Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakultetas (VU CHGF) ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras š.m. sausio 26 dieną pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Sutartimi įsipareigojama toliau sklandžiai ir sėkmingai bendradarbiauti Neakivaizdinės jaunųjų chemikų mokyklos veikloje, organizuoti ir įgyvendinti chemijos ir geomokslų olimpiadas.

Sutartį pasirašė VU CHGF dekanė prof. Aldona Beganskienė ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktorius Algirdas Sakevičius.

Bendradarbiavimu siekiama populiarinti chemijos ir geomokslų sritis, keistis naudinga mokslo informacija, supažindinti mokinius su chemijos ir geomokslų studijomis bei profesija, sudaryti kuo palankesnes sąlygas mokytojų kvalifikacijos kėlimui. Taip pat populiarinti 2018 metais kovo 2 d. prasidėsiančią pirmąją Lietuvos geomokslų olimpiadą.