Valstybinis studijų fondas informuoja, kad nuo 2016 m. spalio 27 d. iki lapkričio 10 d. skelbiamas papildomas prašymų priėmimas socialinei stipendijai gauti 2016 – 2017 m. m. rudens semestre.

Studentai, norintys pretenduoti į šią stipendiją, privalo pateikti elektroninį prašymą Valstybinio studijų fondo tinklalapyje.

Atkreipiame dėmesį, kad papildomo priėmimo metu skirta socialinė stipendija mokama ne nuo semestro pradžios, o už likusį laikotarpį.

Socialinė stipendija skiriama, jeigu studentas atitinka vieną privalomų kriterijų: 

  • gauna socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
  • jam nustatytas 45 ar mažesnis darbingumo, sunkaus ar vidutinio neįgalumo lygis;
  • ne vyresnis 25 metų, ir jam iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka nustatyta globa ar rūpyba arba jo abu tėvai mirę.

Studentas, pateikęs prašymą socialinei stipendijai gauti, privalo nuolat tikrinti gaunamus pranešimus savo pateiktame prašyme ir el. pašto dėžutėje.

Daugiau informacijos apie papildomą prašymų teikimą.

Daugiau informacijos apie socialine stipendijas.

Kilus klausimams, kreipkitės:

Viktorija Vigėlienė

Valstybinio studijų fondo vyriausioji specialistė

El. p.

Tel. 8 5 264 7153