Nuo šių metų šiek tiek keičiasi CHGF Chemijos instituto doktorantų kasmetinių atestacijų tvarka. Doktorantai savo pasiekimus už einamuosius doktorantūros metus pristatys visiems instituto bendruomenės nariams.

Pasikeitusios atestacijos tvarkos tikslas – suteikti galimybę doktorantams tobulinti savo pristatymo įgūdžius, pristatyti atliktus mokslinius tyrimus platesnei auditorijai bei gauti grįžtamąjį ryšį iš savo kolegų bei fakulteto mokslininkų.

Jei įdomu, kokie moksliniai tyrimai atliekami mūsų institute, ką už laboratorijos durų veikia chemikai doktorantai, ateikite pasiklausyti!

Pristatymai vyks:

Už I doktorantūros metus – 2017-09-19 (antradienis), 12.00-14.00, KDA; Už II doktorantūros metus – 2017-09-19 (antradienis), 14.00-17.00, KDA; Už III doktorantūros metus – 2017-09-22 (penktadienis), 12.00-15.00, NChA; Už IV doktorantūros metus – 2017-09-22 (penktadienis), 15.00-17.00, NChA.

Atestacijoms doktorantai paruoš 5-7 min. prezentaciją apie per ataskaitinius metus savo išlaikytus egzaminus, atliktus tyrimus, dalyvavimą konferencijose/stažuotėse/mokymuose, publikacijas ir planą ateinantiems mokslo metams.

Kviečiame dalyvauti!