fisher logo 2 site images sd aktualu thumb medium200 150

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, tęsdama ilgametį bendradarbiavimą su Lietuvos universitetais, kviečia Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro ir Chemijos ir geomokslų fakulteto bakalauro 2-3 kurso studentus Bendrovėje rengti pirmosios (bakalauro) studijų pakopos baigiamuosius darbus.

Geriausiems studentams, kurie 2017-2018 mokslo metais baigiamuosius studijų darbus rengs Bendrovėje, bus skirtos vardinės „Thermo Fisher Scientific“ stipendijos.

Bakalauro studijų studentams skiriamos stipendijos dydis yra 964 Eur per metus. Stipendija bus mokama lygiomis dalimis kas mėnesį. Paskyrus stipendiją, jos gavėjas nepraras galimybės gauti valstybės ar kitokias stipendijas.

Konkurso sąlygos ir temos antros pakopos (magistro) studijų 1 kurso studentams bus paskelbtos 2017 m. vasarą.

Paraiškas bakalauro 2-3 kurso studentai turi pateikti iki 2017 m. gegužės 25 d. imtinai.

Studentai turi pristatyti šiuos dokumentus:

1.    gyvenimo aprašymą (CV); 2.    motyvacinį laišką. Jame studentai turi nurodyti  baigiamojo darbo, kurį norėtų rengti UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, temą. Visos siūlomos temos yra skelbiamos stipendijos skyrimo 2017-2018 mokslo metams stipendijos konkurso sąlygose; 3.    pažymą apie baigtų semestrų mokymosi vidurkį, pasirašytą fakulteto (padalinio) vadovo; 4.    valstybinių brandos egzaminų rezultatus ir trumpą studento kitų studijų pasiekimų ir papildomos veiklos charakteristiką (dalyvavimas mokslinėse olimpiadose ir pan., jei yra); 5.    praktikos, baigiamojo darbo ar darbovietės vadovo rekomendacija būtų pranašumas.

Dokumentus prašome siųsti VU Studijų direkcijai (el. paštu ) ir UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ (el. paštu ), el. laiško pavadinime nurodydami: Paraiška „Thermo Fisher Scientific“ stipendijai gauti.

Iškilus klausimams, prašome kreiptis į UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ atstovus Kristiną Pocę: elektroniniu paštu , telefonu +37069979843 arba į Lolitą Zaliauskienę: elektroniniu paštu e@ther"> , telefonu 852591184.

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ stipendijos konkurso sąlygos. UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ stipendijos nuostatai.