aldona beganskiene 170510 e kurausko foto n

Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto dekane penkerių metų kadencijai išrinkta prof. Aldona Beganskienė. Naujoji dekanė vadovaus atsinaujinusiam fakultetui, kurį sudaro du institutai – Chemijos (direktorius prof. A. Kareiva) ir Geomokslų (direktorius prof. Egidijus Rimkus). Kibdama į didelius darbus, dekanė pabrėžia kiekvienos studijų programos krepšelio sąnaudų įvertinimą, studijų programų viešinimo ir ryšių su mokyklomis stiprinimą. Naujosios fakulteto vadovų komandos laukia ir nauji iššūkiai bei nauji darbai – tai programų anglų kalba administravimas ir organizavimas, jaunų mokslininkų pritraukimas į fakultetą.

Chemijos ir geomokslų fakultetas – daug didesnis, nei buvo Chemijos fakultetas. Kokias pagrindines veiklos kryptis norėtumėte išskirti ir kas, Jūsų manymu, yra svarbiausia šiandienos Chemijos ir geomokslų fakultetui?

Stiprinti fakulteto vykdomų studijų programų ir fakulteto mokslo pasiekimų viešinimą, parodyti programų perspektyvumą ir rengiamų specialistų poreikį darbo rinkai. Vilniaus universiteto kaip prekės ženklo viešinimo tikrai nepakanka, todėl būtinas visų fakulteto studijų programų viešinimo stiprinimas. Dažniausiai mokiniai klausia: kuo ir kur galėsiu dirbti baigęs studijas. Todėl būtina stiprinti ryšius su mokyklomis, neformaliais būreliais ir kitomis organizacijomis, per kurias galime pasiekti moksleivius ir būsimus studentus. Rodyti visus studijų programų privalumus: įsidarbinimo galimybes, studijų metu įgyjamas kompetencijas ir įgūdžius, absolventų sėkmės istorijas.

Tikrai galime pasidžiaugti, kad net du trečdaliai mūsų magistrų baigę jau po 12 mėnesių randa darbą pagal specialybę. Socialiniai partneriai tvirtina, kad biochemijos, chemijos, geologijos, geografijos, kartografijos ir kitų specialybių studentai yra labai laukiami jų įmonėse.

Fakultete vykdomos gretutinės studijos, kurias baigę studentai kartu su fizinių mokslų bakalauro diplomu gali įgyti ir mokytojui būtinų kompetencijų ir įgūdžių.

Ar galite išskirti vieną pačią aktualiausią fakulteto problemą, kurią norėtumėte spręsti pirmiausiai?

Atlikti kiekvienos studijų programos krepšelio sąnaudų įvertinimą. Ar tikrai dabartinis studijų krepšelis padengia realias studijų programos administravimo sąnaudas? Auditorijų, mokomųjų laboratorijų ir praktikų priežiūra bei išlaikymas (pastatų komunalinės ir remonto išlaidos, cheminiai reagentai, laboratoriniai indai, geologinių paslaugų kainos ir kitos išlaidos) brangsta kiekvienais metais, o studento krepšelio dydis nekito nuo 2009 m. Tai rodo, kad kasmet studento krepšelis tampa vis skurdesnis. Jei žinotume realią studijų kainą, galėtume tiksliau planuoti gaunamas lėšas ir priimamų studentų skaičių. Tai galėtų būti pagrindas derėtis su Vyriausybės ir Švietimo ir mokslo ministerijos atstovais dėl dabartinės studijų kainos ir būtino finansavimo.

Kokius naujus iššūkius diktuoja fakultetui šiandiena ir ateitis?

Programos anglų kalba – tai naujas iššūkis mūsų fakultetui. Esame sukaupę nemažą patirtį administruojant studentų ERASMUS programas ir šiais metais startuojame su naujomis tarptautinėmis programomis. Šiuo metu paskelbtas priėmimas į antrosios pakopos studijų programas „Chemistry of Nanomaterials“, „Geology“ ir „Cartography“. Tai pirmi šių programų vykdymo metai, mėginsime sudominti ir pritraukti į jas kuo daugiau užsienio studentų. Kad šis projektas būtų sėkmingas, reikia sudaryti gerą studijų aplinką, teikti draugišką pagalbą užsienio studentams.

Kad fakultetas sėkmingai gyventų visavertį gyvenimą, reikia studentų ir mokslininkų. Kaip ketinate patraukti moksleivius rinktis savo fakulteto siūlomas studijų programas? Kaip ketinate išlaikyti jaunus mokslininkus fakultete? Kaip jaunimą patraukti rinktis mokslininko kelią?

Mokslininko kelias nėra lengvas, tačiau suteikia didelį pasitenkinimą, kai atrandi naują medžiagą, naują teorinio uždavinio sprendimo būdą, kai gali pasidalyti savo mintimis ir atradimais su viso pasaulio mokslininkais. Rasti gabių, iniciatyvių ir motyvuotų studentų, kurie norėtų tęsti doktorantūros studijas, nėra lengva užduotis.

Tačiau bakalauro ar magistro darbo metu patirti atradimo džiaugsmai, išgirstas pagyrimas iš vadovo ar konsultanto, gera paskelbto straipsnio recenzija dažnai paskatina studentus pagalvoti apie nelengvą, bet labai įdomų mokslininko kelią. Būtina rasti lėšų ir paskatinti doktorantus ir jaunus specialistus išvykti į mokslines konferencijas, seminarus ar stažuotes, pasidalyti savo atradimais ir sužinoti paskutines mokslo naujienas. Sudaryti darbo sąlygas fakultete naujos mokslinės tematikos ir naujos krypties moksliniams tyrimams, pakviesti jaunus mokslininkus, kurie baigė studijas ar atliko podoktorantūrinę stažuotę kituose pasaulio universitetuose. 2016 m. dalis chemikų persikėlė į naujas laboratorijas Nacionaliniame fizinių ir technologijos mokslų centre (NFTMC), deja, dar ne visos galutinai įrengtos. Tikiuosi, kad šiais metais pavyks gauti finansavimą iš VU Strateginio fondo ir pabaigti įrengti patalpas: sumontuoti traukos spintas, trūkstamus laboratorinius baldus laboratorijose.

Labai džiugu, kad prasidėjo VU darbo užmokesčio pertvarka, keliant atlyginimus skatinami būtent jauni mokslininkai ir specialistai.

Savo programoje minite, kad gali tapti ypač aktualus studento išlaikymas iki diplomo, nes pasikeitusios finansavimo sąlygos garantuos lėšas tik už studentą absolventą. Kartu kalbama apie studijų kokybę, jos kėlimą. Ar nemanote, kad tokiu atveju studentai bus išlaikomi bet kokia kaina, o studijų kokybės kėlimas atsidurs aklavietėje? Kaip tokioje situacijoje kelti studijų kokybę? Kokių minčių turite?

Dabar vyksta diskusijos, koks modelis galėtų pakeisti studentų krepšelį. Jei būtų mokama už absolventą, tai visų pirma tektų padaryti rimtą analizę, kodėl studentai palieka fakultetą. Studentai, kurie nesistengia mokytis ir turi skolų, tikrai nebūtų „tempiami už ausų“. Dalis studentų nusivilia savo pasiekimais, nes sunku mokytis, ypač pirmame kurse. Pakalbėjęs su studentu supranti, kad vienam reikalingas tik paaiškinimas, kaip išspręsti konkretų uždavinį, o kitam trūksta bazinių žinių ir reikalinga rimta konsultacija. Tokia akademinių konsultantų ir dėstytojų pagalba yra būtina pirmo kurso studentams. Studijų kokybės ir pagalbos studentui gerinimas – dvi veiklos, kurios turi būti vykdomos kartu ir vienu metu.

Esate šio universiteto ir Chemijos fakulteto absolventė, čia apgynėte disertaciją. Ar tikėjotės, kad vadovausite šiam fakultetui, tik šiek tiek papildytam?

Prisipažinsiu, negalvojau apie tokią karjeros galimybę. Dešimt metų buvau Chemijos fakulteto administracijos reikalų prodekanė, tačiau dekano pareiga domėtis visais klausimais, todėl dabar tenka mokytis ir susipažinti su kai kuriais man naujais dalykais, pavyzdžiui, studijų programomis, jas reglamentuojančiais dokumentais.