Lietuvos mokslų akademijos vardinės premijos

Metai

Premija

Sritis

Vardas, pavardė

Darbo / darbų ciklo pavadinimas

2009

Juozo Matulio

chemija

A. Kareiva

Už mokslo darbą „Naujos neorganinės funkcinės medžiagos: jų sintezė ir apibūdinimas“


Lietuvos mokslų akademijos premijos jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso nugalėtojams

Metai

Mokslų sritis / sritys

Vardas, pavardė

Darbo / darbų ciklo pavadinimas

2012

Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai

G. Gasiūnas

Už darbą „DNR interferencijos mechanizmas II tipo CRISPR/Cas sistemose“ 

2007

Biologijos, medicinos ir geomokslai

S. Radzevičius

Už mokslinį darbą „Rytinių Baltijos kraštų ir Švento Kryžiaus kalnų (Lenkija) Pristiograptus genties (Hemichordata) morfologija, stratigrafija, filogenija ir ekologija“

2006

Biologijos, medicinos ir geomokslai

Ž. Miliauskienė

Už darbą „Senųjų Lietuvos gyventojų biologinės būklės ir sveikatos rodikliai“

2005

Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai

B. Pranaitytė

Už darbą „Elektromigracinių ir chromatografinių atskyrimo metodų tyrimas ir taikymas“

2005

Biologijos, medicinos ir geomokslai

V. Šeputienė

Už darbą „Rūgštinio šoko indukuojamas enterobakterijų asr genas: molekulinė analizė ir vaidmuo atsake į stresą“

Lietuvos mokslų akademijos pagyrimo raštai jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso dalyviams

2014

Biologijos, medicinos ir geomokslai

A. Spridonovas

Už darbą „Silūro periodo Baltijos sedimentacinio baseino konodontų makroevoliucija ir makroekologija“

2008

Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai

A. Žalga

Už darbą „Zolių–gelių sintezės metodo taikymas įvairiems superlaidininkams sintetinti“


Lietuvos mokslų akademijos premijos aukštųjų kokyklų studentų mokslinių darbų konkurso nugalėtojams

Metai

Mokslų sritis / sritys

Vardas, pavardė

Darbo / darbų ciklo pavadinimas

2016

Biologijos, medicinos ir geomokslai

E. Šimoliūnas

Už mokslinį darbą „Parvoviruso  B19 kapsidės baltymo VP1 unikalaus regiono poveikio endotelinėms ląstelėms tyrimas“

2015

Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai

J. Smirnovienė

Už darbą „Žmogaus karboanhidrazių aktyvumo, slopinimo ir jungimosi su ligandais tyrimai“

2015

Biologijos, medicinos ir geomokslai

J. Nainys

Už darbą „Laukinių graužikų naujų poliomos virusų paieška ir jų apibūdinimas“

2015

Biologijos, medicinos ir geomokslai

T. Penkauskas

Už darbą „Paviršiuje įmobilizuotų membranų sudėties, struktūros ir funkcijos modifikavimas vandens terpėje“

2014

Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai

R. Stankevičiūtė

Už darbą „Lantano molibdato legiruoto europio jonais vandeninė žolių-gėlių sintezė, kristališkumo, paviršiaus morfologijos ir optinių savybių tyrimas“ 

2014

Biologijos, medicinos ir geomokslai

J. Kazokaitė

„Žmogaus karboanhidrazės VI jungimosi su sulfonamidiniais ligandais termodinaminė analizė“ 

2010

Biologijos, medicinos ir geomokslai

A. Krotovas

Už darbą „Ekstremalūs krituliai Lietuvos teritorijoje“

2008

Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai

R. Skaudžius

Už darbą „Mišrių metalų granatų Y3Al5- xInxO12 bei Y3Ga5-x 5-xInxO1212 sintezė, fazių kitimas ir charakterizavimas“

2006

Biologijos, medicinos ir geomokslai

J. Povilonis

Už darbą „Lietuvoje išskirtų atsparių chinolonams E. coli ir S. enterica padermių bei I klasės integronų molekulinis tyrimas“

2005

Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai

E. Orentas

Už darbą „Chiralinių policiklinių supramolekulių sintezė ir savitvarkos tyrimai“

2003

Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai

T. Baubonytė

Už darbą „Monomolekulinių heterometalių gelių sintezė ir apibūdinimas“

2003

Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai

I. Susvilo

Už darbą „5-Formil(nitro)pirimidinų ciklizacijos reakcijų tyrimas“

Lietuvos mokslų akademijos pagyrimo raštai studentų mokslinių darbų konkurso dalyviams

2010

Biologijos, medicinos ir geomokslai

D. Kazlauskas

Už darbą „Dvigrandės DNR virusų replikacijos procesyvumo komponentai: jų įvairovės ir pasiskirstymo genomuose analizė kompiuteriniais metodais“

2008

Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai

R. Budvytytė

Už darbą „Paviršiuje imobilizuotų membranų sąveika su poras formuojančiais toksinais ir polipeptidais“

2007

Biologijos, medicinos ir geomokslai

S. Budėnaitė

Už darbą „Merkinės tarpledynmečio (Netiesų atodangos) ir holoceno (Dubičių pjūvių) moliuskai ir paleobaseinų ekologinės sąlygos“

2006

Biologijos, medicinos ir geomokslai

K. Čiūraitė

Už darbą „Žemaičių Naumiesčio Vakarų Lietuvoje geoterminis modelis“

2005

Biologijos, medicinos ir geomokslai

K. Lanevskij

Už darbą „Vaistinių medžiagų susijungimo su kraujo plazmos baltymais tyrimas in silico“