Skiltis koreguojama

 

BAKALAURO STUDIJŲ PROGRAMŲ DĖSTOMI DALYKAI

 

BIOCHEMIJA

1 rudens semestras

Privalomieji dalykai

Bendroji biologija

Bendroji chemija

Matematika I/II

Užsienio kalba I/II

2 pavasario semestras

Privalomieji dalykai

Fizika I/II

Fiziologija

Matematika II/II

Organinė chemija I/II

Užsienio kalba II/II

3 rudens semestras

Privalomieji dalykai

Bioorganinė chemija

Fizika II/II

Kvantinė chemija

Organinė chemija II/II

Bendrųjų universitetinių studijų dalykai (moduliai)

4 pavasario semestras

Privalomieji dalykai

Analizinė chemija I/II

Biochemija I/II

Biomolekulių stereochemija

Fizikinė chemija

Mikrobiologija

Bendrųjų universitetinių studijų dalykai (moduliai)

5 rudens semestras

Privalomieji dalykai

Biochemija II/II

Biostatistika

Ląstelės biologija

Neorganinė ir bioneorganinė chemija

6 pavasario semestras

Privalomieji dalykai

Analizinė chemija II/II

Enzimologija

Fizikinė biochemija

Genetika

Spektroskopija

Bendrųjų universitetinių studijų dalykai (moduliai)

7 rudens semestras

Privalomieji dalykai

Bioinformatika

Biotechnologija

Genų inžinerija

Molekulinė biologija

Profesinė praktika I/II

Pasirenkamieji dalykai

Biofizika

Imunologija

8 pavasario semestras

Privalomieji dalykai

Bakalauro baigiamasis darbas (kryptis: biochemija)

Profesinė praktika II/II

 

MAGISTRO STUDIJŲ PROGRAMŲ DĖSTOMI DALYKAI

 

CHEMIJA