiteto misiją, puoselėja universiteto vertybes, yra motyvuotas rūpintis universiteto veiklos kokybe ir turi žinių, patirties bei gebėjimų, reikalingų Tarybos nario pareigoms vykdyti. Be to, kandidatai turi atitikti VU akademinės etikos kodekso normas, jie negali turėti įsiteisėjusio teismo nuosprendžio dėl nusikalstamos veikos ir per pastaruosius penkerius metus negali būti atleisti iš tarnybos ar darbo už šiurkštų drausmės pažeidimą.

 

Teisę kelti kandidatus ir juos rinkti, taip pat teisę iškelti savo kandidatūrą turi kiekvienas VU akademinės bendruomenės narys, kuris yra VU dėstytojas ir mokslo (meno) darbuotojas:

 • dirbantis universitete pagal neterminuotą darbo sutartį;
 • arba ne trumpiau kaip trejus metus nepertraukiamai dirbantis universitete (įskaitant atvejus, kai pertrauka darbe už pastaruosius trejus metus neviršija vieno mėnesio tarp šių sutarčių) pagal terminuotą darbo sutartį;
 • ne mažiau kaip pusės universiteto teisės aktuose nustatytos darbo laiko normos (ne mažiau kaip pusę etato) sumuojant bendrą su universitetu sudarytose darbo sutartyse sulygtą darbo laiką.

Į šiame punkte numatytą darbo laiką Universitete neįskaičiuojamas laikas, dirbtas Universiteto ligoninėse ir kitose Universiteto įsteigtose įstaigose, įmonėse ir organizacijose.

 

Kandidatus į Tarybos narius arba savo kandidatūrą rinkėjai turi teisę kelti iki 2019 m.
rugsėjo 30 d. pateikdami Padalinio rinkimų komisijai šiuos dokumentus:

 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • kandidato į Tarybos narius duomenų anketą;
 • prašymą tapti kandidatu;
 • kai kandidatūra iškeliama kitų – sutikimą tapti;
 • kandidato į Tarybos narius deklaraciją dėl nepriekaištingos reputacijos ir interesų konflikto atskleidimo;
 • kandidato į Tarybos narius motyvacinį laišką (laisva forma, rekomenduojama apimtis – 4000 - 6000 žodžių), pagrindžiantį, kad jis atitinka rinkimų tvarkoje nustatytus reikalavimus.

 

Atkreiptinas dėmesys, kad, jei tas pats asmuo iškeliamas kandidatu į Tarybos narius keliuose kamieniniuose akademiniuose padaliniuose, nurodytus dokumentus jis turi pateikti visų kamieninių akademinių padalinių, kuriuose yra iškeltas kandidatu, rinkimų komisijoms.

 

Chemijos ir geomokslų fakulteto Rinkimų komisija:

 1. Stasys Tautkus, Chemijos instituto Analizinės ir aplinkos chemijos katedros vadovas, profesorius (komisijos pirmininkas), el. p. ;
 2. Gintautas Stankūnavičius, Geomokslų instituto Hidrologijos ir klimatologijos katedros docentas, el. p. ;
 3. Andželika Jankauskytė, chemijos studijų programos 3 kurso studentė (studentų atstovė), el. p. .

 

Kandidatai į Tarybą 2019 m. liepos-rugpjūčio mėnesiais užpildytus dokumentus gali pateikti VU Chemijos ir geomokslų fakulteto dekanate (Naugarduko g. 24, 221 kab.) 1 lentelėje nurodytiems darbuotojams.

 

Data

Atsakingas darbuotojas

2019.07.01-2019.07.21

2019.08.05-2019.08.30

Jaunesnioji administratorė
Rūta Aukštakojytė

2019.07.22-2019.07.28

Studijų administratorė
dr. Giedrė Nenartavičienė

2019.07.29-2019.08.04

Specialistė (finansai, personalas)

Teresė Subatniekienė

 

 

Visą informaciją apie rinkimų eigą, tvarką, reikalingus dokumentus galima rasti VU interneto svetainės specialioje rubrikoje: https://www.vu.lt/rinkimai/ 

 

Kontaktinis asmuo papildomai informacijai:

Centrinės rinkimų komisijos sekretorė

Kristina Jakutytė-Ancienė

El. p.

 

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos