2018 metų planuojami renginiai
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VUCHGF / Responsible persons at VU CHGF
Tarptautinė konferencija „Current Trends of Cancer Theranostics 2018“ (T)
 
International conference „Current Trends of Cancer Theranostics 2018“ (I)
2018 07 01
2018 07 05
Dr. L. Mikoliūnaite, Chemijos institutas / Institute of Chemistry,
tel. 219 31 85

Tarptautinė konferencija „Nanomokykla" (T)
 
International conference „Nanoschool" (I)
2018 09
arba / or
2018 10
Prof. A. Ramanavičius, Chemijos institutas / Institute of Chemistry,
tel. 219 31 81

Nacionalinė konferencija - ekspedicija „Šiaurės rytų Lietuvos dirvožemio dangos ypatumai“
 
2018 09 27    2018 09 28
arba /or
2018 10 04
2018 10 05
Doc. J. Volungevičius, Geomokslų institutas / Institute of Geosciences,
tel. 868215520

Tarptautinė konferencija „Oxygenalia 2018“ (T)
 
International conference „Oxygenalia 2018“ (I)
2018 10 11
2018 10 13
Prof. A.  Kareiva, dr. L. Mikoliūnaite, Chemijos institutas / Institute of Chemistry,
tel. 219 31 85

tel. 219 31 10

Tarptautinė konferencija „EcoBalt 2018“ (T)
 
International conference „EcoBalt 2018“ (I) 
 
 
2018 10 25
2018 10 27
Prof. A. Kareiva, dr. L. Mikoliūnaitė,  Chemijos institutas / Institute of Chemistry,
tel. 219 31 85,
tel. 219 31 10

 

 

2017 metų renginiai

Tarptautinė konferencija - renginio nuoroda (LT ir EN kalbomis)

lt

 

 

Studentų mokslinė konferencija “Chemija ir cheminė technologija 2017”

studentu

 

Kviečiame į studentų mokslinę konferenciją “Chemija ir cheminė technologija 2017”, kuri įvyks 2017 m. balandžio 27 d. KTU Cheminės technologijos fakultete.

KVIETIMAS Į KONFERENCIJĄ