Chemijos ir geomokslų fakulteto l. e. dekanės pareigas prof. (HP) dr. A. Beganskienės pranešimas darbuotojams:

ĮSAKYMAS DĖL DARBUOTOJŲ PRISKYRIMO KATEDROMS

Atnaujinta 2017-04-25:

CHEMIJOS INSTITUTO DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

GEOMOKSLŲ INSTITUTO DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS