Chemijos ir geomokslų fakulteto darbuotojai, pageidaujantys dalyvauti konkurse, prašymus ir dokumentus ne vėliau kaip iki 2017-04-25 (įskaitytinai) pateikia CHGF dekanatui (Naugarduko g. 24, 221 kab. Aleksandrai Prichodko).

Universiteto darbuotojai pateikia šiuos dokumentus:

    • prašymą rektoriaus vardu;
    • akademinės veiklos aprašą kartu su publikacijų sąrašu pagal patvirtintą priedą (2013-12-18 Informacinis biuletenis Nr. 13 (482));
    • kitus kamieninio padalinio priėmimo-atestacijos komisijos nustatytus papildomus dokumentus, reikalingus pretendento kvalifikacijai įvertinti. 

Daugiau informacijos http://www.vu.lt/apiemus/karjera/konkursai

VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIAUS ĮSAKYMAS

KONKURSŲ EITI PAREIGAS DUOMENŲ BAZĖ (LIETUVOS MOKSLO TARYBOS INFORMACIJA)