OFICIALUS VILNIAUS UNIVERSITETO PROFESINIŲ PRAKTIKŲ TINKLAPIS

2017 m. vasario 22 dieną patvirtinti CHEMIJOS IR GEOMOKSLŲ FAKULTETO STUDIJŲ PRAKTIKOS NUOSTATAI

 

NAUJIENOS

- Paskelbta atranka visų studijų programų studentų praktikoms NATO padaliniuose 2018 m. Paraiškos priimamos iki balandžio 18 d. Daugiau informacijos:
http://www.vu.lt/studijos/aktualu/4211-praktika-nato-padaliniuose-2018-metais

-Jau kitą savaitę vyks VU SA organizuojamas kasmetinis renginys VU Karjeros dienos, kurių metu, kovo 23 d. vyks Kontaktų mugė – ypač aktualu praktikos vietos ieškantiems studentams. O tam, kad studentai efektyviai šią progą išnaudotų, VU karjeros konsultantai specialiai jiems organizuoja pasirengimo seminarus:
http://www.vu.lt/studijos/aktualu/4205-suzinokite-kaip-efektyviai-dalyvauti- karjeros-dienu-kontaktu-mugeje

- Daugiau praktikos pasiulymų Lietuvoje ir užsienyje – http://www.karjera.vu.lt/lt/career/praktikai , bei kitomis praktikos vietos paieškos galimybėmis http://www.karjera.vu.lt/lt/kitos_galimybes.

*   *   *

Profesinės praktikos tikslas – įtvirtinti ir tobulinti bendrąsias studijų programoje įgytas programos pagrindų ir specialaus lavinimo žinias bei gebėjimus, pagal įmonės/įstaigos poreikius atliekant profesines praktines užduotis.

VU Studijų praktikos reglamentas

Profesinė praktika vyksta bakalauro studijų metu IV kurse.

Praktikos laikotarpiai pagal studijų programas:

Studijų programos pavadinimas

Praktikos laikotarpis

Praktikos trukmė

Chemija,

Nanomedžiagų chemija

2017-09-01 – 2017-10-28

2 mėn., po 40 val. per savaitę

Biochemija (praktika vyksta toje pačioje įmonėje/įstaigoje abu laikotarpius)

2017-09-01 – 2017-12-15

4 mėn., po 10 val. per savaitę

2018-02-05 – 2018-03-23

2 mėn., po 40 val. per savaitę

Praktikos organizavimo etapai (vyksta nuo 2017 m. kovo 1 d. iki birželio 30 d.)

I. Praktikos vietos paieška:

 • Studentai gali savarankiškai ieškoti įmonės/įstaigos, kuri priimtų į praktiką.
 • Prisijungę prie praktikos sistemos studentai gali dalyvauti bendroje atrankoje į fakulteto skelbiamas vietas (prisijungimo duomenys tie patys kaip jungiantis prie MIF STSC kompiuterių klasių). Pamiršus slaptažodį reikia kreiptis į MIF STSC (Šaltinių g. 1A, 2 aukštas).
 • Praktikos metu atliekamas darbas turi būti susijęs su studijų metu įgytomis žiniomis ir praktiniais gebėjimais.
 • Studento praktikai turi vadovauti 2 praktikos vadovai: įmonės/įstaigos praktikos vadovas (praktikos vietoje paskirtas darbuotojas) ir universiteto praktikos vadovas (katedroje paskirtas dėstytojas).

VU Chemijos ir geomokslų fakulteto rekomenduojamų studentų profesinės praktikos vietų sąrašas

VU Chemijos ir geomokslų fakulteto Chemijos instituto studijų programų profesinės praktikos vadovai (atnaujinta 2017-06-09)

II. Susiradus praktikos vietą

 • Prieš vykdami į praktiką studentai kartu su įmonės/įstaigos ir universiteto praktikos vadovais turi suformuluoti praktikos temą ir uždavinius.
 • Studentui atliekant praktiką bet kokioje įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje iki 2017 m. birželio 30 d. su praktikos institucija bei fakultetu reikia pasirašyti trišalę praktikos sutartį. Pagal žemiau pateiktą formą studentai turi elektroniniu būdu užpildyti praktikos sutartį, kurią 3 egzemplioriais (su studento ir įmonės/įstaigos direktoriaus parašais bei antspaudu) privalo pristatyti į fakulteto dekanatą. Fakultete sutartys pasirašomos dekano, registruojamos, ir studentui grąžinami 2 sutarties egzemplioriai (skirti studentui ir įmonei/įstaigai).
 • Tuo tarpu, studentui atliekant praktiką Vilniaus universiteto padalinyje, praktinio mokymo sutartis nėra sudaroma, o praktika yra įteisinama praktikantą siunčiančio padalinio vadovo (Dekano/Direktoriaus) įsakymu (žr. Vilniaus universiteto Studijų praktikos reglamentą, 4.1. punktą). Studentas iki 2017 m. birželio 30 d. turi užpildyti ir pateikti prašymą fakulteto dekanatui.
 • Iki 2017 m. birželio 30 d. praktikos sistemoje būtina užpildyti Registracijos anketą.

Studento praktinio mokymo sutarties forma;

Studento praktinio mokymo sutarties forma (LT ir EN)

Studento prašymo įsakymui forma (prašome pildyti tik kompiuteriu)

III. Atsiskaitymui už praktiką praktikos pabaigoje būtina atlikti šiuos žingsnius:

1. Pateikti katedrai ataskaitą apie atliktą praktiką;

2. Įmonės/įstaigos praktikos vadovas turi užpildyti studento praktikos įvertinimo anketą;

3. Studentas turi užpildyti praktikos vietos įvertinimo anketą.

1. Profesinės praktikos ataskaita turi būti parengta pagal fakulteto pateiktą PROFESINĖS PRAKTIKOS ATASKAITOS PAVYZDĮ. Tituliniame ataskaitos lape turi būti:

 • įmonės/įstaigos praktikos vadovo įvertinimas balais ir parašas;
 • įmonės/įstaigos antspaudas;
 • universiteto praktikos vadovo (iš katedros paskirto dėstytojo) parašas.

- Jei ant praktikos ataskaitos įmonės antspaudo nėra, tuomet papildomai studentas turi pateikti iš įmonės pažymą (su antspaudu ir vadovo parašu)  apie atliktą praktiką.

- Iškilus klausimams dėl ataskaitos rengimo reikia kreiptis į savo universitetinį praktikos vadovą.

- Dėl praktikos ataskaitos pateikimo terminų ir praktikos gynimo datos prašome kreiptis į katedrą.

- Pateikę praktikos ataskaitą raštu studentai turės ją pristatyti žodžiu katedros sudarytai komisijai.

2. Studento praktikos įvertinimo anketa vadovui. Studentas turi informuoti įmonės/įstaigos praktikos vadovą, kad praktikos pabaigoje jam bus atsiųsta elektroninė vertinimo anketa. Užpildytos anketos duomenys automatiškai patenka į duomenų bazę, todėl jos nereikia spausdinti. Jei praktikos vadovas neturi galimybės užpildyti elektroninės anketos, tuomet studentas jam turi pateikti atspausdintą anketą ir užpildytą bei pasirašytą praktikos vadovo pridėti prie praktikos ataskaitos (praktikos vertinimo anketa vadovui) (praktikos vertinimo anketa vadovui anglų k).

Dėmesio! Visi studentai praktikos sistemoje turi būti užpildę registracijos anketą ir teisingai nurodę įmonės/įstaigos praktikos vadovo el. pašto adresą, kuriuo jam bus atsiųsta elektroninė vertinimo anketa.

3. Praktikos vietos įvertinimo anketa studentui. Praktikos vietos įvertinimo anketą studentai pildo prisijungę į praktikos sistemą. Apie leidimą pildyti anketą studentai bus informuojami el. paštu.

Daugiau informacijos - OFICIALUS VILNIAUS UNIVERSITETO PROFESINIŲ PRAKTIKŲ TINKLAPIS