Tartu, Latvijos ir Vilniaus universitetų rektoriai skelbia jungtinį stipendijų konkursą, skirtą paskatinti studijuoti estų, latvių ir lietuvių kalbas ir kultūras.

Stipendija yra 2000 eurų. Konkurse gali dalyvauti bet kurios studijų programos dieninio skyriaus studentai (taip pat iš užsienio), studijuojantys Vilniaus, Latvijos arba Tartu universitete. Pretendentas vieną iš trijų kalbų turi mokėti C1 lygiu (arba ji gali būti gimtoji), o likusias dvi – bent A2 lygiu.

Trijų universitetų rektoriai stipendijų konkursą rengs ir laimėtoją apdovanos pamečiui. Šiais metais konkursą globoja Tartu universitetas. Kandidatai bus vertinami trimis etapais: etapai raštu bei žodžiu savo universitete ir baigiamasis etapas Tartu universitete, kuriame dalyvaus trys geriausi studentai, atrinkti kiekvieno universiteto komisijos.

Pirmojo etapo rašto darbą Vilniaus universitete prašome siųsti Baltijos kalbų ir kultūrų instituto dėstytojai Agnei Navickaitei-Klišauskienei adresu su nuoroda „Baltijos šalių universitetų rektorių stipendija“.

 

Konkurso etapai:

 1) Pirmasis: rašto darbas, vertinamas universitete, kuriame studijuoja studentas

 Rašto darbą reikia pateikti iki 2017 m. gruodžio 17 dienos.

 Esė C1 lygiu (arba gimtąja kalba) viena iš šių temų:

Mažų tautų kalbos didžiųjų kalbų akivaizdoje

Lietuvos, Latvijos ir Estijos vaidmuo Europoje arba pasaulyje

 

Formalieji reikalavimai: šrifto dydis – 12; tarpai tarp eilučių – 1,5; apimtis – apie 4 A4 formato lapus. 

Rišlus tekstas A2 lygiu viena iš šių temų:

Mano kelionė į estų / latvių / lietuvių kalbą 

Estų / latvių / lietuvių kalbos reikšmė mano gyvenime

Formalieji reikalavimai: šrifto dydis – 12; tarpai tarp eilučių – 1,5; apimtis – iki 1 A4 formato lapo. 

 

NB! Jei dalyvis moka dvi kalbas vienodu ar panašiu lygmeniu, jis gali pasirinkti arba tą pačią, arba skirtingas temas. Pavyzdžiui, dalyvis lietuvių kalbą moka C1 lygiu (arba ji yra gimtoji) ir ja rašyti pasirenka temą „Mažų tautų kalbos didžiųjų kalbų akivaizdoje“. Latvių ir estų kalbų lygis yra kiek žemesnis, tad reikia pasirikti antrąją temų grupę. Dalyvis gali rinktis tą pačią temą abiem kalbomis (pavyzdžiui, „Latvių / estų kalbos reikšmė mano gyvenime“) arba skirtingas temas (pavyzdžiui, latvių kalba rašyti tekstą „Mano kelionė į latvių kalbą“ ir „Estų kalbos reikšmė mano gyvenime“). 

 

Iš viso kiekvienas dalyvis turi įteikti tris tekstus raštu: vieną lietuvių kalba, vieną latvių kalba ir vieną estų kalba.  

2) Antrasis turas: pokalbis, vertinamas universitete, kuriame studijuoja studentas

Konkurso dalyviai pirmojo turo rezultatus sužinos pirmąją sausio savaitę. Kartu jie gaus visą informaciją apie antrąjį turą. Konkursas žodžiu vys sausio mėnesį (tiksli data bus nurodyta). Konkurso žodžiu rezultatai ir reikalavimai baigiamajam turui bus paskelbti iki 2018 m. sausio 22 dienos.

 

3) Baigiamasis turas 

Baigiamasis turas vyks 2018 m. vasario 22 d. Tartu universitete. Jame dalyvaus trys vietinių komisijų atrinkti studentai (po vieną iš kiekvieno universiteto).

Oficiali apdovanojimo ceremonija vyks 2018 m. vasario 23 dieną Tartu universitete.

 

stipendijos

2017 m. lapkričio 29 d. Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Chemijos instituto magistrantūros studijų studentams Mindaugui Gicevičiui (Chemija, I kursas) ir Gintarei Plečkaitytei ( Nanomedžiagų chemija, I kursas) paskirtos vardinės “Gražinos Romualdos Klimavičius” stipendijos.

Stipendijos tikslas – paskatinti gabius Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Chemijos instituto studentus siekti geresnių studijų rezultatų, domėtis naujovėmis, dalyvauti moksliniuose tyrimuose.

Stipendiją steigia Gražinos Romualdos Klimavičius vardo stipendijos fondas. Fondą sudaro Gražinos Romualdos Klimavičius nustatytos sumos metinės palūkanos, kurios skiriamos kasmetinėms vardinėms stipendijoms mokėti. Vardinės stipendijos dydis priklauso nuo sukauptų metinių palūkanų.

Sveikiname!

Maloniai kviečiame į knygos " "100 klausimų apie klimato kaitą" sutiktuves Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje (Gedimino pr. 51) š. m. gruodžio 14 dieną (ketvirtadienį) 16 val.

Lauksime Jūsų Renginių erdvėje 3 aukšte (305 kab.)

Dalyvauja knygos autoriai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministras Kęstutis Navickas, Aplinkos ministerijos, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro atstovai.

Renginys nemokamas!

klimato kaita

 

untitled2

Tarptautiniai ekspertai stipriausiais pripažino 60 aukšto lygio mokslinių tyrimų projektų – iš jų 23 Vilniaus universiteto (VU). Mažiausiai tiek Lietuvos ir VU mokslininkų grupių idėjomis ir kompetencija gali konkuruoti konkursuose dėl Europos Komisijos dotacijų.

Konkursui pateiktos 195 paraiškos, 187 jų atitiko tinkamumo finansuoti reikalavimus. Atlikus naudos ir kokybės vertinimą finansuotinomis pripažintos 105 paraiškos, iš jų ekspertai geriausiomis pripažino 39 (18 iš jų VU) patyrusių mokslininkų ir 21 (5 iš jų VU) jaunųjų mokslininkų teiktą paraišką.

Paraiškas vertino užsienio ekspertai, turintys patirties vertinant Europos mokslo tarybos konkursų paraiškas. Vienam 3,5–4 metų projektui, kurį pateikė VU, numatyta iki 600 tūkst. eurų – dvigubai daugiau, nei gali būti suteikta pagal kitas Lietuvos konkursinio finansavimo priemones. Remiantis tarptautine dotacijų praktika, mokslininkų, teikiančių paraiškas dotacijai gauti, tyrimų temos neribojamos, o pagrindiniai projektų atrankos kriterijai yra projekto kokybė, tyrimo perspektyvumas ir pareiškėjo mokslinė kvalifikacija.

Pasak Lietuvos mokslo tarybos pirmininko prof. Dainiaus H. Paužos, aukšto lygio mokslo projektų finansavimas yra didelė paskata Lietuvos mokslininkams aktyviau siekti tarptautinių laimėjimų. „Tarptautinių ekspertų pripažinimas ir Lietuvoje šiandien didžiausia įmanoma dotacija turėtų įkvėpti mokslininkus labiau pasitikėti savo jėgomis ir aktyviau dalyvauti pagrindinėje mokslui ir inovacijoms skirtoje Europos Komisijos programoje „Horizontas 2020“, o ypač siekiant Europos mokslo tarybos dotacijos“, – sako prof. Dainius H. Pauža.

Aukščiausio lygio mokslinių tyrimų dotacijų sutartys bus pradėtos pasirašyti dar šiais metais. Jose numatyta įpareigoti mokslinę grupę, kad bent vienas jos narys teiks paraišką užsienio institucijų rengiamiems tarptautinių programų konkursams projekto koordinatoriaus, partnerio ar pagrindinio tyrėjo teisėmis. Tokia nuostata projektų finansavimo sutartyse numatoma pirmą kartą.

Patyrusių mokslininkų grupės daugiausia projektų vykdys fizinių mokslų srityje – 11, socialinių mokslų srityje – 10, iš jų 6 sociologijos, politikos mokslų, edukologijos, komunikacijos ir teisės projektus ir 4 vadybos, ekonomikos ir psichologijos. Biomedicinos mokslų srities tyrėjai vykdys 7 medicinos, biochemijos ir biofizikos projektus, biomedicinos ir žemės ūkio mokslų srityse – 5 ekologijos ir aplinkotyros, zoologijos, biologijos ir botanikos projektus, humanitarinių mokslų – 4 projektus ir technologijos mokslų – 2 projektus.

Jaunųjų mokslininkų grupės iš viso vykdys 21 aukšto lygio mokslinių tyrimų projektą, iš jų 12 – fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų srityse ir 9 – humanitarinių ir socialinių mokslų srityse.

Lietuvos mokslo taryba aukšto lygio mokslininkų projektus finansavo ir 2009–2015 m. ES paramos lėšomis. Pagal tuometinę Visuotinės dotacijos priemonę epigenominius mokslinius tyrimus vykdė šiais metais Europos mokslo tarybos dotaciją laimėjęs VU Gyvybės mokslų centro profesorius Saulius Klimašauskas ir už nuopelnus biochemijos srityje fondo „Warren Alpert“ ir fondo „Novo Nordisk“ „Novozymes“ apdovanojimus pelnęs VU Gyvybės mokslų centro profesorius Virginijus Šikšnys.

Finansuojami projektai

cd8ea61eb2e431b5a714399cefdf5494  povilas vainilavicius

2017 m. lapkričio 25 d. gimtadienį švenčia Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Chemijos instituto Organinės chemijos katedros

profesorius emeritas Povilas Vainilavičius.

 

Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto akademinės bendruomenės vardu nuoširdžiai sveikinu Jus gražios asmeninės sukakties proga.

Linkime Jums neblėstančios energijos, sveikatos ir laimės.

 

Dekanė prof. (HP) dr. Aldona Beganskienė

 

 

albertas malinauskas 12

2017 m. lapkričio 24 d. gimtadienį švenčia Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Chemijos instituto Fizikinės chemijos katedros profesorius habil. dr. Albertas Malinauskas.

Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto akademinės bendruomenės vardu nuoširdžiai sveikinu Jus gražios asmeninės sukakties proga.

Tegul kiekviena diena Jums neša sėkmę, džiaugsmą ir kuo geriausią nuotaiką.

 

Dekanė prof. (HP) dr. Aldona Beganskienė

 

postdoktoranturos studijos

95 šalies jaunieji mokslininkai dar šiais metais galės pradėti tarptautinio lygio karjerą Lietuvoje. Dvejus metus trunkančios podoktorantūros stažuotės metu jauni tyrėjai galės ne tik darbuotis modernia mokslinių tyrimų įranga aprūpintuose Lietuvos mokslo centruose, bet ir dalį stažuotės laiko tobulintis garsiausiuose savo srities pasaulinių tyrimų centruose. Podoktorantūros stažuočių projektams skirta 4,35 mln. eurų ES investicijų.

„Podoktorantūros stažuotės duoda puikią galimybę jauniems mokslininkams pradėti tarptautinio lygio karjerą Lietuvoje. Kad beveik šimtas jaunų Lietuvos mokslo daktarų turi potencialą atlikti tokio lygio mokslinius tyrimus, pripažino tarptautiniai ekspertai. Tad perspektyviam Lietuvos mokslo jaunimui jų pasirinktame kelyje belieka palinkėti kuo didžiausios sėkmės, nes jie yra Lietuvos mokslo ateitis“, – sako švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.

Savarankišką mokslinę veiklą pradės 30 fizinių mokslų, 20 socialinių mokslų, 17 technologijos, 15 biomedicinos ir žemės ūkio, 13 humanitarinių mokslų daktarų. Dalis podoktorantūros stažuotojų atvyks iš užsienio valstybių, tarp jų ir daktaro laipsnį Lietuvoje įgiję, tačiau mokslinę veiklą užsienyje pradėję vykdyti šalies tyrėjai.

Daugiausiai podoktorantūros tyrėjų dirbs Vilniaus universitete – 40. Kauno technologijos universitete stažuosis 12 tyrėjų, Vilniaus Gedimino technikos universitete – 9,  Vytauto Didžiojo universitete ir Fizinių ir technologijos mokslų centre – po 6, Mykolo Romerio universitete ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre – po 4, Gamtos tyrimų centre – 3, Lietuvos istorijos institute ir Vilniaus dailės akademijoje – po 2 tyrėjus. Po vieną podoktorantūros tyrėją dirbs Lietuvos edukologijos, Lietuvos sveikatos mokslų ir Klaipėdos universitetuose, Lietuvos kultūros tyrimų, Lietuvos agrarinės ekonomikos, Lietuvos energetikos institutuose bei Lietuvos socialinių tyrimų centre.

Podoktorantūros stažuotėms skiriamos lėšos numatytos stažuotojo dvejų metų moksliniams tyrimams, mokslinėms išvykoms į užsienio mokslo centrus, ekspedicijas bei Lietuvos mokslo ir studijų institucijų išlaidoms, susijusioms su tyrėjų stažuotėmis, padengti.

Podoktorantūros stažuočių konkurso laimėtojus patvirtino Lietuvos mokslo taryba, projektus vertino tarptautinės ekspertų grupės. Pagrindiniai atrankos kriterijai – podoktorantūros stažuotės projekto vadovo ir stažuotojo mokslinė kompetencija, mokslinio tyrimo projekto idėja ir reikšmė, kokybė ir įvykdomumas. Podoktorantūros stažuočių konkursui iš viso buvo pateikta 208 paraiškos. Stažuotės prasidės šių metų gruodį. Iš viso 2014–2020 m. ES struktūrinio finansavimo etapu podoktorantūros stažuočių finansavimui pagal tris kvietimus numatoma skirti virš 10,4 mln. eurų. 2007–2013 m. podoktorantūros stažuotes yra gavę 225 jaunieji mokslininkai.

Švietimo ir mokslo ministerijos informacija.

in memoriam

2017 m. lapkričio 18 d. (šeštadienį) po ilgos ligos netekome kolegės ir draugės, žmonos, mamos ir dukros Irmos Bogdanovičienės. Atsisveikinti su Irma kviečiame lapkričio 21 d. (antradienį), Vilniaus laidojimo rūmuose (Olandų g. 22, 1 salėje) nuo 14 iki 22 val.

Šv. mišios už Irmą bus laikomos Bernardinų bažnyčioje (Maironio g. 10, Vilnius) lapkričio 22 d. (trečiadienį) 7.30 val. Urna išnešama lapkričio 22 d. 10 val. Laidotuvės vyks Šiauliuose, K. Donelaičio kapinėse.

Lapkričio 22-osios vakarą nuo 18 val. lauksime Jūsų sodyboje "Saulėtas Bebras" (Čiukiškės, Bebrų g. 19, Trakai) atsisveikinimo vakarienei.

Stiprybės ir šviesos kolegoms, draugams ir Universiteto bendruomenei.

                                                                                          

                                                                                                                                                          Irmos šeima

talentai

Lapkričio 13, 14 ir 15 d. buvo surengtos atrankos į Vilniaus universiteto (VU) Talentų vakarą, vyksiantį lapkričio 24 d. VU Teatro salėje. Jų metu atrinkti 20 dalyvių, kurie turės galimybę savo talentą parodyti visai VU bendruomenei.

Pačiam talentingiausiam dalyviui atiteks 300 eurų vertės prizas, kuris bus paskelbtas vakaro metu.

Laimėtoją išrinks vakaro komisija, kurią sudarys grupės „Skamp“ nariai Viktoras Vee Diawara ir Vilius Alesius (VU vidinės komunikacijos koordinatorius), VU kultūros centro atstovas Paulius Narušis bei chorų „Gaudeamus“ ir „Pro Musica“ chormeisteris Ignas Garla. Bus vertinamas atlikėjų kūrybiškumas, sceninė laikysena, originalumas ir atlikimas.

Dviejų valandų trukmės renginio metu scenoje pasirodys dainuojantys, grojantys, poeziją rašantys ir akrobatinius triukus atliekantys VU bendruomenės nariai. Įėjimas į renginį nemokamas. Renginio pradžia 18.00 val., durys atidaromos 17:30.

Talentų vakaro tikslas – skatinti bendruomeniškumą Vilniaus universitete, studentų ir darbuotojų saviraišką bei kūrybiškumą, atrasti ir pažinti iniciatyvius, kūrybiškus studentus bei darbuotojus.

 

197

Kviečiame susipažinti su Centrines rinkimų komisijos patvirtintais Senato narių rinkimų rezultatais: https://www.vu.lt/apiemus/struktura/senatas/senato-naujienos/4553-patvirtinti-senato-nariu-

Nei vienam iš kandidatų nesurinkus 50 procentų rinkejų balsų, įvyks antrasis balsavimo turas, kuriame varžysis po 2 daugiausiai balsų surinkusius kandidatus.

Chemijos ir geomokslų fakultete rinkimai vyks:

2017 m. lapkričio 15 d. nuo 10 val. iki 18 val. Chemijos institute (Naugarduko g. 24, 224 kab.);

2017 m. lapkričio 16 d. nuo 10 val. iki 18 val. Geomokslų institute (M. K. Čiurlionio g. 21/27, 312 kab.).

Į Senato nario - biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslo sričių atstovo vietą kandidatuoja:

1. Eglė Lastauskienė (Gyvybės mokslų centras);

2. Egidijus Rimkus (Chemijos ir geomokslų fakultetas).

Rinkimuose galės dalyvauti mokslo ir meno sričių atstovai, įtraukti į Centrinės rinkimų komisijos patvirtintą rinkėjų sąrašą. Primename, jog balsuoti bus galima tik už tuos atitinkamos mokslo srities kandidatus, kurie nedirba tame kamieniniame akademiniame padalinyje, kuriame vykdomas balsavimas.

Kviečiame aktyviai dalyvauti.

CHGF Rinkimų komisijos pirmininkas prof. (HP) dr. Stasys Tautkus.

Kontaktai: Naugarduko g. 24, 224 ir 228 kab., 2193114, 2193117, .