Pirmiausia, prisijungę prie VU IS “Diplomo priedėlio eskizas” pasitikrinkite diplomų priedėlius. 

Dėl netikslumų diplomo priedėlyje prašome kreipkitės į 312 kab. iki 2017 m. birželio 13 d.

2017 m. birželio 19 ir 20 dienomis nuo 9:30 val. iki 16:00 val. (pietų pertrauka 12-13 val.) kiekvienas absolventas privalo asmeniškai ateiti į 312 kab. (M. K. Čiurlionio g. 21/27) pasirašyti dėl išduodamo diplomo ir kitų baigimo dokumentų registracijos žurnale. Už kitą asmenį gali pasirašyti tik turintis notaro patvirtintą įgaliojimą.

Nepasirašius registracijos žurnale, diplomas ir priedėlis nebus įteiktas.

Jums nebus leista pasirašyti registracijos žurnale:
1. Nesumokėjus mokesčio už studijas ar neįvykdžius kitų finansinių įsipareigojimų.
2. Kol neatsiskaitysite su savo katedromis, VšĮ Būstas, VU biblioteka ir studentų atstovybe.
Absolventai, turintys įsiskolinimų, atsiskaityti su nurodytais Universiteto padaliniais privalo ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatytos jų diplomų įteikimo dienos t.y. iki birželio 13 d.

Geomokslų studentų atstovybėje (vidinis kiemas 109 k.) iki birželio 16 d. darbo dienomis nuo 12-14 val. galėsite grąžinti studento pažymėjimus.

Absolventų atsiskaitymo su Vilniaus universitetu tvarka