Vyks kandidatų į VU Tarybą debatai

Balandžio 24 dieną, antradienį, vyks kandidatų į Vilniaus universiteto (VU) tarybą debatai. Šiuo metu kandidatai pretenduoja į dvi laisvas VU Tarybos vietas.

VU Tarybos nariu – ne VU dėstytojo ar mokslo (meno) darbuotojo, atstovaujančio teisinės, politinės, socialinės, ūkio, finansų ir administravimo sistemų plėtros interesų sričiai, pretenduoja tapti Giedrius Dusevičius (UAB „Inus“) ir Česlavas Okinčicas (advokatas).

VU Tarybos nariu – VU dėstytojo ar mokslo (meno) darbuotojo, atstovaujančio socialinių mokslų ir studijų plėtros interesų sričiai, pretenduoja tapti Aleksandras Dobryninas (VU Filosofijos fakultetas), Nerija Putinaitė (VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas) ir Vytautas Nekrošius (VU Teisės fakultetas).

Debatai vyks Komunikacijos fakulteto Spaudos teatro auditorijoje (Saulėtekio al. 9, I rūmai, 217 auditorija).

Renginį moderuos VU alumnas, žurnalistas Aurimas Perednis. Renginys bus transliuojamas ir internetu.

VU Taryba tiesiogiai dalyvauja didžiausio šalies universiteto valdyme ir yra vienas pagrindinių jo valdymo organų bei rūpinasi strateginiais aukštosios mokyklos plėtros klausimais.

Jeigu turite klausimų kandidatams, kviečiame juos pateikti el. paštu () arba komentaruose po transliacijos nuoroda.

Su kandidatais į VU Tarybą galite susipažinti žemiau arba VU puslapyje:

Kandidatai į Tarybos nario – ne Vilniaus universiteto dėstytojo ar mokslo (meno) darbuotojo, atstovaujančio teisinės, politinės, socialinės, ūkio, finansų ir administravimo sistemų plėtros interesų sričiai, vietą:

GIEDRIUS DUSEVIČIUS

– Kandidato anketa

– Deklaracija

– Sutikimas kandidatuoti

ČESLAV OKINČIC

- Kandidato anketa

– Deklaracija

– Sutikimas kandidatuoti

Kandidatai į Tarybos nario – Vilniaus universiteto dėstytojo ar mokslo (meno) darbuotojo, atstovaujančio socialinių mokslų ir studijų plėtros interesų sričiai, vietą: 

ALEKSANDRAS DOBRYNINAS

– Kandidato anketa

– Deklaracija

– Sutikimas

NERIJA PUTINAITĖ

– Kandidato anketa

– Deklaracija

– Sutikimas

VYTAUTAS NEKROŠIUS

– Kandidato anketa

– Deklaracija

– Sutikimas

 

 

 

Kandidatai:

 

 1. Giedrius Dusevičius;
 2. Česlav Okinčic.

 

Kviečiame susipažinti su kandidatų pateiktais dokumentais:

http://www.vu.lt/apiemus/struktura/taryba/tarybos-naujienos/4247-patvirtintas-kandidatu-i-vilniaus-universiteto-tarybos-narius-sarasas-3

 

Chemijos ir geomokslų fakultete rinkimai į VU tarybą vyks:

2017 m. balandžio 25 d. – M. K. Čiurlionio g. 21/27, 312 kab.

2017 m. balandžio 26 d. – Naugarduko g. 24, 222 kab.

 

Išankstinis balsavimas vyks balandžio 18-19 dienomis.

CHGF Rinkimų komisijos pirmininkas prof. (HP) dr. Stasys Tautkus.

Kontaktai: Naugarduko g. 24, 224 ir 228 kab., 2193114, 2193117, .

 

 

Iškeltų kandidatų į Chemijos ir geomokslų fakulteto dekanus sąrašas:

1. Prof. (HP) dr. Aldona Beganskienė (Curriculum vitae)

CHGF dekaną iš akademiniuose šakiniuose padaliniuose ir kituose akademiniuose organizaciniuose padaliniuose iškeltų ir savo kandidatūrą išsikėlusių kandidatų VU Statuto ir CHGF nuostatų nustatyta tvarka slaptu balsavimu renka fakulteto Taryba ir teikia skirti Rektoriui.

Dekano rinkimai vyks 2017 m. balandžio 26 d. 16 val. CHGF Chemijos instituto prof. Kazio Daukšo auditorijoje (223 kab.) (Naugarduko g. 24).

 

 

Chemijos ir geomokslų fakulteto darbuotojai, pageidaujantys dalyvauti konkurse, prašymus ir dokumentus ne vėliau kaip iki 2017-04-25 (įskaitytinai) pateikia CHGF dekanatui (Naugarduko g. 24, 221 kab. Aleksandrai Prichodko).

Universiteto darbuotojai pateikia šiuos dokumentus:

  • prašymą rektoriaus vardu;
  • akademinės veiklos aprašą kartu su publikacijų sąrašu pagal patvirtintą priedą (2013-12-18 Informacinis biuletenis Nr. 13 (482));
  • kitus kamieninio padalinio priėmimo-atestacijos komisijos nustatytus papildomus dokumentus, reikalingus pretendento kvalifikacijai įvertinti. 

Daugiau informacijos http://www.vu.lt/apiemus/karjera/konkursai

VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIAUS ĮSAKYMAS

KONKURSŲ EITI PAREIGAS DUOMENŲ BAZĖ (LIETUVOS MOKSLO TARYBOS INFORMACIJA)

 

meistovskis news

Chlaunė Meištovskis – iš Vilkaviškio žydų šeimos kilęs Vilniaus universiteto studentas – greičiausiai taip ir būtų likęs niekam nežinomu, neturėjusiu galimybės baigti studijų ir Holokausto metu nužudytu dvidešimt dvejų metų jaunuoliu. Jis, atrodytų, dėl savo amžiaus nieko reikšmingesnio gyvenime, išskyrus sėkmingai besiklosčiusias chemijos studijas, taip ir nespėjo nuveikti. Tačiau šiandien jo sūnėno, izraeliečio medicinos profesoriaus Moshe‘s Lapidotho dėka mes apie jį žinome. Turime išlikusią jo nuotrauką, įklijuotą gimnazijos baigimo atestate, žinome, kaip jam sekėsi studijuoti Vilniaus universitete, kad gyveno studentų bendrabutyje Tauro gatvėje ir kad dėjo pastangų gauti didesnę stipendiją. Domėtis šiuo studentu paskatino Vilniaus universiteto rektoratą 2016 m. vasarą pasiekęs jo sūnėno, niekada veikiausiai ir nemačiusio savo dėdės, prašymas įvertinti jo pašalinimo iš universiteto aplinkybes ir pagerbti jį kaip neteisėtai netekusį galimybės baigti studijų.

Trumpa trumpo gyvenimo istorija

Dvidešimtmečių biografijos ar šiandien, ar tarpukario Lietuvoje dažnai nėra itin iškalbingos, be gausesnių įvykių ar patirčių. Nepasiturinčioje A. S. Sobolevičiaus šerių, ašutų ir kailių eksporto įmonėje visą savo amžių dirbusio darbininko Abraomo Meištovskio šeimoje Vilkaviškyje 1919 m. liepos 14 d. gimė Chlaunė Meištovskis. Be jo, šeimoje augo vyresnis brolis Michaelis ir jaunesnė sesuo Sara Feigė. 1929 m. Chlaunė įstojo į privačią žydų gimnaziją Vilkaviškyje su hebrajų dėstomąja kalba. Jos baigimo atestate (1937 m.) Chlaunės įgytas išsilavinimas apibūdintas kaip aštuonių klasių gimnazija su lotynų kalbos mokymu. Neatsitiktinai  jau Vilniaus universitete pildytoje asmens anketoje greta lietuvių ir vokiečių kalbų kaip gerai mokama nurodoma ir lotynų kalba. 1937 m. baigęs gimnaziją Chlaunė Meištovskis įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakultetą, kur sėkmingai baigė šešis semestrus, o fakultetą perkėlus į Vilnių, septintąjį ir aštuntąjį semestrą 1940–1941 akademiniais metais studijavo Vilniaus universitete. Ten toliau gilino chemijos žinias.

Šeimą kamavo materialiniai nepritekliai. Dar gimnazistas Chlaunė pradėjo verstis privačiomis pamokomis, ta pačia veikla užsiėmė ir studijuodamas Vytauto Didžiojo universitete Kaune, o vėliau ir tęsdamas chemijos mokslo studijas Vilniaus universitete. Nepriteklius ir net studijuojant susidariusios skolos buvo pagrindinė paskata kreiptis į Vilniaus universiteto rektorių ne tik su prašymu skirti stipendiją, bet ir, nusivylus paskirta 100 litų per mėnesį suma, išdrįsti prašyti  ją padidinti dar 50 litų. Šis prašymas buvo patenkintas ir rektorius prof. Mykolas Biržiška 1940 m. gruodį ant motyvuoto prašymo padidinti stipendiją savo ranka paliko prierašą „pridėti 50 litų“. Būtent stipendijos mokėjimo nutraukimas nuo 1941 m. liepos 1 d., fiksuotas Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto stipendiją gaunančių studentų apskaitos žurnale, tapo pirmu ženklu, kad prieš kelias dienas nacionalsocialistų okupuotoje Lietuvoje ir universitete atmosfera darosi nepalanki žydų studentams. Stipendijos nutraukimo priežastis nurodyta be užuolankų – „žydų tautybė“. Kiek anksčiau iš darbo universitete, paklūstant nacionalsocialistams pavaldžių institucijų reikalavimams, buvo atleisti devyni žydų kilmės dėstytojai ir mokslo darbuotojai. Kitas žingsnis buvo žydų kilmės studentų pašalinimas iš Vilniaus universiteto. Šį kartą, jau nenurodant jokios konkrečios priežasties, bet „remiantis Švietimo valdybos Aukštojo mokslo departamento 1941 m. rugsėjo 17 d. raštu Nr. 21606“[1] studentas Chlaunė Meištovskis buvo pašalintas (dokumente – „atleistas“) iš Vilniaus universiteto. Įsakymą rektorius pasirašė rugsėjo 19 d. Šis įsakymas yra paskutinis dokumentas asmeninėje studento Chlaunės Meištovskio byloje. Kaip įvykiai klostėsi toliau, dokumentuotų žinių nėra, tačiau aišku viena – išgyventi Holokausto Chlaunei nepavyko.

Istorijos tęsinys

Pavarčius porą Vilniaus universiteto archyve ir Lietuvos valstybės centriniame archyve saugomų Chlaunės Meištovskio asmens bylų ir atradus gretutinių dokumentų, rodančių pašalinimų iš universiteto mastą ir aplinkybes, kilo idėja imtis platesnio šios problemos gvildenimo. Siekta įvertinti, kaip Vilniaus universiteto bendruomenę pakeitė itin sudėtingas permainingos istorijos laikotarpis: viena kitą sekusios okupacijos (1940 m. birželio 15 d. prasidėjusi pirmoji sovietinė okupacija, po jos vykęs Antrasis pasaulinis karas su nacionalsocialistų okupacija bei Holokaustu ir paskui dar penkis dešimtmečius užtrukusi antroji sovietinė okupacija). Norėta atidžiau ištirti ir įvertinti ne tik pozityvią ir pasididžiavimo vertą universiteto istoriją, bet atversti ir pilkuosius jos puslapius. Tad Vilniaus universiteto inicijuotas projektas „Grįžtanti atmintis – Recovering Memory“ kilo iš noro geriau pažinti universiteto bendruomenės istoriją ir jos narių likimus. Šiuo projektu, kurio atsiradimą inspiravo Chemijos skyriaus studento Chlaunės Meištovskio likimas, siekiama prisiminti ir pagerbti Vilniaus universiteto bendruomenės narius, studentus ir darbuotojus, kurie dėl permainingos Lietuvos istorijos, totalitarinių režimų veiksmų ar vietos žmonių kolaboravimo buvo pašalinti iš universiteto ir neteko galimybės baigti studijas bei įgyti išsilavinimą, tęsti mokslinius tyrimus, pedagoginę ar kitą su universitetu susijusią veiklą.

Išsamesnę informaciją apie projektą galima rasti platformoje „Grįžtanti atmintis – Recovering Memory“. Joje suinteresuoti asmenys ir organizacijos taip pat gali teikti užklausas (užpildydami anketą) dėl juos dominančių asmenų pagerbimo Atminties diplomu.

Informacijos šaltinis - VU Naujienos - www.naujienos.vu.lt

[1] VU archyvas, F 856- 2626- 6.

eisena

Balandžio 22 d., Pasaulinę žemės dieną, pasaulio ir Lietuvos mokslininkai kyla į Žygį už mokslą (angl. March for Science). Eisena vyks 14.00 val. nuo Vašingtono aikštės Vilniuje (netoli Lukiškių aikštės) iki mokslo ir žinių simbolio – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos.

Ši taiki akcija yra pirmasis globalaus judėjimo, skelbiančio gyvybiškai svarbią mokslo reikšmę mūsų sveikatai, saugumui, ekonomikai ir valdymui, žingsnis. Žygį už mokslą inicijavo JAV mokslininkai, protestuodami prieš Donaldo Trumpo administracijos pasisakymus, kuriais kvestionuojami mokslo tyrimais grįsti klimato atšilimo faktai. Akcija vienu metu vyks daugybėje JAV ir kitų šalių miestų. Šiuo metu skaičiuojama per 500 vietų, tarp kurių yra ir Vilnius.

„Tai bus „maršas už mokslą“, jame kviečiami dalyvauti visi neabejingi mokslui žmonės – ne tik mokslininkai ir tyrėjai, bet ir studentai, mokytojai – visi, kurie suvokia mokslo vertę ir pasisako už atsakingą, mokslo tyrimų paisančią bei gamtinę ir kultūrinę aplinką tausojančią politiką. Juk visi žmonės kasdien naudojasi mokslo rezultatais. Už paprastų dalykų slypi kruopštus mokslininkų darbas. Būtų puiku, jei prisijungtų verslo žmonės, bent jau tie, kurių verslo pagrindą sudaro mokslo rezultatai“, – sako Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro profesorius, VU Tarybos narys Juozas Lazutka.

Archajiška mokslo finansavimo politika, biurokratizuotas požiūris į aukštojo mokslo ir studijų sistemas, lyderystės mokslo politikoje stoka žudo mūsų šalį. Vienintelė jos išlikimo galimybė – inovacijomis pagrįsta ekonomika. Mokslo žinių ignoravimas žeidžia mus visus, kelia pavojų mūsų sveikatai, maistui, aplinkai ir darbui. Atėjo laikas visiems neabejingiems mokslui žmonėms išeiti į gatves ir būti išgirstiems.

Akcija siekiama atkreipti dėmesį ne tik į gamtosaugos problemas, bet ir į tiksliųjų bei humanitarinių mokslų įtaką visuomenės gerovei bei demokratiniams procesams. Lietuvoje Žygis už mokslą turi ir papildomą reikšmę – aukštojo mokslo finansavimo krizės bei sisteminės pertvarkos akivaizdoje mokslo bendruomenė pasisako už mokslo finansavimo didinimą ir mokslininko profesijos prestižo atkūrimą.

Kviečiami dalyvauti visi neabejingi mokslui žmonės, ne tik mokslininkai ir tyrėjai, bet ir studentai, mokytojai – visi, kurie suvokia mokslo vertę ir pasisako už atsakingą, mokslo tyrimų paisančią bei gamtinę ir kultūrinę aplinką tausojančią politiką. Bendruomenės kviečiamos ateiti į eiseną su šūkiais, plakatais, universitetų ir Lietuvos vėliavomis.

 

Daugiau informacijos apie renginį:

www.bti.vu.lt/marsas-uz-moksla

https://www.facebook.com/groups/marchforsciencevilnius

Renginiui yra gautas oficialus Vilniaus miesto savivaldybės leidimas.

 

CHGF dekaną iš akademiniuose šakiniuose padaliniuose ir kituose akademiniuose organizaciniuose padaliniuose iškeltų ir savo kandidatūrą išsikėlusių kandidatų VU Statuto ir CHGF nuostatų nustatyta tvarka slaptu balsavimu renka fakulteto Taryba ir teikia skirti Rektoriui.

 Nuo 2017-03-16 iki 2017-04-14 kandidatų į fakulteto dekanus kėlimas ir registravimas.

 Pretendentai Rinkimų komisijos pirmininkui turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymas dalyvauti konkurse;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 3. Gyvenimo aprašymas (CV);
 4. Mokslinį laipsnį nurodančio dokumento kopija;
 5. Veiklos programa (iki 2 psl.);

 Rinkimų komisijos pirmininkas prof. (HP) dr. Stasys Tautkus.

Kontaktai: Naugarduko g. 24, 224 ir 228 kab., 2193114, 2193117, .

Nariai:

 1. doc. dr. Gintautas Stankūnavičius;
 2. Emilija Zakaitė – studentų atstovė.

 

2017-04-18 skelbiamas kandidatų į fakulteto dekanus sąrašas.

Dekano rinkimai vyks 2017 m. balandžio 26 d.

Iš VU Chemijos ir geomokslų fakulteto nuostatų:

CHGF DEKANAS

 1. CHGF dekanu gali būti asmuo, atitinkantis kamieninio akademinio padalinio vadovui Statute keliamus reikalavimus.
 2. CHGF dekanas atsakingas ir atskaitingas Tarybai ir Rektoriui. CHGF dekanas pagal pareigas yra rektorato narys ir dalyvauja Universiteto strateginiame valdyme. CHGF ūkio ir turto valdymo bei kitais neakademinės veiklos organizavimo klausimais CHGF dekanas taip pat atskaitingas Universiteto kancleriui (toliau – kancleris).
 3. CHGF dekanas renkamas 5 metams, vadovaujantis Statutu ir šiais nuostatais.
 4. Konkursą CHGF dekano pareigoms eiti skelbia Taryba likus ne mažiau kaip 4 mėnesiams iki kadenciją baigiančio CHGF dekano įgaliojimų pabaigos. Šio punkto nuostatos netaikomos atvejais, kai CHGF dekano įgaliojimai nutrūksta anksčiau termino dėl kitų priežasčių.
 5. Konkursą CHGF dekano pareigoms eiti ir rinkimus organizuoja (taip pat registruoja kandidatus) bei jų rezultatus nustato CHGF rinkimų komisija. Rinkimų komisijos nariai negali būti kandidatais į CHGF dekano pareigas.
 6. CHGF dekaną iš akademiniuose šakiniuose padaliniuose ir kituose akademiniuose organizaciniuose padaliniuose iškeltų ir savo kandidatūrą išsikėlusių kandidatų Statuto ir šių nuostatų nustatyta tvarka slaptu balsavimu renka Taryba ir teikia skirti Rektoriui. CHGF dekanas laikomas išrinktu, jeigu už jį balsavo daugiau nei pusė visų Tarybos narių.
 7. Jei nė vienas kandidatas nesurenka daugiau nei pusės visų Tarybos narių balsų, rengiami pakartotiniai slapti balsavimai, kuriuose dalyvauja du pirmajame balsavimo ture daugiausiai ir nevienodai balsų gavę kandidatai arba visi daugiausiai ir vienodai balsų gavę kandidatai. Jei po pakartotinių balsavimų CHGF dekanas neišrenkamas, Taryba skelbia naują konkursą CHGF dekano pareigoms eiti.
 8. CHGF dekano rinkimų rezultatus ne vėliau kaip kitą darbo dieną po rinkimų CHGF rinkimų komisija skelbia CHGF interneto svetainėje. CHGF dekano rinkimų rezultatai ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jų paskelbimo gali būti skundžiami Centrinei rinkimų komisijai, kuri ne vėliau kaip per penkias darbo dienas išnagrinėjusi skundą gali rinkimų rezultatus palikti nepakeistus arba pripažinti rinkimus negaliojančiais. Pripažinus rinkimus negaliojančiais, rengiamas pakartotinis slaptas balsavimas, kuriame dalyvauja visi kandidatai.
 9. Įvykusių CHGF dekano rinkimų rezultatus CHGF rinkimų komisija ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu praneša Rektoriui. Jei motyvuotu Rektoriaus sprendimu su išrinktu CHGF dekanu nesudaroma darbo sutartis, Taryba skelbia pakartotinius CHGF dekano rinkimus. Kol bus išrinktas CHGF dekanas, Rektorius laikinai vadovauti padaliniui skiria vieną iš kadenciją baigusio CHGF dekano prodekanų.
 10. Tas pats asmuo CHGF dekanu gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Ši nuostata taikoma ir tais atvejais, kai asmuo CHGF dekanu buvo ne visą kadenciją (kurią nors iš dviejų).
 11. CHGF dekanas turi prodekanus, kurių skaičių tvirtina CHGF Taryba. Visi CHGF prodekanai yra pavaldūs ir atskaitingi CHGF dekanui. CHGF prodekanų kandidatūras ir funkcijas CHGF dekano teikimu tvirtina ir sprendimus dėl CHGF prodekanų nušalinimo priima Taryba.
 12. CHGF prodekanų įgaliojimų trukmė susieta su CHGF dekano įgaliojimų trukme: išrinkus ir paskyrus naują CHGF dekaną, baigiasi kadenciją baigusio CHGF dekano ir prodekanų įgaliojimai. Naujai išrinktas ir paskirtas CHGF dekanas gali Tarybai teikti siūlymą laikinai pratęsti kadenciją baigusių CHGF prodekanų įgaliojimus, kol šių nuostatų tvarka bus paskirti nauji CHGF prodekanai.

CHGF dekanas:

 1. atsako už vadovavimą CHGF bei už CHGF veiklos plano įgyvendinimą, vadovaujantis Universiteto strateginiu veiklos planu; atsako, kad CHGF veikla atitiktų Statutą, kitus įstatymus, poįstatyminius ir Universiteto teisės aktus;
 2. atsako už bendrą studijų programų ir mokslinių tyrimų efektyvumą bei raidos kokybę pagrindinėje CHGF veiklos srityje; užtikrina studijų programų ir mokslinių tyrimų, eksperimentinės, socialinės, ir technologinės plėtros bei inovacinės veiklos programų sąsają ir šių programų tarpdalykinius ryšius;
 3. rengia ir teikia Tarybai tvirtinti CHGF veiklos planą ir jo kasmetines pataisas; organizuoja priemones, telkia išteklius ir kuria paskatas, būtinas vykdyti CHGF veiklos planą; stebi, kontroliuoja ir reguliuoja plano vykdymo eigą bei atsako už plano įgyvendinimo kokybę;
 4. teikia Tarybai svarstyti CHGF veiklos metinę ataskaitą;
 5. teikia Tarybai tvirtinti CHGF prodekanų skaičių, jų kandidatūras ir funkcijas;
 6. teikia siūlymus Tarybai dėl šakinių akademinių padalinių steigimo ir likvidavimo ir, Tarybai pritarus, siūlo Rektoriui teikti Senatui tvirtinti atitinkamus CHGF nuostatų pakeitimus;
 7. teikia siūlymus Tarybai dėl CHGF nuostatų pakeitimų;
 8. teikia Tarybai svarstyti ir tvirtinti šakinių akademinių padalinių nuostatus;
 9. teikia siūlymus Tarybai dėl šakinių neakademinių padalinių steigimo ir (arba) likvidavimo; Tarybai pritarus, siūlo Rektoriui steigti ir (arba) likviduoti tokius padalinius;
 10. teikia Tarybai tvirtinti CHGF pajamų ir išlaidų metinę sąmatą, jų įvykdymo ataskaitas;
 11. Tarybai pritarus teikia Rektoriui siūlymus dėl CHGF mokslinių tyrimų, eksperimentinės, socialinės, ir technologinės plėtros bei inovacinės veiklos programų;
 12. Tarybai pritarus teikia Rektoriui siūlymus dėl CHGF studijų vietų skaičiaus ir dėl reikalavimų stojantiesiems;
 13. teikia Rektoriui siūlymus dėl CHGF vykdomų studijų kainų, įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programų įgyvendinimu, dydžių ir kitų CHGF teikiamų paslaugų kainų;
 14. teikia Tarybai tvirtinti studijas ir mokslinį darbą CHGF reglamentuojančias taisykles;
 15. šakinio akademinio padalinio vadovo teikimu siūlo Rektoriui skelbti konkursus į profesoriaus, vyriausiojo mokslo darbuotojo ir kitas konkursines pareigas, siūlo Rektoriui priimti į darbą ir atleisti iš darbo CHGF darbuotojus, skirti jiems paskatinimus ir (arba) drausmines nuobaudas;
 16. skatina CHGF darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;
 17. atsako už CHGF tarptautinius ryšius;
 18. koordinuoja sutarčių, reikalingų CHGF vykdomai mokslo ir studijų veiklai, sudarymą, ir užtikrina CHGF iniciatyva sudarytų sutarčių vykdymą;
 19. vykdo kitas Universiteto teisės aktuose kamieninio akademinio padalinio vadovui priskirtas funkcijas bei atlieka kitas kamieninio akademinio padalinio vadovui būdingas pareigas.
 20. Įgyvendindamas CHGF veiklos planą, jam priskirtas funkcijas ir pavestas užduotis, CHGF dekanas pagal kompetenciją leidžia įsakymus, potvarkius, duoda privalomus nurodymus CHGF akademinės bendruomenės nariams ir kitiems darbuotojams.
 21. CHGF veiklos organizavimo klausimais CHGF dekanui pataria Į dekanato sudėtį privalomai įeina CHGF prodekanai, CHGF šakinių akademinių padalinių vadovai ir Universiteto studentų atstovybės padalinio CHGF pirmininkas. Dekanato veiklos forma – posėdžiai, šaukiami CHGF dekano sprendimu ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Dekanato posėdžiams pirmininkauja CHGF dekanas arba CHGF dekano paskirtas posėdžio pirmininkas.
 22. CHGF dekano įgaliojimai nutrūksta pasibaigus kadencijai arba atsistatydinus. CHGF dekanas turi nedelsdamas atsistatydinti, jei nepasitikėjimą juo pareiškia Taryba dviejų trečdalių visų Tarybos narių balsų dauguma arba jei Taryba paprasta balsų dauguma pritaria Rektoriaus pareikštam nepasitikėjimui. Jei CHGF dekanas, kuriuo nepasitikėjimą pareiškė Taryba arba Rektorius, Tarybai priėmus atitinkamą sprendimą nedelsdamas neatsistatydina, darbo sutartis su juo nutraukiama dėl šio punkto ir Statuto 28 straipsnio 4 dalies pažeidimo, kuris prilyginamas šiurkščiam darbo pareigų pažeidimui.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

baneris sveikatos diena 2017

Jau ketvirtus metus Vilniaus universitete minima Pasaulinė sveikatos diena. Kaip ir kasmet, kviečiame į spalvingus nemokamus renginius (beje, šiais metais prie šventės prisijungia ir kaimynai VGTU). Programa centre, Saulėtekyje ir 'Čiurlionyje'.

Daugiau informacijos -  ČIA.

Vilniaus universiteto centrinė rinkimų komisija šių metų kovo 30 d.vykusio posėdžio metu patvirtino kandidatų į laisvas Tarybos narių vietas sąrašus. Rinkimai vyks balandžio 25-26 dienomis (prieš savaitę bus numatytas išankstinis balsavimas). Kviečiame susipažinti su kandidatais į Vilniaus universiteto tarybos narius bei jų pateiktais dokumentais.

Nuorodą į oficialų Vilniaus universiteto straipsnį - http://www.vu.lt/apiemus/struktura/taryba/tarybos-naujienos/4247-patvirtintas-kandidatu-i-vilniaus-universiteto-tarybos-narius-sarasas-3 

 

Balandžio 6d. 18 val. vyks VU SA CHGF ataskaitinė-rinkiminė konferencija Plačiau apie konferenciją: http://chgf.vusa.lt/ arba čia https://www.facebook.com/events/252983871829454/