Atsiskaitymui už praktiką praktikos pabaigoje būtina atlikti šiuos žingsnius:

1. Pateikti katedrai ataskaitą apie atliktą praktiką;

2. Įmonės/įstaigos praktikos vadovas turi užpildyti studento praktikos įvertinimo anketą;

3. Studentas turi užpildyti praktikos vietos įvertinimo anketą.

1. Profesinės praktikos ataskaita turi būti parengta pagal fakulteto pateiktą pavyzdį (www.chgf.vu.lt/studijos/profesine-praktika). Tituliniame ataskaitos lape turi būti:

  • įmonės/įstaigos praktikos vadovo įvertinimas balais ir parašas;
  • įmonės/įstaigos antspaudas;
  • universiteto praktikos vadovo (iš katedros paskirto dėstytojo) parašas.

Jei ant praktikos ataskaitos įmonės antspaudo nėra, tuomet papildomai studentas turi pateikti iš įmonės pažymą (su antspaudu ir vadovo parašu)  apie atliktą praktiką.

Praktikos ataskaitas katedrų praktikos vadovams pateikti reikia iki lapkričio 7 d.

Pateikę praktikos ataskaitą raštu studentai turės ją pristatyti žodžiu katedros sudarytai komisijai. Studentai turi parengti 5-7 min. pristatymus. Atsiskaitymo kalba – lietuvių, bet jei studentas atliko Erasmus praktiką užsienyje, jam leidžiama pristatyti ataskaitą anglų kalba, skaidrės irgi gali būti anglų kalba. Atsiskaitymai vyks lapkričio 12-16 dienomis. Tikslios datos bus paskelbtos lapkričio 8 d.

Iškilus klausimams dėl ataskaitos rengimo reikia kreiptis į savo katedros praktikos vadovą.

2. Studento praktikos įvertinimo anketa vadovui. Studentas turi informuoti įmonės/įstaigos praktikos vadovą, kad praktikos pabaigoje jam bus atsiųsta elektroninė vertinimo anketa. Užpildytos anketos duomenys automatiškai patenka į duomenų bazę, todėl jos nereikia spausdinti. Jei praktikos vadovas neturi galimybės užpildyti elektroninės anketos, tuomet studentas jam turi pateikti atspausdintą anketą ir užpildytą bei pasirašytą praktikos vadovo pridėti prie praktikos ataskaitos. Anketos šabloną galima rasti fakulteto tinklalapyje.

Dėmesio! Visi studentai praktikos sistemoje turi būti užpildę registracijos anketą ir teisingai nurodę įmonės/įstaigos praktikos vadovo el. pašto adresą, kuriuo jam bus atsiųsta elektroninė vertinimo anketa.

3. Praktikos vietos įvertinimo anketa studentui. Praktikos vietos įvertinimo anketą studentai pildo prisijungę į praktikos sistemą. Apie leidimą pildyti anketą studentai bus informuojami el. paštu.

4. Jeigu atlikote Erasmus+ praktiką užsienyje:

  • Grįžus iš praktikos, After the mobility kopiją reikia pristatyti praktikų koordinatorei Živilei Stankevičiūtei (originalas parodomas, po to pristatomas į Karjeros ir konsultavimo skyrių).
  • Praktikos ataskaita ir skaidrės gali būti lietuvių arba anglų kalba. Gynimo katedros komisijoje kalba lietuvių.
  • Ant paruoštos praktikos ataskaitos titulinio lapo turi būti įmonės/įstaigos praktikos vadovo įvertinimas balais ir parašas.

Paskaitos prasideda nuo spalio 29 d. 

studentas-vienai-dienai-1920X633.png

2018 m. spalio 22–26 dienomis Vilniaus universitete vyks atsinaujinęs tradicinis renginių ciklas „Studentas vienai dienai“. Paskaitose, laboratorijose ir praktiniuose užsiėmimuose universiteto studentai moksleiviams padės tapti akademinės bendruomenės nariu nors vienai dienai ir sužinoti, ką reiškia studijuoti geriausiame šalies universitete.

- Paskaitos Kaune

- Renginiai moksleiviams

- Paskaitos spalio 22 d.

- Paskaitos spalio 23 d.

- Paskaitos spalio 24 d.

- Paskaitos spalio 25 d.

- Paskaitos spalio 26 d.

Rinkis dominančias paskaitas, registruokis ir nurodytu laiku atvyk į atitinkamą Universiteto padalinį. Nepamiršk, kad paskaitų trukmė – 90 minučių (kartais ir ilgiau – žiūrėk prie paskaitos aprašymo), jos bus skaitomos laikantis nustatyto plano ir nekeičiant jų turinio.

Jeigu nori VU prizo ar reikia pateisinimo dėl praleistų pamokų mokykloje, atsispaudink pažymąpatvirtinančią dalyvavimą „Studentas vienai dienai“ paskaitoje (prieš pateikiant pasirašyti dėstytojui, pažymą reikia užpildyti).

Pažyma patvirtinanti dalyvavimą paskaitoje

Kyla klausimų? Parašykite mums: Lina Bivainienė, 

Susipažinkite su ankstesnių sesijų tvarkaraščiais:

2015 m. kovo 16 - 20 d. atvirų paskaitų tvarkaraštis.

2015 m. lapkričio 16 - 20 d. atvirų paskaitų tvarkaraštis.

2016 m. kovo 7-18 d. d. atvirų paskaitų tvarkaraštis.

2016 m. lapkričio 21- gruodžio 2 d. d. atvirų paskaitų tvarkaraštis.

2017 m. kovo 27 - balandžio 7 d. d. atvirų paskaitų tvarkaraštis.

 

_ADS7039.jpg

2018 m. rugsėjo 18-19 dienomis vyks Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Chemijos instituto doktoratų atestacijos:

 

Už I doktorantūros metus – 2018-09-18 (antradienį), 10.00 val., prof. Kazio Daukšo auditorijoje;

Už II doktorantūros metus – 2018-09-18 (antradienį), 12.00 val., prof. Kazio Daukšo auditorijoje;

Už III doktorantūros metus – 2018-09-19 (trečiadienį), 14.00 val., Neorganinės chemijos auditorijoje;

Už IV doktorantūros metus – 2018-09-19 (trečiadienį), 16.30 val., Neorganinės chemijos auditorijoje.

Doktorantus vertins sudarytos komisijos, dalyvauti ir užduoti klausimus kviečiami visi!

 

UAB „ThermoFisherScientificBaltics“ kviečia Vilniaus Universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto (VU CHGF) 1 kurso magistro studentus bendrovėje atlikti ir parengti magistro baigiamuosius darbus. Kaip ir kasmet, geriausiems studentams konkurso sąlygomis bendrovė skiria vardines stipendijas. 

 

Įmonė ThermoFisherScientificBaltics ir Vilniaus universitetas vystyto ilgametį bendradarbiavimą. Šia stipendija siekiama studentus skatinti dalyvauti moksliniuose tyrimuose ir siekti karjeros biotechnologijos srityje.  

2018 – 2019 m. m. Stipendijos, skiriamos antros pakopos (magistro) studentams. Stipendijos dydis – 1773 Eur (visiems mokslo metams). Stipendija bus mokama lygiomis dalimis kas mėnesį. Bendrovės atstovai skelbia, kad stipendijos gavėjas nepraranda galimybės gauti valstybės ar kitas stipendijas. Buvęs stipendininkas gali vėl pretenduoti, ir stipendija gali būti paskirta net kelis kartus. 

Studentų paraiškas vertina vertinimo komisija. Komisija įvertins studento studijų rezultatus ir pažangumą (baigiamasis darbas turi būti įvertintas ne mažiau kaip 8 balai), motyvaciją ir praktinius tiriamojo darbo įgūdžius. 

Studentai, teikdami paraiškas gauti Stipendiją 2018 – 2019 m. m., turi pasirinkti baigiamojo magistro darbo, kurį rengs UAB „Thermo

 

FisherScientificBaltics“, vieną iš šių temų: 

• Baltymų invitro evoliucijos panaudojimas fermentų savybių tobulinimui; • Naujos kartos RNR sekoskaitos tyrimai; • DNR polimerazių struktūros ir funkcijos ryšio tyrimai; • Genomų padauginimo (WGA) technologijų tobulinimas. 

• Naujos kartos sekoskaitos taikymas Epigenetikoje; • Nukleorūgčių modifikacijos fermentų tyrimai ir taikymai; • Baltymų savybių keitimas cheminių modifikacijų invitro pagalba Dr. V.Šeputienė; • Naujos kartos DNR sekoskaitos tyrimai; • DNR sekoskaitosbioinformatinių analizės įrankių kūrimas; • Mikroorganizmų genomų inžinerija. 

• Ląstelių inžinerija rekombinantinės sintezės tobulinimui; • Terapijai skirtų rekombinantinių baltymų biosintezės ir gryninimo technologijos; • Rekombinantinių baltymų klostymas ir stabilizavimas.  

• Modifikuotų nukleotidų sintezė; • Naujų preparatyviniochromatografinio gryninimo metodų kūrimas ir optimizavimas; • Ultraefektyviosios skysčių chromatografijos – masių spektrometrijos metodų kūrimas. 

• Invitro transliacijos sistemos tyrimai ir taikymas; • Terapijai skirtų rekombinantinių baltymų funkciniai tyrimai invitroM.Laime; • Naujų analizės metodų kūrimas ir esamų tobulinimas; • Produktų sudėties kritinių komponentų analizė. 

• Vienos ląstelės genomo padauginimas; • Atvirkštinių transkriptazių savybių tyrimas.

• Naujų analizės metodų kūrimas ir esamų optimizavimas; • Bioanalitinių metodų validavimas

 

Vienas studentas motyvaciniame laiške gali nurodyti ne daugiau kaip 3 temas. 

 

Paraiškas galima teikti iki 2018 m. rugsėjo 4 d. 10. 

 

Pretendentai savo kandidatūrą stipendijai gauti siūlo patys, pateikdami konkursui šiuos dokumentus:

1. gyvenimo aprašymą (CV); 

2. motyvacinį laišką, Jame studentai turi nurodyti baigiamojo darbo, kurį norėtų rengti UAB „ThermoFisherScientificBaltics“, temą; 

3. bakalauro diplomo ir priedėlio kopijas; 

4. bakalauro darbą el. formatu; 

5. valstybinių brandos egzaminų rezultatus ir trumpą studento kitų studijų pasiekimų ir visuomeninės veiklos charakteristiką (dalyvavimas mokslinėse olimpiadose ir pan., jei yra); 

6. katedros (instituto) ar grupės darbo vadovo ar darbovietės vadovo rekomendacija būtų pranašumas. 

 

Dokumentai pateikiami VU Studijų direkcijai (el. paštu adresu: ) ir įmonės „ThermoFisherScientificBaltics“ atstovei (el. paštu adresu: ), el. laiško pavadinime nurodant: Paraiška „ThermoFisherScientific“ stipendijai gauti. 

Informacija apie paskirtas stipendijas skelbiama VU Chemijos ir geomokslų fakulteto svetainėje. 

IMG_9530-642x336.jpg

Jau ketvirtus metus iš eilės Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto (VU CHGF) trečio kurso geografijos studentai Kuršių nerijoje atlieka ekogeografinius tyrimus. Tyrimų metu sukauptais duomenimis, sudarytais žemėlapiais ir duomenų bazėmis naudojasi tiek Neringos savivaldybės, tiek Kuršių nerijos nacionalinio parko darbuotojai.

Mokomosios-tiriamosios praktikos metu daugiausia dėmesio skiriama detaliems Kuršių nerijos paviršiaus struktūros morfologiniams tyrimams. Itin detaliai tyrinėta dirvožemio danga.

Tyrimų praktiką atlieka 27 Vilniaus universiteto studentai, vadovaujami Geografijos ir kraštotvarkos katedros mokslininkų doc. dr. Jono Volungevičiaus ir lekt. dr. Lauryno Juknos.

Kaip pastebi  L. Jukna, praktika vykdoma bendradarbiaujant su Neringos savivaldybe, Kuršių nerijos nacionaliniu parku ir Neringos gimnazija, todėl studentų sukaupta vertinga medžiaga tikrai nedulka lentynose ar paskęsta nenaudojamų kompiuterio failų gausybėje.

„Per beveik mėnesį trunkančią praktiką studentai tiria svarbiausius šio unikalaus Lietuvos kampelio gamtinio kraštovaizdžio komponentus: paviršiaus reljefą, dirvožemį, augmeniją, žemėnaudos struktūrą, o taip pat šių komponentų tarpusavio ryšius, formuojančius sudėtingus ir labai savitus teritorinius kompleksus”, – pasakoja L. Jukna.

90150001-850x491.jpg

Praėjusią savaitę (liepos 5 dieną) Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto (VU CHGF) Chemijos magistrantūros studentas Mindaugas Gicevičius laimėjo Aleksandro Stulginskio vardo stipendiją, o Biochemijos bakalauro studentams Irmantui Rokaičiui ir Dominykui Murzai buvo paskirtos Kazio Grinio vardo stipendijos. 

LR Prezidentų vardinės stipendijos skiriamos talentingiausiems studentams, ypač pasižymintiems studijose, mokslinėje, visuomeninėje ir (arba) meninėje veikloje visų (valstybinių ir nevalstybinių)  aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios studijų pakopų ir vientisųjų studijų studentams. Jas kasmet skiria švietimo ir mokslo ministras.

„Lietuvos Respublikos prezidentų stipendijos – pats garbingiausias Lietuvos studentų pasiekimų įvertinimas ir paskata toliau siekti geriausių akademinių rezultatų. Sveikinu visus šio garbingo įvertinimo nusipelniusius studentus ir linkiu jiems toliau sėkmingai kopti į mokslo viršūnes“, – sakė  švietimo  ir  mokslo  ministrė Jurgita Petrauskienė.

Iš 16 kandidatų net 11 Vilniaus Universiteto studentų laimėjo stipendijas. Iš šio vienuoliktuko, net trys studentai mokosi Chemijos ir geomokslų fakultete. 

LR Prezidentų vardo stipendijų konkursas stipendijoms gauti buvo paskelbtas balandžio mėnesį. Konkurso laimėtojams skiriamos Antano Smetonos (humanitarinių mokslų studijų sritis), Aleksandro Stulginskio (matematikos, informatikos ir fizinių mokslų studijų krypčių grupių) stipendijos, Kazio Griniaus (gyvybės, sveikatos, veterinarijos ir žemės ūkio mokslų, sporto studijų krypčių grupės), Jono Žemaičio (inžinerijos mokslų studijų krypčių ir technologijos mokslų studijų krypčių grupės) ir  Algirdo Brazausko (socialinių mokslų studijų krypčių ir ugdymo mokslų krypčių, teisės, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės) stipendijos. 

Konkursas šioms stipendijoms gauti organizuojamas kasmet. 

LR Prezidentų vardinių stipendijų tikslas – pagerbti Lietuvos Respublikos Prezidentus, skatinti studentus siekti labai gerų studijų rezultatų, aktyviai dalyvauti mokslinėje, meninėje  ir visuomeninėje veikloje. 

Nuo šiandien (liepos 5 d.) prasideda II – asis stojimo į antrosios pakopos studijų programas etapas. 
72 žmonės jau apsisprendė. Prisijungti prie jų gali užpildydamas prašymą čia: https://is.vu.lt/pls/mg/isas.login
 
   

II ETAPAS

Prašymų registracija

Nuo liepos 5 d. 14:00 val. iki liepos 9 d. 24:00 val.

Prašymai teikiami Internetinėje stojančiųjų aptarnavimo sistemoje:

https://is.vu.lt/pls/mg/isas.login

Dokumentų registracija asmeniškai arba per notarine tvarka įgaliotą asmenį, kurie neregistravo dokumentų I–ojo etapo metu

Liepos 10 d. 9:0013:00 val.

Dokumentų registravimas asmeniškai vyks Informacinių technologijų paslaugų centre, Saulėtekio al. 9, II-ieji jungiamieji rūmai

Konkursinių balų skelbimas

Liepos 10 d. 15:00 val.

Kvietimų studijuoti skelbimas

Liepos 11 d. 11:00 val.

Studijų sutarčių sudarymas

Internetu, naudojantis el. bankininkystės paslauga:

Nuo liepos 11 d. 11:00 val. iki liepos 12 d. 24:00 val.

Atvykstant į universitetą:

Liepos 12 d. (nuo 10:00 val. iki 14:00 val.)

PASTABA: stojantysis, norėdamas sudaryti studijų sutartį ne per el. bankininkystės paslaugą, atvyksta į vyks Informacinių technologijų paslaugų centrą, Saulėtekio al. 9, II-ieji jungiamieji rūmai.

BENDROJI INFORMACIJA

Priėmimo į Vilniaus Universiteto studijų programas taisykles įgyvendinantis teisės aktas „Pažymos, reikalingos stojant į tam tikras antrosios pakopos ir profesines pedagogines studijų programas 20182019 mokslo metais“ pateiktas čia

 

Informuojame, kad stojamasis pokalbis su pretendentais į Vilniaus universiteto Fizinės geografijos doktorantūrą (06P) vyks 2018 m. birželio 28 d. (ketvirtadienį) 9.00 val. Geomokslų institute 319 a. (Čiurlionio g. 21).

 

Stojamojo pokalbio į Fizinės geografijos (06P) doktorantūrą vertinimo komisija:

doc. dr. Donatas Pupienis – pirmininkas

prof. (HP) dr. Arūnas Bukantis

prof. Giedrė Beconytė

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos