pid231

 

Project Description

Applications are invited for a fully funded PhD studentship in Engineering (Energy Storage). Swansea University is a UK top 30 institution for research excellence (Research Excellence Framework 2014), and has been named Welsh University of the Year 2017 by The Times and Sunday Times Good University Guide.
Advances in energy storage solutions are key for enabling a more sustainable future so that renewable energy generations methods, which are intermittent in their delivery, can replace non-renewable forms of energy. One method by which this can be achieved is by adopting large-scale battery technologies.
Roll-to-roll processing forms the basis of current battery manufacture, such as in the case of Li-on batteries, controlling the deposition of anode and cathode layers. Advances in processing, in terms of both methodology and formulations, would open new opportunities for better performance and adoption of a wider range of electroactive materials including solid state electrolytes. This will be coupled with novel curing techniques that have the potential to greatly reduce processing time and efficiency.
The PhD project will offer the unique opportunity to explore the application of a range of deposition and rapid curing methods for thin film energy storage solutions, so that new electrode and solid electrolyte materials can be formulated, accurately deposited and electrochemically characterised; with new thin film energy systems offering enhanced performance and rapidity of processing.
The PhD will be closely aligned with the current EPSRC project named “A new concept for advanced large-scale energy storage: secondary batteries with seawater as open self-replenishing cathode” [EP/N013727/1]; an ambitious research project aimed at delivering a transformative technology for large-scale energy storage, exploiting a novel technology based on seawater as an open self-replenishing cathode in a hybrid system which is intermediate between a fuel cell and a secondary sodium-ion battery.
The College of Engineering at Swansea University is recognised as being a UK Top 10 Engineering Research University (REF 2014), benefiting from extensive facilities, research in battery technology and long established expertise in thin film processing.
The successful candidate is expected to start their studentship in October 2017, and will be supervised by Dr Davide Deganello (http://www.swansea.ac.uk/staff/engineering/d.deganello/).
Eligibility
Applicants should hold an undergraduate degree (or its equivalent) in engineering or physical sciences. This studentship is particularly suitable for someone with an interest in energy storage, material processing and/or electrochemistry.
For more information regarding eligibility criteria, please visit: https://www.epsrc.ac.uk/skills/students/help/eligibility/
Due to funding restrictions, this studentship is open to UK/EU candidates only.

Funding Notes

The studentship covers the full cost of UK/EU tuition fees, plus a tax free stipend of approximately £14,562 p.a.
Additional funds will also be available for research expenses.

prezidentu vardines stipendijos site images sd aktualu thumb large

 

Geriausiems šalies studentams Švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės įsakymu paskirtos vardinės Lietuvos Respublikos prezidentų stipendijos. Daugiausiai prestižinių stipendijų skirta Vilniaus universiteto (VU) studentams – iš 18 pateiktų VU paraiškų atrinkti 10 laimėtojų. Viso šiemet skirtos 29 stipendijos.

Stipendijų gavėjai apdovanoti visose mokslų srityse. Antano Smetonos (humanitarinių mokslų studijų sritis) stipendijomis apdovanoti:

     Raimonda Girnytė, VU Kauno fakulteto Audiovizualinio vertimo bakalauro nuolatinių studijų IV k. studentė;
     Marija Januškevičiūtė, VU Filologijos fakulteto Anglų filologijos bakalauro studijų IV k. studentė;
     Julijana Leganovič, VU Istorijos fakulteto magistrantūros studijų II k. studentė;
     Anželika Teresė, VU Filologijos fakulteto Taikomosios kalbotyros magistrantūros studijų II k. studentė.

Aleksandro Stulginskio (fizinių mokslų studijų sritis) stipendijomis apdovanoti:

     Lukas Šteinys, VU Chemijos ir geomokslų fakulteto Chemijos bakalauro studijų IV k. studentas;
     Modestas Bujanauskas, VU Chemijos ir geomokslų fakulteto Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos magistrantūros studijų II k. studentas.

Kazio Griniaus (biomedicinos mokslų studijų sritis) stipendijomis apdovanoti:

     Laurynas Karpus, VU Gyvybės mokslų centro Biofizikos bakalauro studijų IV k. studentas;
     Petras Navickas, VU Medicinos fakulteto Medicinos vientisųjų studijų VI k. studentas.

Jono Žemaičio (technologijos mokslų studijų sritis) stipendija apdovanotas:

     Kazimieras Badokas, VU Fizikos fakulteto Optoelektronikos medžiagų ir technologijų magistrantūros studijų II k. studentas.

Algirdo Brazausko (socialinių mokslų studijų sritis) stipendija apdovanota:

     Milda Venckutė, VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto Politikos mokslų bakalauro studijų IV k. studentė.

Lietuvos Respublikos prezidentų stipendijos skiriamos gabiausiems valstybinių aukštųjų mokyklų studentams. Kasmet skiriama iki trisdešimties stipendijų. 2017–2018 m. bakalauro ar vientisųjų studijų 3–4 kursų studentams kas mėnesį skiriama 190 eurų, o magistro studijų 2 kurso ar vientisųjų studijų 5–6 kursų studentams – 266 eurų stipendija.

Lietuvos Respublikos prezidentų vardinės stipendijos gabiausiems studentams skiriamos jau tryliktą kartą. Stipendija skiriama studijų metams, t. y. nuo rugsėjo 1 d. iki kitų metų rugpjūčio 31 d. (baigiamųjų kursų studentams iki birželio 30 d.).

Geologijos krypties doktorantė Darja Dankina šiais metais buvo apdovanota tarptautinės paleontologų draugijos (Paleontological Society) J. J. Jr.Sepkoskio stipendija. Ši stipendija yra skirta Pangėjos superkontinento vidurio vandens telkinių (paleo)ichtiofaunos tyrimams.

pav 1

Doktorantė Darja Dankina Kumas karjere (Latvija) renka bandinius analizei.


Darjos Dankinos disertaciniai tyrimai yra skirti taip vadinamos didžiosios Cechšteino (vok. Zechstein) „jūros“, o iš tikrųjų gigantiško ežero, kuris tęsėsi nuo šiuolaikinės Jungtinės Karalystės iki Lietuvos, žuvų įvairovės ir jų ekologinių bei evoliucinių pokyčių supratimui. Šiais metais, doktorantė, kartu su Lietuvos ir Brazilijos kolegomis, paskelbė pirmąjį straipsnį skirtą Lietuvos permo periodo žuvų mikrofosilijų aprašymui (The first microfossil record of ichthyofauna from the Naujoji Akmenė Formation (Lopingian), Karpėnai Guarry, North Lithuania - https://gq.pgi.gov.pl/article/view/25629 ). Ilgą laiką buvo galvota, kad Lietuvoje randamos permo periodo klintis, kurios beje yra kasamos Akmenės rajone esančiame Karpėnų karjere cemento gamybai, yra „nebylios“ – t.y. visiškai arba beveik visiškai neturinčios savyje stuburinių gyvūnų fosilijų. Tačiau, po labai ilgo ir kruopštaus darbo, ištirpinus rūgštyse daugiau nei 200 kg uolienų, doktorantė surado taip ilgai ieškoto lobio – vėlyvojo permo žuvų dantų ir žvynų. Nors absoliutus liekanų gausumas nebuvo didelis, tačiau jis buvo pakankamas norint atskleisti 255 milijonų metų senumo ekosistemų įvairovę. Surastos liekanos priklausė įvairioms primityvioms kaulinėms žuvims, rykliams bei chimeroms, kurios šiuolaikinėje gamtoje surandamos tikrai ypač giliuose vandenynuose. Norėdama paaiškinti ypač mažą žuvų gausumą rytinėje (lietuviškoje) Cechšteino „jūros“ dalyje, doktorantė iškėlė hipotezę, kad dėl to gali būti kaltas didelis atstumas nuo mažiau sūraus vandens šaltinio – Pantalasos supervandenyno, kuris per šiuolaikinę Grenlandiją sąsiauriu „maitino“ nagrinėjamą jūrą. Šie veiksniai rytinėje Cechšteino dalyje turėjo nulemti labai aukštą druskingumo lygmenį, kuris yra sunkiai pakeliamas daugelio jūrinių gyvūnų.

pav 55

Permo periodo kaulėtosios žuvies dantis.


Norėdama testuoti iškeltą hipotezę Darja jau surinko naujų bandinių mikropaleontologinei analizei iš Latvijos. Tuo tarpu Sepkoskio stipendija bus panaudota rengiant ekspediciją naujų bandinių paėmimui pietinėje Lenkijoje. Planuojama, kad doktorantės tyrimų dėka bus atskleista vėlyvojo permo periodo žuvų bendrijų sandara, kokia ji buvo prieš prasidedant didžiausiam gyvybės istorijoje permo-triaso masiniam išnykimui.

pav 3

Senovinė chimera priklausanti genčiai Helodus smaguriauja nieko neįtariančiais trilobitais. Tikėtini šios genties atstovų dantys buvo surasti Karpėnų karjere (Akmenės rajone). Paveikslas paimtas iš https://dustdevil.deviantart.com/art/Helodus-simplex-344534625

 

Baltic University Programme Secretariat

The BUP Mobility Research Grant Programme for young researchers

It is our pleasure to announce the Mobility Research Grant Programme 2017 within the Baltic University Programme. The main aim with the Mobility Grant is to develop and strengthen the co-operation among young researchers in the Baltic Sea Region. The grant is intended to support young scholars from BUP member universities who´s research promote sustainable development. The grant winner will be invited to present the research at a BUP conference, as an opportunity to disseminate results, ideas and create intra-network co-operation.

Eligibility

 • The Mobility Grants Programme is open to PhD students and Post.doc scholars from all BUP member       universities;
 • The applicatins can be made for the mobility funding of new research projects (in whole or in part), or     as a financial cntribution to ongoing ones - as far as the applicant stay at another university in the Baltic Sea Region during the Mobility Grant period. The idea is that the grant will cover travel and accommodation which will be handled by the BUP co-ordinating secretariat in Uppsala.
 • Applicants representing any discipline are welcome to apply;
  • The proped research project needs to be directly connected to the field of sustainable development and the Baltic Sea Region.

The Grants

A limited number of contributions will be awarded to a maximum total value of 3000 Euros. Mobility Grant period should be ended no later than 31 of December 2018. Report from the Grant should be sent no later than 3 month after ended Mobility Grand period. The applications will be assessed by the Baltic University Scientific Committee according to the following criteria.

 • Originality: The degree to which the proped project is pointing to new, original ideas in sustainability; grasping and developing the concept of sustainable development in unique and unexpected directions;
 • A statement of your plan for co-operatin with the host university while staying there as a guest researcher, and if relevant, co-operation also with other partners in the Baltic Sea region;
  • Althugh inter-disciplinarity is not a strict requirement,  projects deemed to have a potential of crossing traditinal disciplinary boundaries, especially the division line between social and natural science and technology will attract special attention in the evaluatin;
 • Project has focus on the Baltic Sea Region;
 • The time period spend at the hosting university is minimum one month.
  • An invitation letter from the hosting university is required.

 

Application Procedure

The final deadline for applications is 31 of October 2017. The application form is available on the BUP website. Signed application form including all attachments is to be scanned and sent electronically to Magnus Lehman ( ) at the BUP co-ord. secretariat no later than 31 of October 2017. 

Lietuvos mokslo premijų komisija kviečia teikti paraiškas fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų darbų bei eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbų 2017 metų Lietuvos mokslo premijų konkursui.

SKELBIMAS

Darbai 2017 m. Lietuvos mokslo premijų konkursui priimami iki 2017 m. spalio 1 d.

Lietuvos mokslo premijų nuostatai http://www.lma.lt/lietuvos-mokslo-premijos-1

Fundamentinius ir taikomuosius mokslinių tyrimų darbus premijai gauti siūlo aukštosios mokyklos ir mokslinių tyrimų institutai.

Eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus premijai gauti bendru teikimu siūlo verslo įmonės ar organizacijos kartu su aukštosiomis mokyklomis arba mokslinių tyrimų institutais. Būtina nurodyti darbų mokslinę ir praktinę reikšmę. Lietuvos mokslo premijai gali būti siūlomi ne anksčiau nei per pastaruosius 15 metų atlikti darbai. Darbai turi būti paskelbti Lietuvos ir (ar) užsienio spaudoje ne vėliau kaip prieš metus iki dokumentų premijai gauti pateikimo komisijai.

Dokumentai teikiami skaitmeniškai adresu - http://www.lma.lt/Paraiskos/2017-metu-lietuvos-mokslo-premiju-konkursas

Privalomi dokumentai:

1. Darbas

2. Darbą teikiančių institucijų pristatymas

3. Darbo anotacija iki 10000 spaudos ženklų

4. Anotacija, skirta visuomenei, žiniasklaidai, iki 1000 spaudos ženklų

5. Darbą sudarančių autoriaus (-ių) spausdintų ir (ar) įdiegtų mokslo darbų sąrašas

6. Autoriaus (-ių) anketa (-os)

7. Darbo autoriaus (-ių) gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymas

Turintiems tik spausdintas monografijas ir knygas, jos teikiamos po 3 egz. sudedant į 3 atskirus aplankus, dėžutes ir pan., ant kurių užrašyta darbo autorius (-iai), darbo ir institucijos pavadinimas.

Darbą teikiančių institucijų pristatymas turi būti patvirtintas parašais.

Monografijas, knygas bei institucijų pristatymo originalus siųsti arba atnešti adresu:

Lietuvos mokslo premijų komisijai, Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, 201 kab., 01103 Vilnius

Informacija tel. (8 5) 212 5113, 8 604 44826, el. p.

Lietuvos mokslų taryba paskelbė šaukimą teikti paraiškas finansuoti studentų mokslinius tyrimus 2017–2018 m. semestrų metu.

Reikalavimai studentui: paskutinės sesijos vidurkis ne mažiau 8. Privalumas: dalyvavimas mokslinėje konferencijoje ar mokslinė publikacija.

Nanotechnologijų ir medžiagotyros tyrimų centras šiuo metu vykdo projektą „Elektrochrominis/elektrocheminis dujų jutiklis“ ir kviečia studentus prisijungti prie tyrimų bei teikti paraiškas LMT skelbiamam konkursui.

Susidomėjusius kreiptis: Doktorantas Anton Popov, CHGF Chemijos institutas, 101 kabinetas

Marie-Curie projektui vykdyti ieškoma 13 doktorantų (fizikų, chemikų (organines ir neorganines), elektronikuų, mechanikų, ir tt). atlikti doktoranturą Prancuzijoje (1 vieta Besancon, 1-Grenoblyje), Italijoje (3 vietos- Catanijoje), Anglijoje arba Vokietijoje (dvi vietos Cologne universitete ir 1 vieta AIXTRON-pasaulinis lyderis CVD srityje) dirbant energijos regeneracijos srityje.

Susidomėjusius prašome kreiptis į prof. habil. dr. Aivarą Kareivą priėmimo valandomis (kabinetas - 239, Naugarduko g. 24, Vilnius):

Prof. habil. dr. Aivaro Kareivos priėmimo valandos:

Pirmadienis: 08.00 - 10.00

Antradienis: 08.00 - 10.00

Maloniai pranešame, jog Valstybinė lietuvių kalbos komisija surengs Vilniaus universiteto darbuotojams vieną seminarą, skirtą lietuvių kalbos vartojimo įgūdžiams stiprinti.

Seminaro tema: „Dažniausiai pasitaikančios klaidos oficialiuose įstaigos dokumentuose“.

Seminaras vyks: 2017 m. gegužės 26 d. nuo 9 val.

Seminaro trukmė: iki 90 minučių.

Seminaro vieta: Vilniaus universiteto Centriniai rūmai (Universiteto g. 3, Vilnius), 239 seminarų k.

Seminarą ves: VLKK narė doc. dr. Rasuolė Vladarskienė.

Į seminarą yra kviečiami visi administracinį darbą dirbantys Universiteto darbuotojai, taip pat ir visi kiti, kuriems siūloma tema yra aktuali.

Norintys dalyvauti seminare, kviečiami registruotis el. pašto adresu . Registruodamiesi nurodykite savo vardą, pavardę, pareigas bei padalinį, kuriame dirbate.

Registruotis kviečiame iki 2017 m. gegužės 23 dienos.

Informacijos autorė:

 

Viktorija Ivanova

Žmogiškųjų išteklių skyrius

nanotoday 2017 600x90

Kviečiame dalyvauti konferencijoje "Nano Today", kuri vyks 2017 m. gruodžio 6 - 10 dienomis Jungtinėse Amerikos Valstijose.

 

Oficialus konferencijos puslapis - https://www.elsevier.com/events/conferences/nano-today-conference