nuotrauka2

2016-11-01 netekome Chemijos fakulteto Fizikinės chemijos katedros docento Raimondo Valiūno. Skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiame velionio šeimą ir artimuosius.

Velionis pašarvotas UAB “Laidojimo paslaugų centras”, J.Matulaičio a. 3 , 3 salė. Atsisveikinimas 2016-11-02 nuo 16,30 val. Laidojimas 2016-11-03   15 val. Liepinės kapinėse.