Komentarai ir pastabos dėl interneto svetainės

mainai

Šiuo metu priimamos studentų paraiškos dalyvauti mainuose per dvišales sutartis.

Paraiškos priimamos iki kovo 1d. (imtinai).

Studentai apie skelbiamas galimybes informaciją gali rasti VU tinklapyje http://www.vu.lt/tarptautiniai-rysiai/mainu-galimybes/dvisales-sutartys.

PLAKATAS (LIETUVIŲ KALBA)

INVITATION