Komentarai ir pastabos dėl interneto svetainės

Lietuvos mokslo taryba organizuoja informacinius praktinius seminarus būsimiems pareiškėjams pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“ (I-asis kvietimas teikti paraiškas). Renginiuose bus pristatoma bendroji I-ojo kvietimo pagal veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“  informacija pareiškėjams, reikalavimai projekto išlaidų tinkamumui, darbo užmokesčio apskaičiavimo metodika, fiksuotieji įkainiai, paraiškos dėl projekto finansavimo pildymas.

Informaciniai renginiai vyks Kaune balandžio 26 d. (pradžia – 9.00 val.) ir Vilniuje balandžio 27 d. (pradžia 9.00 val.).

Norinčius dalyvauti informaciniame renginyje maloniai prašome registruotis iki balandžio 24 d.

DETALI RENGINIŲ INFORMACIJA

Lietuvos mokslo taryba, vykdydama Europos Sąjungos investicinių fondų Visuotinės dotacijos priemonės įgyvendinimo sutartį su LR švietimo ir mokslo ministerija, paskelbė podoktorantūros stažuočių Lietuvos mokslo ir studijų institucijose paraiškų konkursą. Numatyta finansuoti iki 60 visų mokslo sričių šalies ir užsienio jaunųjų mokslininkų stažuočių, jų trukmė – iki dvejų metų. Joms numatyta skirti beveik 4,4 mln. eurų.

Iš viso stažuotėms po doktorantūros studijų Lietuvoje 2017–2021 metais numatyta per 10 mln. eurų.

„Apgynus disertaciją ir įgijus daktaro laipsnį tyrėjo karjeroje prasideda naujas etapas – savarankiškų mokslinių tyrimų pradžia. „Tai kritinis metas jauniesiems mokslininkams, kai būtina žengti link savarankiškos tyrimų veiklos ir formuoti mokslininko akiratį. Podoktorantūros stažuotė suteikia finansinį stabilumą ir jauniesiems daktarams tai yra galimybė vykdyti mokslinius tyrimus, gilintis į mokslinę veiklą, įsitraukti į mokslo bendruomenę, kelti mokslinę kvalifikaciją“, – sako Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas prof. D. H. Pauža.

Stažuotojui numatyta skirti iki 73 tūkst. eurų. Lėšos paskirstomos dvejų metų tyrėjo moksliniams tyrimams vykdyti, mokslinėms išvykoms į užsienio mokslo centrus, ekspedicijas bei Lietuvos mokslo ir studijų institucijų išlaidoms, susijusioms su tyrėjų stažuotėmis, padengti. Užsienio šalių tyrėjams numatoma finansuoti kelionę į Lietuvą ir grįžimą po stažuotės.

Stažuotojais gali būti jaunieji mokslininkai, kurie daktaro laipsnį įgijo ne daugiau kaip penkerius metus. Priimančiąja institucija gali būti bet kuris šalies universitetas ir valstybinis mokslinių tyrimų institutas, turintis meno ar mokslo doktorantūros teisę ar kartu su universitetais dalyvaujantis rengiant mokslininkus.

Pasak prof. D. H. Paužos, finansuodami podoktorantūros stažuotes, skatiname jaunuosius mokslininkus siekti karjeros. Baigę podoktorantūros stažuotes ir įgiję patirties jaunieji mokslininkai bus taip pat geriau pasirengę dalyvauti šalies ir tarptautiniuose konkursuose atlikti valstybės užsakomuosius ar mokslininkų inicijuotus tyrimus.

Podoktorantūros stažuotes Lietuvoje buvo pradėtos organizuoti 2009 m. Lietuvos mokslo tarybai vykdant ES struktūrinės paramos projektą „Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“.

Lietuvos mokslo taryba konkursą skelbia pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimo veikla“. Pagal priemonės įgyvendinimo sutartį su LR švietimo ir mokslo ministerija, Taryba atsakinga už šios priemonės konkursų organizavimą, projektų finansavimą ir administravimą.

http://www.lmt.lt/lt/naujienos/paskelbtas-paraisku-konkursas-z388.html

uolienos

Praėjusią savaitę Vilniaus universiteto (VU) Chemijos ir geomokslų fakulteto Geomokslų institute paskaitas dėstė ir įdomią geologinę diskusiją įsiūbavo Manitobos universiteto (Kanada) profesorius Antonas Chakhmouradianas.

Jo tyrimų kryptis apima kimberlitų, karbonatitų ir šarminių magminių uolienų kilmės, evoliucijos, ekonominio potencialo klausimus. Profesorius yra pasaulyje žinomas tokių geologijos sričių kaip petrologija, mineralogija, geochemija specialistas, dirbantis Kanadoje, Mongolijoje, Tanzanijoje, Malavyje, Kinijoje, Rusijoje ir JAV. Mokslininko tyrimai padeda spręsti fundamentalius geologijos klausimus, tokius kaip mantijos sudėtis ir dinamika, kratonų tektoninė sandara ir raida. Į prof. A. Chakhmouradiano tiriamų uolienų spektrą patenka didžiausi pasaulyje deimantų, retųjų žemių, niobio, tantalo ir kitų retų elementų telkiniai.

Garsų kanadiečių geologą į VU pakvietė Geomokslų instituto doktorantė Vaida Kirkliauskaitė ir jos disertacijos vadovas prof. Gediminas Motuza Matuzevičius. Šie mokslininkai tiria Pietų Lietuvos kristaliniame pamate rastas dar nenustatytos kilmės ultramafines padidėjusio šarmingumo uolienas, su kuriomis susijusi retųjų žemių elementų – torio, apatito ir flogopito mineralizacija.

„Parašę A. Chakhmouradianui pirmąjį laišką sulaukėme atsakymo, kad mokslininkas šiuo metu pakeliui į Afriką. Tikrai nesitikėjome, kad jis užsuks į Lietuvą, juk čia nėra nei aštrių kalnų viršūnių, nei stiprios geologinės bazės. Tačiau atsitiko priešingai: mūsų tiriamas objektas ne tik sudomino svečią ir įžiebė diskusiją. Spėjome atrinkti mėginių, kurie jau pakeliui į vieną Kanados laboratorijų“, – džiaugiasi VU geologai.

Retųjų žemių elementai tantalas, niobis, litis, molibdenas ir indis dažnai vadinami kritiniais metalais, nes nuo jų priklauso aukštųjų technologijų pramonės vystymasis, gynybos sektorius, atsinaujinantys energijos šaltiniai ir kitos sritys. Todėl kiekvienai valstybei tiek ekonominiu, tiek nacionalinio saugumo požiūriu labai svarbu užtikrinti stabilų šių žaliavų tiekimą pramonei. Kai kurių išteklių geologai yra suradę tik 15 ateinančių metų.

 

lgd

kviečia į forumą diskutuoti

Apie šiandieninę geografijos žinių galią

Kai žinios apie pasaulį tapo gausios ir visiems paprastai prieinamos, dažnai klausiama:

„Kas yra geografija?

Ar dar reikia geografijos? Kam ji skirta?

Ką dabar veikia geografai?

Ką jie gali pasiūlyti visuomenei ir pasauliui?“

Geografų bendruomenė siekia įvardinti kertines ir aktualias geografijos užduotis, pasiekimus ir galias

Diskusijoje dalyvauja:

Prof. habil dr. Paulius Kavaliauskas, VU

Prof. dr. Dovilė Krupickaitė, VU

Prof. dr. Jurgita Mačiulytė, VU

Rytas Šalna, LGMA prezidentas

Doc. dr. Zigmas Kairaitis, LEU

Diskusiją moderuoja dr. Giedrė Godienė

Susitikime š. m. BALANDŽIO 27 d. (ketvirtadienį) 16 val.

Vilniaus universiteto Geomokslų instituto (M.K. Čiurlionio g. 21) Didžiojoje auditorijoje (II aukštas).

eskursija

Balandžio 19 d. VU Geomokslų instituto Geografijos ir kraštotvarkos katedros ir LAMMC Žemdirbystės instituto mokslininkai kviečia III kurso geografijos studentus į vienos dienos ekskursiją - viešą paskaitą Kėdainių r. sav. Akademijoje, Žemdirbystės instituto bandymų laukuose.
Numatoma aptarti 2 dirvožemio profilių morfologiją, mokyti imti dirvožemio ėminius cheminiams ir fizikiniams dirvožemio tyrimams, susipažinti su Žemdirbystės instituto moksline baze cheminių tyrimų ir dirvožemio fizikos laboratorijose.
Išvykstama nuo VU Geomokslų instituto 8:00 (M.K. Čiurlionio g. 21). Ekskursija prasideda 10:00 LAMMC Žemdibystės Institute Kėdainių r. sav., Akademija, Instituto al. 1.
Ekskursija nemokama, dėl programos, pavežimo ir kitų organizacinių klausimų prašome kreiptis į Vilniaus universiteto Geomokslų instituto dėstytoją doc. dr. F. Kavoliutę. Organizacinis komitetas: doc. dr. F. Kavoliutė (VU), doc. dr. J. Volungevičius (VU, LAMMC, ŽI), dr. G. Godienė (VU), dr. V. Feiza (LAMMC, ŽI), dr. A. Šlepetienė (LAMMC, ŽI), dr. K. Amalevičiūtė (LAMMC, ŽĮ).

3rd International Conference "Current Trends in Cancer Theranostics", which will be held on June 25-29, 2017 in Pakruojis Castle, Lithuania

 

We are pleased to announce the 3rd International Conference "Current Trends in Cancer Theranostics", which will be held on June 25-29, 2017 in Pakruojis Castle, Lithuania. The main aim of CTCT-2017 is to learn about and share the progress regarding advanced and integrated solutions for bio-imaging and therapy based on nanomaterials. The integration of novel nanoparticles into the biomedical environment has potential to yield highly efficient and cost-effective cancer theranostics. The proposed conference demands multi-disciplinary cooperation between physicists, material scientists, biophysicists, biochemists, physicians and device engineers, and offers excellent possibilities for the translation of innovative solutions into clinical therapies. The main focus of the conference is innovative solutions and novel nanomaterials which can enhance the anticancer therapy efficacy and reduce the healthcare costs.

CONFERENCE ANNOUNCEMENT LETTER

 

The meeting will be focused on the following sections:

 

Section 1: New Biomaterials for Cancer Theranostics - Drug Delivery Agents

 

Section 2: Tumor Visualization – New ways in Cancer Diagnostic

 

Section 3: Cancer Therapy - New ways in Cancer Therapy

 

Thematic Session: Upconverting nanomaterials for biomedical applications

 

Important Dates:

 

 

-Deadline for abstract submission: 29.04.2017

 

-End of online registration:16.05.2017

 

The participation in the conference has been already confirmed by 4 Keynote and 12 Invited lectures.

 

Keynote speakers:

 

•                          Valery V. Tuchin, National Research Saratov State University, Russia

 

•                          Hélder A. Santos, University of Helsinki, Finland

 

•                          Julia Pérez-Prieto, University of Valencia, Spain

 

•                          Sofia Dembski, Translational Center Würzburg, Germany

 

Invited speakers:

 

•                          Daniel Jaque García, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, Spain

 

•                          Alla B. Bucharskaya, Saratov State Medical University, Saratov, Russia

 

•                          Vesa-Pekka Lehto, University of Eastern Finland, Finland

 

•                          Chia-Liang Cheng, National Dong Hwa University, Hualien, Taiwan

 

•                          Jithin Jose, FUJIFILM Visualsonics, Amsterdam, Netherlands

 

•                          Sandrine Gerber, Institute of Chemical Sciences and Engineering, Lausanne, Switzerland

 

•                          Ekaterina G. Borisova, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria

 

•                          Yao He, Institute of Functional Nano & Soft Materials, Soochow University, China

 

•                          Ciro Chiappini, King's College, London, England

 

•                          Tatiana Novikova, Laboratory of Physics of Interfaces and Thin Films in Ecole polytechnique, Palaiseau, France

 

•                          Igor Meglinski, University of Oulu, Oulu, Finland

 

•                          Liubov A. Osminkina, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

 

 

More info: http://nanophoto.de/index.php?id=204

 

We are pleased to announce the 3rd International Conference "Current Trends in Cancer Theranostics", which will be held on June 25-29, 2017 in Pakruojis Castle, Lithuania. The main aim of CTCT-2017 is to learn about and share the progress regarding advanced and integrated solutions for bio-imaging and therapy based on nanomaterials. The integration of novel nanoparticles into the biomedical environment has potential to yield highly efficient and cost-effective cancer theranostics. The proposed conference demands multi-disciplinary cooperation between physicists, material scientists, biophysicists, biochemists, physicians and device engineers, and offers excellent possibilities for the translation of innovative solutions into clinical therapies. The main focus of the conference is innovative solutions and novel nanomaterials which can enhance the anticancer therapy efficacy and reduce the healthcare costs.

The meeting will be focused on the following sections:

Section 1: New Biomaterials for Cancer Theranostics - Drug Delivery Agents

Section 2: Tumor Visualization – New ways in Cancer Diagnostic

Section 3: Cancer Therapy - New ways in Cancer Therapy

Thematic Session: Upconverting nanomaterials for biomedical applications

Important Dates:

  • Deadline for abstract submission: 29.04.2017

  • End of online registration:16.05.2017

The participation in the conference has been already confirmed by 4 Keynote and 12 Invited lectures.

Keynote speakers:

•                          Valery V. Tuchin, National Research Saratov State University, Russia

•                          Hélder A. Santos, University of Helsinki, Finland

•                          Julia Pérez-Prieto, University of Valencia, Spain

•                          Sofia Dembski, Translational Center Würzburg, Germany

Invited speakers:

•                          Daniel Jaque García, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, Spain

•                          Alla B. Bucharskaya, Saratov State Medical University, Saratov, Russia

•                          Vesa-Pekka Lehto, University of Eastern Finland, Finland

•                          Chia-Liang Cheng, National Dong Hwa University, Hualien, Taiwan

•                          Jithin Jose, FUJIFILM Visualsonics, Amsterdam, Netherlands

•                          Sandrine Gerber, Institute of Chemical Sciences and Engineering, Lausanne, Switzerland

•                          Ekaterina G. Borisova, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria

•                          Yao He, Institute of Functional Nano & Soft Materials, Soochow University, China

•                          Ciro Chiappini, King's College, London, England

•                          Tatiana Novikova, Laboratory of Physics of Interfaces and Thin Films in Ecole polytechnique, Palaiseau, France

•                          Igor Meglinski, University of Oulu, Oulu, Finland

•                          Liubov A. Osminkina, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

 

More info: http://nanophoto.de/index.php?id=204

 

Šiuolaikinė Žemės gyvoji gamta patiria tūkstančius metų nematytą biologinės įvairovės nykimą ir nenumaldomą atskirų rūšių populiacijų mažėjimą. Žmonijos ūkio ir ekonomikos plėtimasis tiesiogiai ir netiesiogiai pakeičia ekosistemas, mažindamas jų sudėtingumą ir atsparumą neigiamiems išoriniams veiksniams. Modeliavimai ir lokalios analizės rodo, kad ateityje galime tikėtis drastiško ir veikiausiai negrįžtamo ekosistemų būsenos poslinkio, o vėliau ir globalaus ekosistemų (taip pat ir žmonijos) žlugimo. Tačiau iš kur galime sužinoti, kokie ženklai signalizuoja kolapsą, kas būna sužlugus ekosistemoms ir kiek tokia būsena gali tęstis?

a s

Vaizdas per mikroskopą į konodontų „elementų“ įvairovę ir gausumą prieš masinio retumo įvykį ir jo metu. Normali būsena ir masinis retumas (nuotr. VU)

Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų instituto geologas ir paleobiologas dr. Andrejus Spiridonovas , tyrinėjęs Lietuvos ir Lenkijos silūro periodo vidurio (429 milijonai metų prieš dabartį) giliųjų gręžinių medžiagą. Jis nustatė, kad vadinamojo Muldės vandenyninio įvykio metu smarkiai sumažėjo vietinė rūšių įvairovė (nors globali įvairovė liko panašaus lygio) ir kartu sumažėjo absoliuti organizmų fosilinių liekanų gausa.

Plačiau apie VU ChGF Gemokslų instituto geologo ir paleobiologo dr. Andrejaus Spiridonovo atliktą tyrimą galite pasiskaityti VU naujienose bei Delfi portale.

geo page 0

Geografų bendruomenė siekia įvardinti kertines ir aktualias šiuolaikinės geografijos mokslo užduotis, pasiekimus, galias, sustiprinti srities tapatybę ir kviečia į atvirą diskusiją apie geografijos žinių vaidmenį pasaulyje ir mūsų gyvenime bei veiklose. Diskusijoje dalyvaus prof. habil.dr. P. Kavaliauskas (VU), prof. dr. D. Krupickaitė (VU), prof. dr. J. Mačiulytė (VU), LGMA prezidentas R. Šalna, doc. dr. Z. Kairaitis (LEU). Diskusija įvyks balandžio 27 d. 16 val. VU Geomokslų instituto Didžiojoje auditorijoje, M. K. Čiurlionio g. 21.

lmt

 

 

 

 

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas paramai mokslinėms išvykoms į užsienį gauti. Paraiškos priimamos iki 2017 m. balandžio 27 d. 16 val.  Galimi pareiškėjai: Tyrėjai, kurių darbo ir (arba) studijų vieta yra Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.

Oficialus Lietuvos mokslo tarybos kvietimas

cropped fmnt2banner hele400

The next international conference ‘Functional materials and Nanotechnologies-2017’ will be held at the Dorpat conference centre in Tartu, Estonia in April, 24 – 27, 2017.

The “FM&NT-2017” belongs to the yearly conference series started by the Institute of Solid State Physics, University of Latvia . According to the discussion taken place at the FM&NT-2012, in 2013 the conference was organized by Institute of Physics, University of Tartu and thereafter it will take place in Tartu in every third year. One year in Riga, one year in Tartu and one year in Vilnius. In year 2017 is the second time the conference will be held in Tartu, Estonia. This time it will be organized by the Estonian Physical Society and University of Tartu .

The scope of conference covers experimental and theoretical research on functional materials, nanotechnology, optical materials, novel characterization methods, low dimensional systems and sustainable energy technologies.

The deadline for submitting abstracts is extended to March 12, 2017. Abstracts should be submitted on the conference web site http://www.fmnt.ut.ee/abstract-upload/. The deadline for the Early-Bird registration is March 25, 2017. Registration form should be submitted on the conference web site  http://www.fmnt.ut.ee/registration/.

Invited speakers

In FM&NT-2017 conference the following leading scientists will present their newest results (the list will be further updated): • Andris Anspoks, When and how oxide nano-particles are formed in advanced ODS steels? Practical application of advanced structure analysis methods • Wei Cao, Functional nanomaterials for sustainable energy • Robert A. Evarestov, New insight on the supercell model of imperfect crystals • Anatoly I. Frenkel, Shining Synchrotron Light on Active Species in the Nanoscale • Andrei Kholkin, Electrochemical strain microscopy • Konstantin Klementiev, MAX IV laboratory in Lund, Sweden: research portfolio, present status expected performance • Malle Krunks, Novel materials for future PV technologies • Ru-Shi Liu, All-inorganic perovskite quantum dot nanocomposite with high stability and wide color gamut used for backlight display • Boris Polyakov, Nanomanipulations and tribological experiments on heterostructured core-shell nanowires • Marina Popova, Multifunctional materials from the huntite family • Subhash C. Singhal, General problems of solid oxide fuel cells in sustainable energetics. • Krisjanis Smits, Lanthanide ion luminescence for studies of oxide nanocrystals • Aivars Vembris, Organic molecular glasses for light amplification in solid state lasers • Tomoyuki Yamamoto, Local environment of dilute 3d transition elements in optical materials – XANES measurements and DFT calculations • Herre van der Zant, The physics and applications of graphene membranes

Proceedings

Full papers will be reviewed and published in the Proceedings of Estonian Academy of Science. It is a journal, indexed in the Thomson Reuters Web of Science database. Each full-delegate can publish one full paper.

Project

The international conference ‘Functional materials and Nanotechnologies-2017’ will be held at the Dorpat conference centre in Tartu, Estonia in April, 24 – 27, 2017.

The scope of the conference covers experimental and theoretical research on functional materials, nanotechnology, optical materials, novel characterization methods, low dimensional systems and sustainable energy technologies.

Support by EAS in amount 30 000 EUR.