Paskaitos rudens semestre prasidės nuo 2017 m. rugsėjo 4 d.

Pavasario sesijos egzaminų perlaikymai vyks 2017 m. rugsėjo 1-15 dienomis.

Už mokslą sumokėti reikia iki 2017 m. rugsėjo 30 d.

Prašymus kartoti dalyko studijas reikia pateikti iki 2017 m. rugsėjo 15 d.

Prašymus laikyti egzaminus eksternu reikia pateikti iki 2017 m. rugsėjo 25 d.