Komentarai ir pastabos dėl interneto svetainės

schedule image 2

Dėmesio - 2017 m. rugpjūčio 2 dieną atnaujintas Chemijos instituto programų Rudens semestro paskaitų tvarkaraštis - tvarkaraščiai skelbiami skiltyje TVARKARAŠČIAI.

 

Kuršių nerijos kraštovaizdžio ekogeografiniai tyrimai yra atliekami jau trečius metus. Pirmaisiais tyrimų metais (2015 m.) buvo tirtas Juodkrantės – Pervalkos ruože, antrais (2016 m.) Pervalkos – Nidos ruožas. Šiemet tyrimai atliekami Juodkrantės-Smiltynės ruože. Ruošiamasi ketvirtajam tyrimų etapui – surinktos mokslinės medžiagos apibendrinimui, Kuršių nerijos teritorijai būdingų vertingų kraštovaizdžio kompleksų identifikavimui bei sprendimų šiai informacijai viešinti ir populiarinti paieškai. Daugiau apie ekogeografinę mokomąją praktiką galėsite sužinoti liepos 15-16 dienomis Neringoje, kur vyks paskaita  "Ką pasakoja spalvotas Kuršių nerijos smėlis".

bendra

Geografijos bakalauro III kurso studentai ekogeografinės mokomosios praktikos metu  (nuotr. J.Volungevičius)


Vilniaus universisteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Geografijos ir kraštotvarkos katedros mokslininkai doc. dr. Jonas Volungevičius ir lekt. dr. Laurynas Jukna, kartu su geografijos bakalauro III kurso studentais, atlikdami ekogeografinę mokomąją praktiką, jau trečius metus iš eilės vykdo Kuršių nerijos kraštovaizdžio tyrimus. Tyrimai atliekami bendradarbiaujant su Neringos gimnazija, Neringos savivaldybės ir Kuršių nerijos nacionalinio parko administracijomis.   Tyrimai yra tęstiniai ir drauge su Vilniaus universitetu finansuojami specialiosių ekogeografinės praktikos ir Neringos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis pagal projektą – Kuršių nerijos kraštovaizdžio įvairovės ekogeografinis vertinimas ruože Juodkrantė – Smiltynė.
Šie metai ekogeografinei mokomajai praktikai yra ypatingi - jai sukanka 60 metų! Per šį laikotarpį aplankyta nemažai unikaliu ir vertingu kraštovaizdžiu pasižyminčių Lietuvos kampelių, kurių metu Lietuvos kraštovaizdį betarpiškai pažinti turėjo galimybę apie 1000 studentų.
Ekogeografinės mokomosios praktikos esmė - kraštovaizdžio struktūros, funkcionavimo bei raidos pažinimas tiriant ir įvertinant gamtinius ir antropogeninius jo komponentus. Surinkta informacija siejama tarpusavyje siekiant objektyviai įvertinti kraštovaizdžio raidą bei jo potencialą. Kraštovaizdžio lauko tyrimų  tikslas – išsiaiškinti ne tik kraštovaizdžio struktūros sudėtingumą, jos erdvinio išsidėstymo dėsningumus, funkcionavimo ir dinamikos ypatumus, bet ir tinkamumą ūkinei veiklai. Jaunieji geografai lauko tyrimų metu surinktus duomenis apie reljefą, dirvožemį bei augaliją pateikia kartografiškai: dirvožemio tipologinį bei dirvodarinių nuogulų žemėlapius, teritorijos geomorfologinį bei genezės ir granuliometrinės sudėties žemėlapius,  vaistinių ir retų augalų bei augimviečių žemėlapius, teritorijos kraštovaizdžio pjūvių schemas.

2koliazas

Centrinės Europos dirvožemininkų bendradarbiavimo platformos nariai ir mokslininkai doc.dr. J. Volungevičius, lekt.dr. L. Jukna (Vilniaus univeristetas), doc.dr. Rimantas Vaisvalavičius (Aleksandro Stulginskio universitetas) (nuotr. J.Volungevičius)


Trečioji, Kuršių nerijoje vykdoma, mokomoji – tiriamoji praktika šiais metais sulaukė tarptautinės dirvožemininkų bendruomenės dėmesio. Joje lankėsi Centrinės Europos dirvožemininkų bendradarbiavimo platformos - „Freely Accessible Central Europe Soils (FACES)“ mokslinis kolektyvas su savo studentais. Vizito metu buvo organizuoti vienos dienos bendri mokymai, dalintasi dirvožemių diagnostikos ir vertinimo tarptautine patirtimi. Su kolegomis iš užsienio  bendravo doc.dr. Jonas Volungevičius bei lekt.dr. Laurynas Jukna. Į Kuršių neriją atvyko mokslininkai iš Lenkijos, Čekijos, Slovakijos, Vengrijos, Slovėnijos, Latvijos ir Estijos, kurių tarpe buvo ir vienas iš dabartinės pasaulinės dirvožemių klasifikacijos kūrėjų - Casary Kabala, kuris pasidalino idėjomis apie tolimesnio bendradarbiavimo galimybes. Vilniaus universiteto mokslininkai supažindino svečius su  Kuršių nerijos formavimosi ypatumais, pristatė kompleksinį geografinį dirvožemių tyrimo metodą leidžiantį pažinti ne tik dirvožemius bet ir kraštovaizdžio formavimosi bei kaitos ypatumus. Akcentavo žmogaus vaidmenį Kuršių nerijos kraštovaizdžio ir dirvožemių formavimesi, be kompleksinių detalių kraštovaizdžio komponentų tyrimų būtinybę sudarančią galimybę identifikuoti brandžius gamtinio kraštovaizdžio teritorinius kompleksus ir užtikrinti jų įvairiapusę apsaugą.
Didelio užsienio specialistų dėmesio susilaukė Juodkrantės sengirės dirvožemiai, pasižymintys savo unikalia raida. Buvo pripažinta kad jie ne tik unikalūs Lietuvos teritorijos mastu, tačiau retai sutinkami ir centrinėje Europoje.  Dauguma jų pirmą kartą išvyko žaliuose smėliuose (glaukonito mineralo prisotinti) besiformuojančius dirvožemius.
FACES projekto esmė - keistis naujausia informacija dirvožemio tyrimų klausimais bei kurti tarptautinę skaitmeninę platformą ir duomenų bazę, reikalingą tiek dirvožemininkų bendradarbiavimui ir tarpusavio supratimui palaikyti, tiek ir universitetų bei kitų aukštųjų mokyklų gamtos mokslų specialybių studentams mokyti, naudojant vieningą tarptautinį dirvožemių grupavimą pagal FAO-UNESCO principus. Šis FACES mokslininkų apsilankymas sudarė galimybę dar kartą pristatyti Kuršių nerijos teritorijos unikalumą tarptautinei akademinei bendruomenei bei praplėsti supratimą apie čia vykstančius dirvodaros procesus pasauliniame kontekste, akcentuoti svarbą atsižvelgti į tai pildant pasaulinę dirvožemių klasifikaciją.

1akoliazasdsc 0726

Geografijos bakalauro III kurso studentai lauko darbų metu  (nuotr. J.Volungevičius)


Mokomosios praktikos vadovai ir studentai yra dėkingi, jog dėka plataus bendradarbiavimo, apjungiančio Vilniaus universitetą, Neringos gimnaziją, Neringos savivaldybės ir Kuršių nerijos nacionalinio parko administracijas, Kretingos miškų urėdiją yra sudaryta galimybė ne tik atlikti praktiką šiame unikaliame  Lietuvos kampelyje, vykdyti unikalius itin detalius kraštovaizdžio tyrimus, tačiau ir populiarinti geografijos mokslą jo kompleksinį, platų požiūrį gamtinės ir visuomeninės aplinkos tarpusavio sąveiką ir būtinybę tai pažinti siekiant tolimesnė tvarios Lietuvos, o tame tarpe ir Kuršių nerijos kraštovaizdžio raidos.

Straipsnį parengė
Valentina Tuskenytė,
Doc. dr. Jonas volungevičius

Stojamasis pokalbis su pretendentais į chemijos mokslo krypties doktorantūros studijas Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakultete vyks birželio 29 d. (ketvirtadienį) nuo 9.00 val. dekanate (220 kab.)

Stojamojo į chemijos mokslo krypties doktorantūrą vertinimo komisiją:

1.                         prof. habil. dr. Aivaras Kareiva – pirmininkas;

2.                         prof. (HP) dr. Stasys Tautkus;

3.                         prof. habil. dr. Arūnas Ramanavičius;

4.                         prof. habil. dr. Sigitas Tumkevičius;

5.                         prof. (HP) dr. Ričardas Makuška;

6.                         prof. dr. Rimantas Raudonis.

2017 metų priėmimo į doktorantūrą taisyklės ir mokslo krypčių disertacijų tematikos:

http://www.vu.lt/studijos/doktorantura-ir-rezidentura/doktorantams/priemimas-dokt

 

diplomai

Data: 2017 m. birželio 21 d.

Laikas:

10.00–12.00 val. Pirmosios pakopos absolventai;

12.00–13.00 val. Antrosios pakopos absolventai.

Vieta: Šv. Jonų bažnyčia (Šv. Jono g. 12, Vilnius)

Absolventus ir svečius sveikins VU Partnerystės prorektorė prof. dr. Greta Drūteikienė, moterų choras „Viva“ ir alumnas Rolandas Maskoliūnas.

Absolventai, negalintys dalyvauti diplomų teikime iki birželio 20 d. 16 val. turi apie tai pranešti el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Absolventams skirtos vietos pirmose eilėse.

Gavus diplomą, absolventai rikiuojasi ant pakylos prie altoriaus.

Pabaigoje – bendra nuotrauka su prorektore ir fakulteto administracija.

Po ceremonijos su diplomais grįžtančius absolventus sveikina artimieji.

Kviečiame dalyvauti!

 

Informuojame, kad šių metų birželio 13 d. buvo patvirtintas Laikinasis Vilniaus universiteto studentų reitingavimo pagal studijų rezultatus ir rotacijos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), nustatantis naują studentų rotacijos tvarką.

Pirmoji studentų rotacija pagal Aprašo nuostatas bus vykdoma už 2017–2018 m. m. vertinamąjį laikotarpį, t.y. artimiausia rotacija vyks 2018 m. rugsėjį, ir bus taikoma visiems Vilniaus universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentams.

Rotacijos tvarka:

Remiantis Aprašu, pasiekti studijų rezultatai bus vertinami priskiriant juos skirtingiems studijų pasiekimų lygmenims. Pasiekimų lygmenys yra skirstomi į puikų, tipinį ir slenkstinį. Po nustatyto vertinamojo laikotarpio, kuris yra lygus vieniems mokslo metams, nustatomas bendras viso vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmuo remiantis vertinamojo laikotarpio svertinio studijų rezultatų vidurkio verte:

  • studentas laikomas pasiekusiu puikų vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmenį, jeigu jis neturi akademinių skolų ir jo vertinamojo laikotarpio svertinis studijų rezultatų vidurkis yra lygus arba didesnis nei 8;
  • studentas laikomas pasiekusiu tipinį vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmenį jeigu jis neturi akademinių skolų ir jo vertinamojo laikotarpio svertinis studijų rezultatų vidurkis yra didesnis nei 5, bet nesiekia puikaus pasiekimų lygmens;
  • studentas laikomas pasiekusiu slenkstinį vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmenį, jeigu jis neturi akademinių skolų ir jo vertinamojo laikotarpio svertinis studijų rezultatų vidurkis yra didesnis nei 4, tačiau nesiekia tipinio pasiekimų lygmens.

Vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmuo yra nustatomas iki einamųjų metų rugsėjo 30 d. pasibaigus egzaminų (įskaitų) perlaikymo terminui.
Remiantis Aprašu, gerai besimokančiu bus laikomas studentas, neturintis akademinių skolų, įvykdęs visus studijų programai vertinamuoju laikotarpiu keliamus reikalavimus ir pasiekęs puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį. Studentui, kurio pirmosios pakopos ar vientisosios studijos yra valstybės finansuojamos, po vertinamojo laikotarpio valstybės finansavimas studijoms išlieka, jeigu jis atitinka šiuos Apraše nurodytus gero mokymosi kriterijus. 

Laisvas valstybės finansuojamas vietas, atsiradusias valstybės finansuojamoje vietoje studijavusiam studentui rotacijos metu netekus valstybės finansavimo studijoms, užima geriausiai besimokantys tos pačios studijų formos toje pačioje studijų kryptyje tame pačiame kurse valstybės nefinansuojamoje vietoje studijuojantys studentai, atitinkantys gero mokymosi kriterijus. Valstybės finansavimo netekusiam studentui sudaroma galimybė studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje pakeičiant studijų sutartį ir mokant studijų programos priėmimo metais nustatytą studijų kainą.
Jeigu pirmosios studijų pakopos ir vientisųjų studijų atitinkamos studijų krypties ir studijų formos studijų kurse nėra valstybės nefinansuojamose studijų vietose studijuojančių studentų, atitinkančių gero mokymosi kriterijus, valstybės finansuojamose studijų vietose studijuojantiems ir neturintiems akademinių skolų studentams valstybės finansavimas studijoms išlieka, nors jų vertinamojo laikotarpio pasiekimų lygmuo yra slenkstinis.

  

Akademinės skolos samprata:

Taip pat, buvo atliktas Vilniaus universiteto Studijų nuostatų 5.6. punkto, reglamentuojančio akademinės skolos sampratą, keitimas, kuris įsigalios nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. Įsigaliojus pakeitimui akademinė skola Vilniaus universiteto Studijų nuostatuose bus apibrėžiama kaip žemesnis nei slenkstinis dalyko (modulio) studijų pasiekimų lygmuo, pasiektas akademinio kamieninio padalinio nustatyta tvarka išnaudojus vieną iš šiuose nuostatuose numatytų galimybių: pakartojus dalyką (modulį), perlaikius dalyką (modulį) eksternu po savarankiško kartojimo arba dalyką (modulį) pakeitus kitu.
Po galutinio dalyko (modulio) studijų pasiekimų vertinimo perlaikymo pasiektas žemesnis nei slenkstinis studijų pasiekimų lygmuo bus traktuojamas kaip skola. Daugiau kaip 15 kreditų apimties skolų ir (arba) akademinių skolų turintis studentas yra šalinimas iš Universiteto už nepažangumą.
Studentams, kurie akademinę skolą įgijo iki įsigaliojant šiems Vilniaus universiteto Studijų nuostatų pakeitimams (t.y. iki 2017 m. rugsėjo 1 d.), akademinė skola išliks ir po 2017 m. rugsėjo 1 d. pasikeitus akademinės skolos sampratos reglamentavimui.

  

Kilus klausimams kreipkitės el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba telefonu +370 5 219 3144.

Vilniaus universiteto Studentų paslaugų ir karjeros skyrius Saulėtekio al. 9, III rūmai, 104 kab., LT-10222 Vilnius

Bakalaurų baigiamųjų darbų gynimai 2017 m.

Katedra

Data

Laikas, auditorija

Analizinės ir aplinkos chemijos

2017 m. birželio 8 d.

10 val. KDA

Fizikinės chemijos

2017 m. birželio 7 d.

10 val. FChA

Neorganinės chemijos

2017 m. birželio 8 d.

10 val. NChA

Organinės chemijos

2017 m. birželio 9 d.

9 val. OChA

Polimerų chemijos

2017 m. birželio 9 d.

10 val. PChA

Taikomosios chemijos

2017 m. birželio 9 d.

10 val. TChA

Biochemijos

2017 m. birželio 6-7 d.

9 val. Jungtinis gyvybės mokslų centras R-102

 

Magistrų baigiamųjų darbų gynimai 2017 m.

Katedra

Data

Laikas, auditorija

Analizinės ir aplinkos chemijos

2017 m. birželio 12 d.

9 val. KDA

Fizikinės ir taikomosios chemijos

2017 m. birželio 12 d.

9 val. FChA

Neorganinės, organinės ir polimerų chemijos

2017 m. birželio 12 d.

9 val. NChA

Biochemijos

2017 m. birželio 9 d.

9 val. Jungtinis gyvybės mokslų centras R-202

         

 

Diplomų įteikimas Chemijos ir geomokslų fakulteto absolventams vyks Šv. Jonų bažnyčioje

2017 m. birželio 21 d. 10:00-12:00 val. bakalauro studijos

2017 m. birželio 21 d. 12:00-13:00 val. magistrantūros studijos

 

 

Pirmiausia, prisijungę prie VU IS “Diplomo priedėlio eskizas” pasitikrinkite diplomų priedėlius. 

Dėl netikslumų diplomo priedėlyje prašome kreipkitės į 312 kab. iki 2017 m. birželio 13 d.

2017 m. birželio 19 ir 20 dienomis nuo 9:30 val. iki 16:00 val. (pietų pertrauka 12-13 val.) kiekvienas absolventas privalo asmeniškai ateiti į 312 kab. (M. K. Čiurlionio g. 21/27) pasirašyti dėl išduodamo diplomo ir kitų baigimo dokumentų registracijos žurnale. Už kitą asmenį gali pasirašyti tik turintis notaro patvirtintą įgaliojimą.

Nepasirašius registracijos žurnale, diplomas ir priedėlis nebus įteiktas.

Jums nebus leista pasirašyti registracijos žurnale:
1. Nesumokėjus mokesčio už studijas ar neįvykdžius kitų finansinių įsipareigojimų.
2. Kol neatsiskaitysite su savo katedromis, VšĮ Būstas, VU biblioteka ir studentų atstovybe.
Absolventai, turintys įsiskolinimų, atsiskaityti su nurodytais Universiteto padaliniais privalo ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatytos jų diplomų įteikimo dienos t.y. iki birželio 13 d.

Geomokslų studentų atstovybėje (vidinis kiemas 109 k.) iki birželio 16 d. darbo dienomis nuo 12-14 val. galėsite grąžinti studento pažymėjimus.

Absolventų atsiskaitymo su Vilniaus universitetu tvarka

Iki 2017 m. birželio 14 d. visi 2017 metų absolventai turi būti pilnai atsiskaitę su VU padaliniais pagal nustatytą tvarką:

http://www.vu.lt/studijos/studentams/studijas-reglamentuojantys-dokumentai/45-studijos/studijos/2569-atsiskaitymo-tvarka

Universiteto padaliniai, su kuriais reikia atsiskaityti:

• Universiteto biblioteka (grąžinti knygas, delspinigius, kt.);

• Universiteto Bendrųjų reikalų direkcijos Būsto skyrius (Saulėtekio al. 6);

• Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (grąžinti Lietuvos studento pažymėjimą);

• Fakulteto administracija (įvykdyti kitus įsipareigojimus).

Neatsiskaitę su Universiteto padaliniais absolventams nebus išduodami diplomai fakulteto diplomų įteikimo šventėje.

2017 m. birželio 20 d. visi 2017 metų Chemijos instituto absolventai, neturintys įsiskolinimų, turi ateiti pasirašyti diplomų registracijos žurnale Chemijos ir geomokslų fakulteto dekanate (Naugarduko g. 24) 10.00 - 12.30 val. ir 13.30 - 17.30 val.

Ateiti pasirašyti turi kiekvienas asmeniškai. Pasirašyti už studentą gali kitas žmogus, kuris turi notaro patvirtintą įgaliojimą dėl dokumentų tvarkymo VU.

Nepasirašę diplomų registracijos žurnale negalės gauti diplomų fakulteto diplomų įteikimo šventėje.

 

240 f 93357169 2on2n6s7kdrdyuo6xvmeuvcn4dztjzec

Prisijungę prie VU IS “Diplomo priedėlio eskizas” prašome pasitikrinti diplomų priedėlius.

Primename, kad bakalauro studijų diplomanto surinktų kreditų skaičius po gynimo turi būti ne mažiau nei 240.

BUS modulių privaloma apimtis visose pirmosios pakopos studijų programose yra ne mažiau kaip 15 kreditų.

Magistrantūros studijų diplomanto surinktų kreditų skaičius po gynimo turi būti ne mažiau nei 120.

Esant netikslumams kreiptis į dekanatą iki 2017 m. birželio 14 d.