Iškeltų kandidatų į Chemijos ir geomokslų fakulteto dekanus sąrašas:

1. Prof. (HP) dr. Aldona Beganskienė (Curriculum vitae)

CHGF dekaną iš akademiniuose šakiniuose padaliniuose ir kituose akademiniuose organizaciniuose padaliniuose iškeltų ir savo kandidatūrą išsikėlusių kandidatų VU Statuto ir CHGF nuostatų nustatyta tvarka slaptu balsavimu renka fakulteto Taryba ir teikia skirti Rektoriui.

Dekano rinkimai vyks 2017 m. balandžio 26 d. 16 val. CHGF Chemijos instituto prof. Kazio Daukšo auditorijoje (223 kab.) (Naugarduko g. 24).