mainai

Šiuo metu priimamos studentų paraiškos dalyvauti mainuose per dvišales sutartis.

Paraiškos priimamos iki kovo 1d. (imtinai).

Studentai apie skelbiamas galimybes informaciją gali rasti VU tinklapyje http://www.vu.lt/tarptautiniai-rysiai/mainu-galimybes/dvisales-sutartys.

PLAKATAS (LIETUVIŲ KALBA)

INVITATION