hidro2

Š. m. lapkričio 28 dieną Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune vykusios ceremonijos metu Viktorijai Mačiulytei įteiktas LJMS konkurso „Geriausi magistro darbai 2017“ apdovanojimas.

VU Geomokslų institutas bei Hidrologijos ir klimatologijos katedra džiaugiasi, kad jų alumnės Viktorijos darbas „Augalų vegetacijos būklė rytinėje Baltijos regiono dalyje“ (vad. prof. dr. E. Rimkus) buvo pripažintas geriausiu fizinių mokslų srityje 2017 metais.

Kintant klimatui, stiprėjant sausroms, augalų būklės tyrimai svarbūs tiek ekologinės situacijos, tiek ekonominės žalos masto vertinimui. Lietuvoje sausros daugiausiai vertinamos pagal sausros indeksą, kuris skaičiuojamas pasitelkiant oro temperatūros ir kritulių duomenis. Visgi, tikrąjį sausros mastą atspindi pats meteorologinių sąlygų poveikis augalijai, vadinamoji agrometeorologinė sausra.

Tyrime naudoti palydoviniai duomenys. Palydovų jutikliai fiksuoja nuo Žemės paviršiaus atsispindinčias elektromagnetines bangas; iš šių duomenų skaičuojamas NDVI indeksas (normalizuotas augalijos skirtumo indeksas). Siedama NDVI indekso reikšmes su meteorologinėmis sąlygomis, V. Mačiulytė vertino orų poveikį augalijai, stebėjo šios sąveikos dinamiką rytinėje Baltijos jūros regiono dalyje 1982-2014 m ir sudarė atitinkamus augalijos būklės žemėlapius.

Buvo atskleista, kad dėl pastarąjį dešimtmetį anksčiau pasibaigiančios žiemos ir šiltesnio pavasario, geriausios augalijos būklės laikas paankstėjo apie 0,5 dienos. Nustatyta, kad šiaurinėje analizuotos teritorijos dalyje augalijos būklę riboja ne pats drėgmės stygius, o temperatūra. Pietinėje, visgi, svarbesnė drėgmė. Meteorologinės sausros poveikis augalijai pasireiškia po 4-6 savaičių, kas suteikia tam tikras situacijos prognozavimo galimybes.

hidro

Viktorija Mačiulytė sėkmingai dirba pagal specialybę – yra Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos klimatologė. Naudojant dalį magistro darbo duomenų, ji sukūrė edukacinį Augalinės dangos būklės atlasą (http://www.meteo.lt/lt/augalines-dangos-bukles-atlasas), kurį ateityje planuoja ir papildyti.

Linkime sėkmės V. Mačiulytei, tęsiant mokslinę veiklą VU Geomokslų instituto doktorantūros studijose.

 Šiais metais LJMS konkursas buvo organizuotas jau 9 kartą. Šiemet 7 aukštosios mokyklos konkursui pateikė 41 apgintą magistro darbą. Daugiausia (12) pateikta socialinių mokslų srityje parengtų ir sėkmingai apgintų darbų, kiek mažiau darbų yra technologinių (10), humanitarinių (8), fizinių (6) mokslų srityse bei 5 biomedicinos mokslų srities darbai. 4 iš 5 apdovanotų laureatų yra Vilniaus universiteto absolventai.