lmt

 

 

 

 

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas paramai mokslinėms išvykoms į užsienį gauti. Paraiškos priimamos iki 2017 m. balandžio 27 d. 16 val.  Galimi pareiškėjai: Tyrėjai, kurių darbo ir (arba) studijų vieta yra Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.

Oficialus Lietuvos mokslo tarybos kvietimas