Geologijos krypties doktorantė Darja Dankina šiais metais buvo apdovanota tarptautinės paleontologų draugijos (Paleontological Society) J. J. Jr.Sepkoskio stipendija. Ši stipendija yra skirta Pangėjos superkontinento vidurio vandens telkinių (paleo)ichtiofaunos tyrimams.

pav 1

Doktorantė Darja Dankina Kumas karjere (Latvija) renka bandinius analizei.


Darjos Dankinos disertaciniai tyrimai yra skirti taip vadinamos didžiosios Cechšteino (vok. Zechstein) „jūros“, o iš tikrųjų gigantiško ežero, kuris tęsėsi nuo šiuolaikinės Jungtinės Karalystės iki Lietuvos, žuvų įvairovės ir jų ekologinių bei evoliucinių pokyčių supratimui. Šiais metais, doktorantė, kartu su Lietuvos ir Brazilijos kolegomis, paskelbė pirmąjį straipsnį skirtą Lietuvos permo periodo žuvų mikrofosilijų aprašymui (The first microfossil record of ichthyofauna from the Naujoji Akmenė Formation (Lopingian), Karpėnai Guarry, North Lithuania - https://gq.pgi.gov.pl/article/view/25629 ). Ilgą laiką buvo galvota, kad Lietuvoje randamos permo periodo klintis, kurios beje yra kasamos Akmenės rajone esančiame Karpėnų karjere cemento gamybai, yra „nebylios“ – t.y. visiškai arba beveik visiškai neturinčios savyje stuburinių gyvūnų fosilijų. Tačiau, po labai ilgo ir kruopštaus darbo, ištirpinus rūgštyse daugiau nei 200 kg uolienų, doktorantė surado taip ilgai ieškoto lobio – vėlyvojo permo žuvų dantų ir žvynų. Nors absoliutus liekanų gausumas nebuvo didelis, tačiau jis buvo pakankamas norint atskleisti 255 milijonų metų senumo ekosistemų įvairovę. Surastos liekanos priklausė įvairioms primityvioms kaulinėms žuvims, rykliams bei chimeroms, kurios šiuolaikinėje gamtoje surandamos tikrai ypač giliuose vandenynuose. Norėdama paaiškinti ypač mažą žuvų gausumą rytinėje (lietuviškoje) Cechšteino „jūros“ dalyje, doktorantė iškėlė hipotezę, kad dėl to gali būti kaltas didelis atstumas nuo mažiau sūraus vandens šaltinio – Pantalasos supervandenyno, kuris per šiuolaikinę Grenlandiją sąsiauriu „maitino“ nagrinėjamą jūrą. Šie veiksniai rytinėje Cechšteino dalyje turėjo nulemti labai aukštą druskingumo lygmenį, kuris yra sunkiai pakeliamas daugelio jūrinių gyvūnų.

pav 55

Permo periodo kaulėtosios žuvies dantis.


Norėdama testuoti iškeltą hipotezę Darja jau surinko naujų bandinių mikropaleontologinei analizei iš Latvijos. Tuo tarpu Sepkoskio stipendija bus panaudota rengiant ekspediciją naujų bandinių paėmimui pietinėje Lenkijoje. Planuojama, kad doktorantės tyrimų dėka bus atskleista vėlyvojo permo periodo žuvų bendrijų sandara, kokia ji buvo prieš prasidedant didžiausiam gyvybės istorijoje permo-triaso masiniam išnykimui.

pav 3

Senovinė chimera priklausanti genčiai Helodus smaguriauja nieko neįtariančiais trilobitais. Tikėtini šios genties atstovų dantys buvo surasti Karpėnų karjere (Akmenės rajone). Paveikslas paimtas iš https://dustdevil.deviantart.com/art/Helodus-simplex-344534625