scholarship

Skelbiamas konkursas Lietuvos Respublikos Prezidentų  vardinėms stipendijoms gauti

Švietimo ir mokslo ministerija (toliau - ŠMM) informuoja, kad 2017 – 2018 m. m. gabiausi Vilniaus universiteto studentai kaip kasmet galės pretenduoti gauti Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Kazio Griniaus, Aleksandro Stulginskio, Jono Žemaičio, Algirdo Brazausko vardines stipendijas.

Vilniaus universitetas ŠMM iš viso galės pateikti iki 20 kandidatų stipendijoms gauti. Prezidento A. Smetonos vardinei stipendijai galima teikti keturis kandidatus iš humanitarinių mokslų studijų srities. Prezidento K. Griniaus vardo stipendijai galima deleguoti keturis biomedicinos mokslų studijų srities studentus. Prezidento A. Stulginskio vardo stipendijai galima pateikti keturis kandidatus iš fizinių mokslų studijų srities. Taip pat galima pateikti keturis kandidatus A. Brazausko vardo stipendijai, kuri skiriama socialinių mokslų studijų srities studentams, bei keturis kandidatus J. Žemaičio vardo stipendijai, kuri skiriama technologijos mokslų studijų srities studentams.

Kiekvienu atveju iš keturių kandidatų du turi būti bakalauro arba vientisųjų studijų programų būsimųjų 3-4 kursų bei du magistro būsimojo 2 kurso arba vientisųjų studijų programų būsimųjų 5-6 kursų studentai.

VU CHGF chemijos programų (chemijos, nanomedžiagų chemijos, biochemijos, konservavimo ir restauravimo chemijos) studentai dėl vardinės stipendijos gavimo turėtų užpildytus dokumentus atnešti į dekanatą ir atsiųsti el. paštu  iki balandžio 13 d. Fakultetas atrinks kandidantus į stipendijas ir pateiks jų sąrašą Studijų direkcijai, o ši – Švietimo ir mokslo ministerijai.

Reikalingi dokumentai (pavyzdines formas galite rasti www.chgf.vu.lt):

1.    Studento prašymas skirti vardinę stipendiją;

2.    Studento studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos įvertinimas, parengtas atsižvelgus į ypač gerus studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos rezultatus, studento dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, studentų mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo ir kitus darbus;

3.    Mokslo darbų, pranešimų kopijos;

4.    Studento užpildyta kandidatų paraiškos forma.

Daugiau informacijos apie konkurso sąlygas rasite čia: http://www.lma.lt/lr-prezidentu-vardines-stipendijos.  

Turint klausimų dėl Prezidentų vardinių stipendijų, maloniai prašome kreiptis į Studijų direkcijos Studijų planavimo ir koordinavimo skyriaus vyriausiąją specialistę Jurgitą Alonderytę-Venckienę (Saulėtekio al. 9, 109A kab., tel. 219 3235, el. p. ).