salak 

2017 m. kovo 2 d. (ketvirtadienį) 16:00 val. Chemijos ir geomokslų fakulteto Fizikinės chemijos auditorijoje pranešimą    

"Metastable perovskite phases - multiferroics in the quasi-quadruple system BiFeO3 - BiScO3 - LaFeO3 - LaScO3" skaitys Prof. Dr. Andrei Salak, University of Aveiro, Portugal.

Kviečiame visus dalyvauti!

Prof. A. Kareiva