CHEMIJOS INSTITUTO INFORMACIJA

 

OFICIALUS VILNIAUS UNIVERSITETO PROFESINIŲ PRAKTIKŲ TINKLAPIS

 

Profesinės praktikos tikslas – įtvirtinti ir tobulinti bendrąsias studijų programoje įgytas programos pagrindų ir specialaus lavinimo žinias bei gebėjimus, pagal įmonės/įstaigos poreikius atliekant profesines praktines užduotis.

 

VU Studijų praktikos reglamentas

VU CHGF praktikos nuostatai

Profesinė praktika vyksta bakalauro studijų metu IV kurse.

 

Praktikos laikotarpiai pagal studijų programas:

 

Studijų programos pavadinimas

Praktikos laikotarpis

Praktikos trukmė

Chemija,

Nanomedžiagų chemija

2018-09-03 – 2018-10-26

2 mėn., po 40 val. per savaitę

Biochemija (praktika vyksta toje pačioje įmonėje/įstaigoje abu laikotarpius)

2018-09-03 – 2018-12-14

4 mėn., po 10 val. per savaitę

2019-02-04 – 2019-04-12

2 mėn., po 40 val. per savaitę

 

Praktikos organizavimo etapai (vyksta nuo 2018 m. kovo 1 d. iki birželio 30 d.)

 

I. Praktikos vietos paieška

 • Studentai gali savarankiškai ieškoti įmonės/įstaigos, kuri priimtų į praktiką.
 • Prisijungę prie praktikos sistemos studentai gali dalyvauti bendroje atrankoje į fakulteto skelbiamas vietas (prisijungimo duomenys tie patys kaip jungiantis prie MIF STSC kompiuterių klasių). Pamiršus slaptažodį reikia kreiptis į MIF STSC (Šaltinių g. 1A, 2 aukštas) sistemos administratorių arba kreiptis el. paštu .
 • Praktikos metu atliekamas darbas turi būti susijęs su studijų metu įgytomis žiniomis ir praktiniais gebėjimais.
 • Studento praktikai turi vadovauti 2 praktikos vadovai: įmonės/įstaigos praktikos vadovas (praktikos vietoje paskirtas darbuotojas) ir universiteto praktikos vadovas (katedroje paskirtas dėstytojas).

 

VU Chemijos ir geomokslų fakulteto rekomenduojamų studentų profesinės praktikos vietų sąrašas

VU Chemijos ir geomokslų fakulteto Chemijos instituto studijų programų profesinės praktikos vadovai

 

II. Susiradus praktikos vietą

 • Prieš vykdami į praktiką studentai kartu su įmonės/įstaigos ir universiteto praktikos vadovais turi suformuluoti praktikos temą ir uždavinius.
 • Studentui atliekant praktiką bet kokioje įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje iki 2018 m. birželio 30 d. su praktikos institucija bei fakultetu reikia pasirašyti trišalę praktikos sutartį. Pagal žemiau pateiktą formą studentai turi elektroniniu būdu užpildyti praktikos sutartį, kurią 3 egzemplioriais (su studento ir įmonės/įstaigos direktoriaus parašais bei antspaudu) privalo pristatyti į fakulteto dekanatą. Fakultete sutartys pasirašomos dekano, registruojamos, ir studentui grąžinami 2 sutarties egzemplioriai (skirti studentui ir įmonei/įstaigai).
 • Tuo tarpu, studentui atliekant praktiką Vilniaus universiteto padalinyje, praktinio mokymo sutartis nėra sudaroma, o praktika yra įteisinama praktikantą siunčiančio padalinio vadovo (Dekano/Direktoriaus) įsakymu (žr. Vilniaus universiteto Studijų praktikos reglamentą, 4.1. punktą). Studentas iki 2018 m. birželio 30 d. turi užpildyti ir pateikti prašymą fakulteto dekanatui.
 • Iki 2018 m. birželio 30 d. praktikos sistemoje būtina užpildyti Registracijos anketą.

 

Sutartį ir prašymą prašome pildyti kompiuteriu.

Studento praktinio mokymo sutarties forma

Studento praktinio mokymo sutarties forma (anglų kalba)

Studento prašymo įsakymui forma

 

III. Atsiskaitymui už praktiką praktikos pabaigoje būtina atlikti šiuos žingsnius:

1. Pateikti katedrai ataskaitą apie atliktą praktiką;

2. Įmonės/įstaigos praktikos vadovas turi užpildyti studento praktikos įvertinimo anketą;

3. Studentas turi užpildyti praktikos vietos įvertinimo anketą.

 

1. Profesinės praktikos ataskaita turi būti parengta pagal fakulteto pateiktą pavyzdį. (pridedamas dokumentas) Tituliniame ataskaitos lape turi būti:

 • įmonės/įstaigos praktikos vadovo įvertinimas balais ir parašas;
 • įmonės/įstaigos antspaudas;
 • universiteto praktikos vadovo (iš katedros paskirto dėstytojo) parašas.

- Jei ant praktikos ataskaitos įmonės antspaudo nėra, tuomet papildomai studentas turi pateikti iš įmonės pažymą (su antspaudu ir vadovo parašu)  apie atliktą praktiką.

- Iškilus klausimams dėl ataskaitos rengimo reikia kreiptis į savo universitetinį praktikos vadovą.

- Dėl praktikos ataskaitos pateikimo terminų ir praktikos gynimo datos prašome kreiptis į katedrą.

- Pateikę praktikos ataskaitą raštu studentai turės ją pristatyti žodžiu katedros sudarytai komisijai.

2. Studento praktikos įvertinimo anketa vadovui. Studentas turi informuoti įmonės/įstaigos praktikos vadovą, kad praktikos pabaigoje jam bus atsiųsta elektroninė vertinimo anketa. Užpildytos anketos duomenys automatiškai patenka į duomenų bazę, todėl jos nereikia spausdinti. Jei praktikos vadovas neturi galimybės užpildyti elektroninės anketos, tuomet studentas jam turi pateikti atspausdintą anketą ir užpildytą bei pasirašytą praktikos vadovo pridėti prie praktikos ataskaitos (praktikos vertinimo anketa vadovui) (praktikos vertinimo anketa vadovui anglų k).

Dėmesio! Visi studentai praktikos sistemoje turi būti užpildę registracijos anketą ir teisingai nurodę įmonės/įstaigos praktikos vadovo el. pašto adresą, kuriuo jam bus atsiųsta elektroninė vertinimo anketa.

3.Praktikos vietos įvertinimo anketa studentui. Praktikos vietos įvertinimo anketą studentai pildo prisijungę į praktikos sistemą. Apie leidimą pildyti anketą studentai bus informuojami el. paštu.

4. Jeigu atlikote Erasmus+ praktiką užsienyje:

 • Grįžus iš praktikos, After the mobility kopiją reikia pristatyti praktikų koordinatorei Živilei Stankevičiūtei (originalas parodomas, po to pristatomas į Karjeros ir konsultavimo skyrių).
 • Praktikos ataskaita ir skaidrės gali būti lietuvių arba anglų kalba. Gynimo katedros komisijoje kalba lietuvių.
 • Ant paruoštos praktikos ataskaitos titulinio lapo turi būti įmonės/įstaigos praktikos vadovo įvertinimas balais ir parašas.

Daugiau informacijos - OFICIALUS VILNIAUS UNIVERSITETO PROFESINIŲ PRAKTIKŲ TINKLAPIS

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos