KANDIDATŲ Į VU CHEMIJOS IR GEOMOKSLŲ FAKULTETO TARYBOS NARIUS SĄRAŠAS

Visi kandidatai atitinka Vilniaus universiteto kamieninių akademinių padalinių tarybų narių rinkimų tvarkos apraše ir VU Chemijos ir geomokslų fakulteto nuostatuose nustatytus reikalavimus.

VU CHEMIJOS IR GEOMOKSLŲ FAKULTETO TARYBOS NARIŲ RINKĖJŲ SĄRAŠAS

VU Chemijos ir geomokslų fakultete dirbantys profesoriai ir / ar vyriausieji mokslo darbuotojai:

 1. Prof. (HP) dr. Arūnas Bukantis (GI);
 2. Prof. (HP) dr. Ričardas Makuška (CHI);
 3. Prof. habil. dr. Arūnas Ramanavičius (CHI);
 4. Prof. dr. Petras Šinkūnas (GI);
 5. Prof. habil. dr. Sigitas Tumkevičius (CHI);
 6. Prof. dr. Darijus Veteikis (GI);

 

VU Chemijos ir geomokslų fakultete dirbantys docentai ir / ar vyresnieji mokslo darbuotojai:

 1. Doc. dr. Artūras Bautrėnas (GI);
 2. Doc. dr. Artūras Katelnikovas (CHI);
 3. Doc. dr. Petras Klizas (GI);
 4. Doc. dr. Simas Šakirzanovas (CHI);
 5. Doc. dr. Gintaras Žaržojus (GI).

 

VU Chemijos ir geomokslų fakulteto taryba sudaro keturiolika (14) narių:

 1. Šeši (6) Chemijos ir geomokslų fakulteto dirbantys Statuto 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantys profesoriai ir / ar vyriausieji mokslo darbuotojai;
 2. Keturi (4) Chemijos ir geomokslų fakulteto dirbantys Statuto 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantys docentai ir / ar vyresnieji mokslo darbuotojai;
 3. Trys (3) Chemijos ir geomokslų fakulteto studentų atstovai pagal Statuto 21 straipsnio 11 dalies reikalavimus;
 4. Chemijos ir geomokslų fakulteto dekanas (narys pagal pareigas).Kiekvienam CHGF šakiniam akademiniam padaliniui turi atstovauti ne mažiau kaip po tris 1-ame punkte numatytus atstovus ir ne mažiau kaip po du 2-ame punkte numatytus atstovus. 

VU Chemijos ir geomokslų fakulteto tarybos narių rinkimai 2017 m. sausio 23 d. 15 val.

Rinkimai vyks bendrame padalinio dėstytojų ir mokslo darbuotojų susirinkime Geomokslų instituto 214 auditorijoje (M. K. Čiurlionio g. 21/27).

 

Norintys balsuoti iš anksto nuo 2017-01-18 iki 2017-01-19 15 val. pas rinkimų komisijos pirmininką gali gauti balsavimo biuletenį. Užpildytas biuletenis grąžinamas rinkimų komisijos pirmininkui užklijuotame voke.