ENGLISH VERSION (download)

 

lt

 

 

 

Konferencijos tikslas

Ši tarptautinė konferencija yra skirta žymaus geologo, mineralogo, etnologo,  Čilės universiteto Santjage rektoriaus, iškilaus mokslininko, 1830 m. lapkričio mėn. sukilimo dalyvio, Lietuvos, Lenkijos ir Prancūzijos garsintojo Ignoto Domeikos (1802–1889) 215-osioms gimimo metinėms paminėti. 1816 m. I. Domeika atsikėlė gyventi į Vilnių (gyveno Pilies gatvėje, Biešo name) ir, būdamas vos keturiolikos metų amžiaus, įstojo į Vilniaus universiteto Fizikos ir matematikos skyrių.

Konferencijos darbas yra planuojamas šiose sekcijose:

  • I. Domeikos gyvenimas ir veikla
  • Mokslo istorija
  • Aukštasis mokslas ir jo reformos
  • Chemija ir geomokslai

Konferencijos mokslinė programa

Konferencijos mokslinėje programoje yra numatyti kviestiniai pranešimai plenariniame posėdyje, žodiniai bei stendiniai pranešimai atskirų sekcijų posėdžiuose. Kviestinių pranešimų trukmė – 20 min., žodinių pranešimų sekcijose – 10 min.

 

foto2

 

 

Organizuoja

Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus universitetas, Fizinių ir technologijos mokslų centras, Lietuvos Ignoto Domeikos draugija

 

Konferencijos vieta ir laikas

Konferencija vyks 2017 m. liepos 28-30 d. Lietuvos mokslų akademijoje.
 
Dalyvių registracijos pradžia – liepos 28 d. 9 val. Konferencijos atidarymas – liepos 28 d. 10 val. Lietuvos Mokslų akademijos Didžiojoje salėje.
 

Konferencijos adresas

Lietuvos Mokslų akademija
Gedimino pr. 3
LT - 01103 Vilnius
Tel. (8 5) 261 36 51, faks. (8 5) 261 84 64

 

Kalba

Oficialiosios konferencijos kalbos – lietuvių ir anglų kalbos.

 

Konferencijos mokestis

Konferencijos dalyvio registracijos mokestis – 100 Eur. Studentams ir senjorams 50 Eur. Mokestis turi būti pervestas iki 2017 m. birželio 30 d.

 

Informacija konferencijos mokesčiui:
 

Institucija: VILNIAUS UNIVERSITETAS

Adresas: Universiteto g. 3, LT-01513, Vilnius, Lietuva

PVM kodas: LT119508113

Bankas: AB SEB bankas

Banko kodas: 70440

SWIFT kodas: CBVI LT 2X

Sąskaita: Lietuvos dalyviams: LT 24 7044 0600 0110 1392

Užsienio dalyviams: LT 20 7044 0600 0672 8725

Mokėjimo paskirtis: I. Domeikos konferencijos (nr.: ChGeF-2017-07-0001) dalyvio mokestis, ir nurodyti dalyvių vardus ir pavardes.

Informacija, apie galimus kelionės maršrutus, apgyvendinimą bei registracijos mokesčio pavedimą bus pateikta antrame cirkuliare. ANTRASIS CIRKULIARAS

 

1186154_315087955300448_468093545_n

 

Mokslinis konferencijos komitetas

Vytautas Basys (Lithuanian Academy of Sciences)

Aldona Beganskienė (Vilnius University)

Lilianet Brinstrup (Humboldt University, California, USA)

Paz Domeyko (Sydney, Australia)

Algimantas Grigelis (Lithuanian Academy of Sciences, Commitee Chairman)

Oleh Haidukevich ((National Academy of Sciences, Minsk, Belarus)

Rimantas Jankauskas (Vilnius University)

Manuel Jofre (Vin del Mar University, Chile)

Ginutis Juozapavičius (Association of Geological Enterprises, Vilnius)

Aleksandr K. Karabanov (National Academy of Sciences, Minsk, Belarus)

Aivaras Kareiva (Vilnius University)

Piotr Krzywiec (Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland)

Adam Maldzis (Minsk, Belarus)

Lina Mikoliūnaitė (Vilnius University, Scientific Secretary)

Gediminas Motuza (Vilnius University)

Rasa Pauliukaitė (FTMC, Institute of Physics, Vilnius)

Viacheslav Rakovitch (National Academy of Sciences, Minsk, Belarus)

Rimantas Ramanauskas (FTMC, Institute of Chemistry, Vilnius)

Valdemaras Razumas (Lithuanian Academy of Sciences)

Zdzislaw Jan Ryn (Jagiellonian University, Cracow, Poland)

 

10998081_615292505279990_4767951240832406614_n

 

Pagrindinės datos

2016 m. lapkričio 21 d. – pirmasis cirkuliaras.

Iki 2016 m. gruodžio 31 d. – registracijos formų atsiuntimas.

2017 m. sausio 21 d. – antrasis cirkuliaras.

2017 m. gegužės 21 d. – trečiasis cirkuliaras ir konferencijos programa.

Iki 2017 m. gegužės 31 d. – parengtų pranešimo tezių atsiuntimas.

Iki 2017 m. birželio 30 d. – dalyvio mokesčio pervedimas.

2017 m. liepos 28 d. – konferencija (pradžia 10 val.).

 

Po konferencijos 2017 m. rugpjūčio 1-3 d. norintieji kviečiami vykti į Baltarusiją (platesnė informacija – registracijos formoje)

 

Pranešimų publikavimas

REGISTRACIJOS FORMA

TEZIŲ ŠABLONAS

Pranešimų medžiagos bus publikuotos konferencijos rinkinyje.

Reikalavimai tezėms

Tezės turi būti pateiktos tik anglų kalba. Tezių apimtis 1-4 puslapiai. Tezės turi būti parengtos Times New Roman šriftu, šrifto dydis 12 pt, atstumas tarp eilučių 1,15. Tezių ruošimo pavyzdys ir nurodymai autoriams bus pridėti antrame cirkuliare.a

Tezes (.doc rinkmena) prašome siųsti elektroniniu paštu:

PASTABA: autoriaus (-ių) parengtų ir suredaguotų tezių tekstas papildomai nebus redaguojamas.

Konferencijos rėmėjai

UAB “Magma”
UAB “Artva”
UAB “Kauno hidrogeologija”
UAB “Grota”
UAB “Geoconsulting”
UAB “Gelmita”
UAB “ArmGate”
UAB “Geotestus”
UAB IF “MKDS”