I kurso bakalaurų ir magistrantų dėmesiui!

Nuo 2017 rugsėjo 1 d. pirmo kurso studentams bus vykdoma tik elektroninė registracija studijoms. Pirmo kurso bakalauro, vientisųjų bei magistrantūros studijų studentai per pirmąjį studijų semestro mėnesį (iki rugsėjo 30 d.) užsiregistravę e-tapatybių sistemoje ir prisijungę prie savo eStudento aplinkos turi pažymėti, kad registruojasi studijoms nuo 2017/2018 m. m. rudens semestro. Tik patvirtinę registraciją studentai galės naudotis eStudentas aplinkos funkcionalumu.

Studentai galės registruotis studijoms tik jeigu bus sumokėję registracijos mokestį. Jeigu pirmo kurso studentas, yra nesumokėjęs registracijos mokesčio (bakalauro ir vientisųjų studijų studentams 40 EUR, magistrantūros studentams 30 EUR), jis tai galės padaryti iki 2017 m. rugsėjo 30 d. prisijungę prie eStudentas aplinkos ir paspaudęs nuorodą registracijos mokesčio apmokėjimui. Jeigu registracijos mokestį studentas sumokėjęs, pavedimo kopiją jis turi pateikti elektroniniu paštu: . Per 5 darbo dienas Studentų akademinių reikalų skyriaus darbuotojai patikrins pateiktą mokėjimo įrodymą ir, jei jis tinkamas, suteiks galimybę užsiregistruoti studijoms.

Studentui neužsiregistravus studijoms iki rugsėjo 30 d., vadovaujantis pasirašytos sutarties 52.3 punktu, Vilniaus universitetas turi teisę vienašališkai nutraukti pasirašytą studijų sutartį.

I kurso magistrantų dėmesiui!

Iki 2017 m. rugsėjo 15 d. dekanate reikia užsirašyti į norimą katedrą;

Iki 2017 m. rugsėjo 15 d. VU Informacinėje sistemoje privalote užsiregistruoti į pasirenkamuosius dalykus 2017/2018 m. m. rudens semestrui.