Lietuvos mokslo taryba organizuoja informacinius praktinius seminarus būsimiems pareiškėjams pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“ (I-asis kvietimas teikti paraiškas). Renginiuose bus pristatoma bendroji I-ojo kvietimo pagal veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“  informacija pareiškėjams, reikalavimai projekto išlaidų tinkamumui, darbo užmokesčio apskaičiavimo metodika, fiksuotieji įkainiai, paraiškos dėl projekto finansavimo pildymas.

Informaciniai renginiai vyks Kaune balandžio 26 d. (pradžia – 9.00 val.) ir Vilniuje balandžio 27 d. (pradžia 9.00 val.).

Norinčius dalyvauti informaciniame renginyje maloniai prašome registruotis iki balandžio 24 d.

DETALI RENGINIŲ INFORMACIJA