VILNIAUS UNIVERSITETE APGINTOS DAKTARO DISERTACIJOS (iki 2016 metų lapkričio 16 dienos gintos disertacijos)

 

CHEMIJOS IR GEOMOKSLŲ FAKULTETE GINTOS DISERTACIJOS (nuo 2016 metų lapkričio 16 dienos - Fakulteto įsteigimo):

informacija naujinama