copenhagen uni

TALENT is an international and interdisciplinary PhD programme co-funded by the H2020 MSCA CO-FUND action, with 74 PhD scholarships in the natural and life sciences to be awarded and completed within the next five years. The programme is conducted at the Faculty of Science of the University of Copenhagen, Scandinavia's largest science research and education institution covering a wide spectrum of research areas.

 

The second call for applications is now open and will close on 1 April 2019.

 

MORE INFORMATION:

 

erasmus

Vasario 12 d. 19 val. kartu su VU SA ir ESN organizuotas renginys besidomintiems Erasmus studijų mainais. Renginyje dalyvavo šiuo metu VU studijuojantys mainų studentai bei buvusieji Erasmus mainuose VU studentai, kurie pasidalino savo įspūdžiais su kolegomis.  

Renginio skaidrės (LT)

Renginio skaidrės (EN)

Erasmus_plakatas-LT.jpg

 

 

Erasmus_plakatas-EN.jpg

woman-792162_960_720.jpg

Kurso kartojimas

Studentai, privalantys kartoti dėstomą dalyką, turi iki vasario 8 d. atnešti prašymą leisti kartoti studijų dalyką į dekanatą. Įmoka už dalyko kartojimą turi būti sumokėta ne vėliau kaip iki vasario 28 d.

http://www.chgf.vu.lt/files/doc/chgf_dokumentai/chgf_studiju_dalyko_kartojimo_tvarka.pdf

Eksternas

Studentai, norintys dalyko egzaminą laikyti eksternu, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo skolos gavimo turi pateikti prašymą dekanatui.

Įmoka už dalyko laikymą eksternu turi būti sumokėta per 10 darbo dienų nuo įsakymo įforminimo.

http://www.chgf.vu.lt/files/doc/chgf_dokumentai/chgf_studiju_dalyku_egzaminu_laikymo_eksternu_tvarka.pdf

gg

DIPLOMŲ ĮTEIKIMAS VILNIAUS UNIVERSITETO CHEMIJOS IR GEOMOKSLŲ FAKULTETO ABSOLVENTAMS (ŽIEMOS SESIJA)

Data: 2019 m. vasario 1 d.

Laikas: 12.00–13.00 val.

Vieta: Vilniaus universiteto Mažoji aula (Universiteto g. 3, Vilnius).

 

Absolventus ir svečius sveikins:

 • Fakulteto administracija;

 • Vilniaus universiteto Studijų prorektorius dr. Valdas Jaskūnas.

 

Kviečiame dalyvauti!

thumbnail_PSX_20180920_163651.jpg

Gruodžio 14 d. Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto nanomedžiagų chemijos antro kurso magistrantė Gintarė Plečkaitytė baigė stažuotę Nacionalinės aeronautikos ir kosmoso administracijos (NASA) Ameso tyrimų centre esančiame Nanotechnologijų centre.

Stažuotės metu G. Plečkaitytė kūrė naujus šildytuvus, kuriuos astronautai galėtų atsispausdinti įprastais spausdintuvais ir naudoti termoterapijai. Termoterapija plačiai taikoma raumenų skausmams malšinti. Šiuo metu tarptautinėje kosminėje stotyje tam pasitelkiamos medicininės priemonės, o naujoji technologija leistų stoties darbuotojus gydyti neinvaziniu ir nefarmaciniu būdu.

Studentė, dirbdama kartu su dr. Meyya Meyyappan ir dr. Dong-il Moon, šildytuvams gaminti taikė spausdinimo metodą. Tam naudojamas įprastas spausdintuvas, kurį galima rasti bet kuriame darbo kabinete, tačiau vietoje rašalo naudojamos sidabro nanodalelės.

Toks gamybos būdas leis patiems astronautams lengvai ir greitai pasigaminti šildytuvus kiekvienos misijos metu. Vis dėlto čia taip pat bus neapsieita be 3D skenavimo technologijos, kuri leis individualiai pritaikyti šildytuvus prie kiekvieno astronauto kūno.

Kaip pasakoja G. Plečkaitytė, sunkiausia buvo surasti substratą (medžiagos pagrindą), ant kurio būtų spausdinamas šildytuvas – juk ši medžiaga turi ne tik atitikti medicininius reikalavimus, tokius kaip saugumas ir lankstumas, bet ir būti tinkama spausdinimui. Nepavykus surasti komercinio substrato su visomis reikalingomis savybėmis, magistrantės užduotis stažuotės metu buvo susintetinti tinkamą paviršiaus medžiagą. Siekiama šia medžiaga padengti paprastą medicininę plėvelę ar bet kokį kitą substratą, taip praplečiant šildytuvo panaudojimo galimybes.

Šią stažuotę finansavo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA).

be pavadinimo

Utrechto tinklas siūlo stipendiją studijoms arba moksliniam darbui viename iš Utrechto tinklo universitetų

Aprašymas:
- Studijų/tiriamojo darbo trukmė 1 – 6 mėnesiai (laikotarpyje nuo 2019 balandžio 1 d. iki 2020 kovo 31 d.)
- Stipendijos dydis fiksuotas ir nepriklauso nuo studijų trukmės - 1000 eurų
- Prioritetas teikiamas doktorantams, norintiems atlikti mokslo tiriamąjį darbą viename iš Utrechto tinklo universitetų
- Teikti paraišką studijoms gali tik tie studentai, kurie negali gauti Erasmus studento statuso (t.y., jau išnaudoję visas Erasmus galimybes, arba jų numatoma studijų trukmė užsienyje yra trumpesnė nei 2 mėnesiai)

Paraiškos dokumentai:
- Paraiškos forma
- Motyvacinis laiškas
- Rekomendacija
- Partnerinės institucijos sutikimas dėl priėmimo (Letter of Acceptance)

Atrankos procedūra:
- Paraiškos dokumentus pristatyti į VU tarptautinių ryšių skyrių. Kontaktinis asmuo: Rita Vienažindienė, e-mail: , tel. 2687150
- Paraišką galima pateikti iki 2019 m. vasario 11 d.
- Paraiškas vertina ir kandidatus tvirtina Urechto tinklo atrankos komitetas

Daugiau informacijos apie stipendiją Utrechto tinklo puslapyje http://www.utrecht-network.org/activities/young-researchers-grant/

Straipsniukas i puslapi_2018.jpg
 

2018 m. lapkričio 14 dieną Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Chemijos instituto magistrantūros pirmo kurso studentams Arminui Juriui ir Indrei Misiūnaitei paskirtos vardinės „Gražinos Romualdos Klimavičius” stipendijos.

Šia stipendija siekiama paskatinti gabius Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto studentus siekti geresnių studijų rezultatų, domėtis naujovėmis, dalyvauti moksliniuose tyrimuose.

Stipendiją steigia Gražinos Romualdos Klimavičius vardo stipendijos fondas. Fondą sudaro Gražinos Romualdos Klimavičius nustatytos sumos metinės palūkanos, kurios skiriamos kasmetinėms vardinėms stipendijoms mokėti. Vardinės stipendijos dydis priklauso nuo sukauptų metinių palūkanų.

Sveikiname!

ISEP Plakatas 2019 ruduo LT.jpg

ISEP Plakatas 2019 ruduo EN.jpg

Lietuvos mokslų akademijos Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius, Technikos mokslų skyrius ir asociacija INFOBALT organizuoja LMA 9-ąją jaunųjų mokslininkų konferenciją „Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai“.

Konferencijos globėjas – Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas.

Jaunųjų mokslininkų konferencijos (toliau – JMK) tikslas – apžvelgti pateiktus geriausius jaunųjų mokslininkų darbus iš matematikos, fizikos, biochemijos, chemijos, astronomijos, elektronikos, informatikos, mechanikos, energetikos, medžiagotyros, statybos inžinerijos mokslų ir jų sandūrų, taip pat susipažinti su jaunųjų mokslininkų mokslinių interesų problematika, jos suvokimo horizontu, aktualumu ir atitikimu dabarties iššūkius.

Konferencijos darbą numatoma organizuoti trijose sekcijose: Fiziniai mokslai, Technologijos mokslai ir Inovacijos. Inovacijų sekcija – tai nauja organizatorių iniciatyva, siekianti pritraukti tyrėjus,nagrinėjančius šias problemas:

Konferencija vyks Lietuvos mokslų akademijoje 2019 m. kovo 12 d. Konferencijoje planuojami žodiniai (12 min., iš jų 10 min. pranešimas ir 2 min. klausimams) ir stendiniai pranešimai. Kviečiami dalyvauti jaunieji mokslininkai (studentai, turintys mokslo publikacijų recenzuojamuose mokslo žurnaluose, magistrai, rezidentai, doktorantai, mokslų daktarai, podoktorantūros stažuotojai) bei verslo ir inovacijų specialistai (iki 40 metų amžiaus).

Kviečiame įvairių institucijų jaunuosius mokslininkus iki 2019 m. vasario 18 d. 12 val. teikti paraiškas dalyvauti konferencijoje nurodant pasirinktą sekciją. Paraišką sudaro:

 •   autorius (-iai),

 •   pranešimo pavadinimas,

 •   trumpa pranešimo santrauka (iki 200 žodžių, Times New Roman šriftu, 12),

 •   publikacijų sąrašas,

 •   autoriaus gyvenimo aprašymas (CV),

 •   kontaktiniai duomenys (būtinas mob. tel. Nr.),

 •   paraiškoje nurodyti, koks bus pranešimas – žodinis ar stendinis.

  Minėtą medžiagą (Word formatu) ir duomenis elektronine forma teikti el. paštu: (fiziniai mokslai)
  (technologijos mokslai ir inovacijos)

mokslo tyrimų rezultatai ir išradimai, leidžiantys

plėtoti ir atnaujinti gaminamos produkcijos (paslaugų) nomenklatūrą, tobulinti technologijas bei jų gamybą ir diegimu vidaus bei užsienio rinkose; naujų idėjų generavimas ir jų įgyvendinimas kuriant naujus gaminius, procesus ar paslaugas, lemiančias nacionalinės ekonomikos ir užimtumo didėjimą, pelno augimą inovacijas diegiančiai kompanijai; sėkmingas naujų technologijų, idėjų ir metodų

komercinis pritaikymas pateikiant rinkai naujus arba tobulinant jau esančius produktus ir procesus.

Pranešimų santraukos bus paskelbtos LMA interneto svetainėje.
JMK pranešimų autoriai bus informuoti apie atrankos rezultatus ir derinama programa.
Konferencijos programa bus paskelbta LMA interneto svetainėje (kovo 78 d.).
JMK organizacinis komitetas vertins skaitytus pranešimus ir išrinks 10 geriausių pranešėjų,

kuriems bus įteikti LMA diplomai.
Diplomų teikimo iškilmės vyks
2019 m. kovo mėn. pabaigoje (tiksli data bus derinama

su Ministru Pirmininku).
Konferencijos rėmėjas INFOBALT įsteigė stipendijas (stipendijų fondas – 6000 eurų)

geriausiems 2019 m. jauniesiems mokslininkams, kurių darbai bus išskirtinio mokslinio lygio informacinių ir ryšių technologijų srityje bei intensyvaus jų taikymo moksliniuose tyrimuose ar kitose dalykinėse srityse. Būsimus stipendiatus iš JMK organizacinio komiteto atrinktų pranešėjų papildomai pagal INFOBALT vardinės stipendijos konkurso nuostatus vertins INFOBALT komisija.

Kiti atrinkti geriausieji darbų autoriai bus apdovanoti vertingais prizais ir diplomais.

Informaciją apie Jaunųjų mokslininkų konferenciją, jos Organizacinį komitetą, INFOBALT vardinės stipendijos konkurso nuostatus rasite Lietuvos mokslų akademijos svetainėje http://www.lma.lt/. Tiesioginė nuoroda http://www.lma.lt/infobalt-vardines-stipendijos

Kviečiame dalyvauti pranešimo rengimo mokymuose!

Jauniesiems mokslininkams yra suteikiama galimybė dalyvauti pranešimo rengimo mokymuose. Mokymų trukmė – 4 akademinės valandos. Mokymuose bus pristatyta Stanfordo mokslo instituto pranešimų rengimo metodika NABC ir pateikti praktiniai sėkmingų pristatymo pavyzdžiai. Registracija į mokymus vyksta el. paštu iki 2019 m. vasario 13 d. Mokymuose gali dalyvauti visi jaunieji mokslininkai, planuojantys dalyvauti jaunųjų mokslininkų konferencijoje 2019 metais.

Mokymų laikai:

Mokymai vyks Visorių informacinių technologijų parke (VITP), Mokslininkų g. 2A, Vilnius.

SKELBIAMAS dar vienas prizas 9-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos dalyviams!

VšĮ „Visorių informacinių technologijų parkas“ (VITP) padės išplėtoti jaunojo mokslininko verslo idėją.

Parko ekspertai padės jaunajam mokslininkui:
Suformuoti verslo idėjos vertės pasiūlymą ir verslo modelį;
Inicijuoti ir pradėti vykdyti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklas; Pasiruošti technologijomis paremtų produktų vystymo strategiją;
Pasirengti susitikimui su investuotojais ir surengs iki 3 pristatymų investuotojams;
Įsteigti įmonę, kuriai bus suteiktos pirmosioms įmonės veiklos 100 dienų
nemokamos inkubavimo paslaugos Visorių informacinių technologijų parke (Mokslininkų g. 2A, Vilnius).

Kreiptis el. paštu iki 2019 m. vasario 18 d.

2019 m. vasario 20 d. 15.0018.00 val. 2019 m. vasario 18 d. 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos