Komentarai ir pastabos dėl interneto svetainės

Lietuvos mokslo premijų komisija kviečia teikti paraiškas fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų darbų bei eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbų 2017 metų Lietuvos mokslo premijų konkursui.

SKELBIMAS

Darbai 2017 m. Lietuvos mokslo premijų konkursui priimami iki 2017 m. spalio 1 d.

Lietuvos mokslo premijų nuostatai http://www.lma.lt/lietuvos-mokslo-premijos-1

Fundamentinius ir taikomuosius mokslinių tyrimų darbus premijai gauti siūlo aukštosios mokyklos ir mokslinių tyrimų institutai.

Eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus premijai gauti bendru teikimu siūlo verslo įmonės ar organizacijos kartu su aukštosiomis mokyklomis arba mokslinių tyrimų institutais. Būtina nurodyti darbų mokslinę ir praktinę reikšmę. Lietuvos mokslo premijai gali būti siūlomi ne anksčiau nei per pastaruosius 15 metų atlikti darbai. Darbai turi būti paskelbti Lietuvos ir (ar) užsienio spaudoje ne vėliau kaip prieš metus iki dokumentų premijai gauti pateikimo komisijai.

Dokumentai teikiami skaitmeniškai adresu - http://www.lma.lt/Paraiskos/2017-metu-lietuvos-mokslo-premiju-konkursas

Privalomi dokumentai:

1. Darbas

2. Darbą teikiančių institucijų pristatymas

3. Darbo anotacija iki 10000 spaudos ženklų

4. Anotacija, skirta visuomenei, žiniasklaidai, iki 1000 spaudos ženklų

5. Darbą sudarančių autoriaus (-ių) spausdintų ir (ar) įdiegtų mokslo darbų sąrašas

6. Autoriaus (-ių) anketa (-os)

7. Darbo autoriaus (-ių) gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymas

Turintiems tik spausdintas monografijas ir knygas, jos teikiamos po 3 egz. sudedant į 3 atskirus aplankus, dėžutes ir pan., ant kurių užrašyta darbo autorius (-iai), darbo ir institucijos pavadinimas.

Darbą teikiančių institucijų pristatymas turi būti patvirtintas parašais.

Monografijas, knygas bei institucijų pristatymo originalus siųsti arba atnešti adresu:

Lietuvos mokslo premijų komisijai, Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, 201 kab., 01103 Vilnius

Informacija tel. (8 5) 212 5113, 8 604 44826, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Lietuvos mokslų taryba paskelbė šaukimą teikti paraiškas finansuoti studentų mokslinius tyrimus 2017–2018 m. semestrų metu.

Reikalavimai studentui: paskutinės sesijos vidurkis ne mažiau 8. Privalumas: dalyvavimas mokslinėje konferencijoje ar mokslinė publikacija.

Nanotechnologijų ir medžiagotyros tyrimų centras šiuo metu vykdo projektą „Elektrochrominis/elektrocheminis dujų jutiklis“ ir kviečia studentus prisijungti prie tyrimų bei teikti paraiškas LMT skelbiamam konkursui.

Susidomėjusius kreiptis: Doktorantas Anton Popov, CHGF Chemijos institutas, 101 kabinetas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Marie-Curie projektui vykdyti ieškoma 13 doktorantų (fizikų, chemikų (organines ir neorganines), elektronikuų, mechanikų, ir tt). atlikti doktoranturą Prancuzijoje (1 vieta Besancon, 1-Grenoblyje), Italijoje (3 vietos- Catanijoje), Anglijoje arba Vokietijoje (dvi vietos Cologne universitete ir 1 vieta AIXTRON-pasaulinis lyderis CVD srityje) dirbant energijos regeneracijos srityje.

Susidomėjusius prašome kreiptis į prof. habil. dr. Aivarą Kareivą priėmimo valandomis (kabinetas - 239, Naugarduko g. 24, Vilnius):

Prof. habil. dr. Aivaro Kareivos priėmimo valandos:

Pirmadienis: 08.00 - 10.00

Antradienis: 08.00 - 10.00

Maloniai pranešame, jog Valstybinė lietuvių kalbos komisija surengs Vilniaus universiteto darbuotojams vieną seminarą, skirtą lietuvių kalbos vartojimo įgūdžiams stiprinti.

Seminaro tema: „Dažniausiai pasitaikančios klaidos oficialiuose įstaigos dokumentuose“.

Seminaras vyks: 2017 m. gegužės 26 d. nuo 9 val.

Seminaro trukmė: iki 90 minučių.

Seminaro vieta: Vilniaus universiteto Centriniai rūmai (Universiteto g. 3, Vilnius), 239 seminarų k.

Seminarą ves: VLKK narė doc. dr. Rasuolė Vladarskienė.

Į seminarą yra kviečiami visi administracinį darbą dirbantys Universiteto darbuotojai, taip pat ir visi kiti, kuriems siūloma tema yra aktuali.

Norintys dalyvauti seminare, kviečiami registruotis el. pašto adresu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Registruodamiesi nurodykite savo vardą, pavardę, pareigas bei padalinį, kuriame dirbate.

Registruotis kviečiame iki 2017 m. gegužės 23 dienos.

Informacijos autorė:

 

Viktorija Ivanova

Žmogiškųjų išteklių skyrius

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

nanotoday 2017 600x90

Kviečiame dalyvauti konferencijoje "Nano Today", kuri vyks 2017 m. gruodžio 6 - 10 dienomis Jungtinėse Amerikos Valstijose.

 

Oficialus konferencijos puslapis - https://www.elsevier.com/events/conferences/nano-today-conference

 

 

 

red sneakered feet walking towards phd

 

Primimo informacija - http://www.vu.lt/studijos/doktorantura-ir-rezidentura/doktorantams/priemimas-dokt

Taip pat informuojame, kad Mokslo Taryba paskelbė 2017 m. kvietimą teikti paraiškas konkursinės doktorantūros vietoms gauti bei kvietimą teikti paraiškas paramai doktorantų akademinei išvykai 2017 metų II pusmetį gauti (http://www.lmt.lt/lt/pradzia.html)

Lietuvos mokslo taryba organizuoja informacinius praktinius seminarus būsimiems pareiškėjams pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“ (I-asis kvietimas teikti paraiškas). Renginiuose bus pristatoma bendroji I-ojo kvietimo pagal veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“  informacija pareiškėjams, reikalavimai projekto išlaidų tinkamumui, darbo užmokesčio apskaičiavimo metodika, fiksuotieji įkainiai, paraiškos dėl projekto finansavimo pildymas.

Informaciniai renginiai vyks Kaune balandžio 26 d. (pradžia – 9.00 val.) ir Vilniuje balandžio 27 d. (pradžia 9.00 val.).

Norinčius dalyvauti informaciniame renginyje maloniai prašome registruotis iki balandžio 24 d.

DETALI RENGINIŲ INFORMACIJA

Lietuvos mokslo taryba, vykdydama Europos Sąjungos investicinių fondų Visuotinės dotacijos priemonės įgyvendinimo sutartį su LR švietimo ir mokslo ministerija, paskelbė podoktorantūros stažuočių Lietuvos mokslo ir studijų institucijose paraiškų konkursą. Numatyta finansuoti iki 60 visų mokslo sričių šalies ir užsienio jaunųjų mokslininkų stažuočių, jų trukmė – iki dvejų metų. Joms numatyta skirti beveik 4,4 mln. eurų.

Iš viso stažuotėms po doktorantūros studijų Lietuvoje 2017–2021 metais numatyta per 10 mln. eurų.

„Apgynus disertaciją ir įgijus daktaro laipsnį tyrėjo karjeroje prasideda naujas etapas – savarankiškų mokslinių tyrimų pradžia. „Tai kritinis metas jauniesiems mokslininkams, kai būtina žengti link savarankiškos tyrimų veiklos ir formuoti mokslininko akiratį. Podoktorantūros stažuotė suteikia finansinį stabilumą ir jauniesiems daktarams tai yra galimybė vykdyti mokslinius tyrimus, gilintis į mokslinę veiklą, įsitraukti į mokslo bendruomenę, kelti mokslinę kvalifikaciją“, – sako Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas prof. D. H. Pauža.

Stažuotojui numatyta skirti iki 73 tūkst. eurų. Lėšos paskirstomos dvejų metų tyrėjo moksliniams tyrimams vykdyti, mokslinėms išvykoms į užsienio mokslo centrus, ekspedicijas bei Lietuvos mokslo ir studijų institucijų išlaidoms, susijusioms su tyrėjų stažuotėmis, padengti. Užsienio šalių tyrėjams numatoma finansuoti kelionę į Lietuvą ir grįžimą po stažuotės.

Stažuotojais gali būti jaunieji mokslininkai, kurie daktaro laipsnį įgijo ne daugiau kaip penkerius metus. Priimančiąja institucija gali būti bet kuris šalies universitetas ir valstybinis mokslinių tyrimų institutas, turintis meno ar mokslo doktorantūros teisę ar kartu su universitetais dalyvaujantis rengiant mokslininkus.

Pasak prof. D. H. Paužos, finansuodami podoktorantūros stažuotes, skatiname jaunuosius mokslininkus siekti karjeros. Baigę podoktorantūros stažuotes ir įgiję patirties jaunieji mokslininkai bus taip pat geriau pasirengę dalyvauti šalies ir tarptautiniuose konkursuose atlikti valstybės užsakomuosius ar mokslininkų inicijuotus tyrimus.

Podoktorantūros stažuotes Lietuvoje buvo pradėtos organizuoti 2009 m. Lietuvos mokslo tarybai vykdant ES struktūrinės paramos projektą „Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“.

Lietuvos mokslo taryba konkursą skelbia pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimo veikla“. Pagal priemonės įgyvendinimo sutartį su LR švietimo ir mokslo ministerija, Taryba atsakinga už šios priemonės konkursų organizavimą, projektų finansavimą ir administravimą.

http://www.lmt.lt/lt/naujienos/paskelbtas-paraisku-konkursas-z388.html