Straipsniukas i puslapi_2018.jpg
 

2018 m. lapkričio 14 dieną Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Chemijos instituto magistrantūros pirmo kurso studentams Arminui Juriui ir Indrei Misiūnaitei paskirtos vardinės „Gražinos Romualdos Klimavičius” stipendijos.

Šia stipendija siekiama paskatinti gabius Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto studentus siekti geresnių studijų rezultatų, domėtis naujovėmis, dalyvauti moksliniuose tyrimuose.

Stipendiją steigia Gražinos Romualdos Klimavičius vardo stipendijos fondas. Fondą sudaro Gražinos Romualdos Klimavičius nustatytos sumos metinės palūkanos, kurios skiriamos kasmetinėms vardinėms stipendijoms mokėti. Vardinės stipendijos dydis priklauso nuo sukauptų metinių palūkanų.

Sveikiname!

ISEP Plakatas 2019 ruduo LT.jpg

ISEP Plakatas 2019 ruduo EN.jpg

Lietuvos mokslų akademijos Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius, Technikos mokslų skyrius ir asociacija INFOBALT organizuoja LMA 9-ąją jaunųjų mokslininkų konferenciją „Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai“.

Konferencijos globėjas – Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas.

Jaunųjų mokslininkų konferencijos (toliau – JMK) tikslas – apžvelgti pateiktus geriausius jaunųjų mokslininkų darbus iš matematikos, fizikos, biochemijos, chemijos, astronomijos, elektronikos, informatikos, mechanikos, energetikos, medžiagotyros, statybos inžinerijos mokslų ir jų sandūrų, taip pat susipažinti su jaunųjų mokslininkų mokslinių interesų problematika, jos suvokimo horizontu, aktualumu ir atitikimu dabarties iššūkius.

Konferencijos darbą numatoma organizuoti trijose sekcijose: Fiziniai mokslai, Technologijos mokslai ir Inovacijos. Inovacijų sekcija – tai nauja organizatorių iniciatyva, siekianti pritraukti tyrėjus,nagrinėjančius šias problemas:

Konferencija vyks Lietuvos mokslų akademijoje 2019 m. kovo 12 d. Konferencijoje planuojami žodiniai (12 min., iš jų 10 min. pranešimas ir 2 min. klausimams) ir stendiniai pranešimai. Kviečiami dalyvauti jaunieji mokslininkai (studentai, turintys mokslo publikacijų recenzuojamuose mokslo žurnaluose, magistrai, rezidentai, doktorantai, mokslų daktarai, podoktorantūros stažuotojai) bei verslo ir inovacijų specialistai (iki 40 metų amžiaus).

Kviečiame įvairių institucijų jaunuosius mokslininkus iki 2019 m. vasario 18 d. 12 val. teikti paraiškas dalyvauti konferencijoje nurodant pasirinktą sekciją. Paraišką sudaro:

 •   autorius (-iai),

 •   pranešimo pavadinimas,

 •   trumpa pranešimo santrauka (iki 200 žodžių, Times New Roman šriftu, 12),

 •   publikacijų sąrašas,

 •   autoriaus gyvenimo aprašymas (CV),

 •   kontaktiniai duomenys (būtinas mob. tel. Nr.),

 •   paraiškoje nurodyti, koks bus pranešimas – žodinis ar stendinis.

  Minėtą medžiagą (Word formatu) ir duomenis elektronine forma teikti el. paštu: (fiziniai mokslai)
  (technologijos mokslai ir inovacijos)

mokslo tyrimų rezultatai ir išradimai, leidžiantys

plėtoti ir atnaujinti gaminamos produkcijos (paslaugų) nomenklatūrą, tobulinti technologijas bei jų gamybą ir diegimu vidaus bei užsienio rinkose; naujų idėjų generavimas ir jų įgyvendinimas kuriant naujus gaminius, procesus ar paslaugas, lemiančias nacionalinės ekonomikos ir užimtumo didėjimą, pelno augimą inovacijas diegiančiai kompanijai; sėkmingas naujų technologijų, idėjų ir metodų

komercinis pritaikymas pateikiant rinkai naujus arba tobulinant jau esančius produktus ir procesus.

Pranešimų santraukos bus paskelbtos LMA interneto svetainėje.
JMK pranešimų autoriai bus informuoti apie atrankos rezultatus ir derinama programa.
Konferencijos programa bus paskelbta LMA interneto svetainėje (kovo 78 d.).
JMK organizacinis komitetas vertins skaitytus pranešimus ir išrinks 10 geriausių pranešėjų,

kuriems bus įteikti LMA diplomai.
Diplomų teikimo iškilmės vyks
2019 m. kovo mėn. pabaigoje (tiksli data bus derinama

su Ministru Pirmininku).
Konferencijos rėmėjas INFOBALT įsteigė stipendijas (stipendijų fondas – 6000 eurų)

geriausiems 2019 m. jauniesiems mokslininkams, kurių darbai bus išskirtinio mokslinio lygio informacinių ir ryšių technologijų srityje bei intensyvaus jų taikymo moksliniuose tyrimuose ar kitose dalykinėse srityse. Būsimus stipendiatus iš JMK organizacinio komiteto atrinktų pranešėjų papildomai pagal INFOBALT vardinės stipendijos konkurso nuostatus vertins INFOBALT komisija.

Kiti atrinkti geriausieji darbų autoriai bus apdovanoti vertingais prizais ir diplomais.

Informaciją apie Jaunųjų mokslininkų konferenciją, jos Organizacinį komitetą, INFOBALT vardinės stipendijos konkurso nuostatus rasite Lietuvos mokslų akademijos svetainėje http://www.lma.lt/. Tiesioginė nuoroda http://www.lma.lt/infobalt-vardines-stipendijos

Kviečiame dalyvauti pranešimo rengimo mokymuose!

Jauniesiems mokslininkams yra suteikiama galimybė dalyvauti pranešimo rengimo mokymuose. Mokymų trukmė – 4 akademinės valandos. Mokymuose bus pristatyta Stanfordo mokslo instituto pranešimų rengimo metodika NABC ir pateikti praktiniai sėkmingų pristatymo pavyzdžiai. Registracija į mokymus vyksta el. paštu iki 2019 m. vasario 13 d. Mokymuose gali dalyvauti visi jaunieji mokslininkai, planuojantys dalyvauti jaunųjų mokslininkų konferencijoje 2019 metais.

Mokymų laikai:

Mokymai vyks Visorių informacinių technologijų parke (VITP), Mokslininkų g. 2A, Vilnius.

SKELBIAMAS dar vienas prizas 9-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos dalyviams!

VšĮ „Visorių informacinių technologijų parkas“ (VITP) padės išplėtoti jaunojo mokslininko verslo idėją.

Parko ekspertai padės jaunajam mokslininkui:
Suformuoti verslo idėjos vertės pasiūlymą ir verslo modelį;
Inicijuoti ir pradėti vykdyti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklas; Pasiruošti technologijomis paremtų produktų vystymo strategiją;
Pasirengti susitikimui su investuotojais ir surengs iki 3 pristatymų investuotojams;
Įsteigti įmonę, kuriai bus suteiktos pirmosioms įmonės veiklos 100 dienų
nemokamos inkubavimo paslaugos Visorių informacinių technologijų parke (Mokslininkų g. 2A, Vilnius).

Kreiptis el. paštu iki 2019 m. vasario 18 d.

2019 m. vasario 20 d. 15.0018.00 val. 2019 m. vasario 18 d. 

Atsiskaitymui už praktiką praktikos pabaigoje būtina atlikti šiuos žingsnius:

1. Pateikti katedrai ataskaitą apie atliktą praktiką;

2. Įmonės/įstaigos praktikos vadovas turi užpildyti studento praktikos įvertinimo anketą;

3. Studentas turi užpildyti praktikos vietos įvertinimo anketą.

1. Profesinės praktikos ataskaita turi būti parengta pagal fakulteto pateiktą pavyzdį (www.chgf.vu.lt/studijos/profesine-praktika). Tituliniame ataskaitos lape turi būti:

 • įmonės/įstaigos praktikos vadovo įvertinimas balais ir parašas;
 • įmonės/įstaigos antspaudas;
 • universiteto praktikos vadovo (iš katedros paskirto dėstytojo) parašas.

Jei ant praktikos ataskaitos įmonės antspaudo nėra, tuomet papildomai studentas turi pateikti iš įmonės pažymą (su antspaudu ir vadovo parašu)  apie atliktą praktiką.

Praktikos ataskaitas katedrų praktikos vadovams pateikti reikia iki lapkričio 7 d.

Pateikę praktikos ataskaitą raštu studentai turės ją pristatyti žodžiu katedros sudarytai komisijai. Studentai turi parengti 5-7 min. pristatymus. Atsiskaitymo kalba – lietuvių, bet jei studentas atliko Erasmus praktiką užsienyje, jam leidžiama pristatyti ataskaitą anglų kalba, skaidrės irgi gali būti anglų kalba. Atsiskaitymai vyks lapkričio 12-16 dienomis. Tikslios datos bus paskelbtos lapkričio 8 d.

Iškilus klausimams dėl ataskaitos rengimo reikia kreiptis į savo katedros praktikos vadovą.

2. Studento praktikos įvertinimo anketa vadovui. Studentas turi informuoti įmonės/įstaigos praktikos vadovą, kad praktikos pabaigoje jam bus atsiųsta elektroninė vertinimo anketa. Užpildytos anketos duomenys automatiškai patenka į duomenų bazę, todėl jos nereikia spausdinti. Jei praktikos vadovas neturi galimybės užpildyti elektroninės anketos, tuomet studentas jam turi pateikti atspausdintą anketą ir užpildytą bei pasirašytą praktikos vadovo pridėti prie praktikos ataskaitos. Anketos šabloną galima rasti fakulteto tinklalapyje.

Dėmesio! Visi studentai praktikos sistemoje turi būti užpildę registracijos anketą ir teisingai nurodę įmonės/įstaigos praktikos vadovo el. pašto adresą, kuriuo jam bus atsiųsta elektroninė vertinimo anketa.

3. Praktikos vietos įvertinimo anketa studentui. Praktikos vietos įvertinimo anketą studentai pildo prisijungę į praktikos sistemą. Apie leidimą pildyti anketą studentai bus informuojami el. paštu.

4. Jeigu atlikote Erasmus+ praktiką užsienyje:

 • Grįžus iš praktikos, After the mobility kopiją reikia pristatyti praktikų koordinatorei Živilei Stankevičiūtei (originalas parodomas, po to pristatomas į Karjeros ir konsultavimo skyrių).
 • Praktikos ataskaita ir skaidrės gali būti lietuvių arba anglų kalba. Gynimo katedros komisijoje kalba lietuvių.
 • Ant paruoštos praktikos ataskaitos titulinio lapo turi būti įmonės/įstaigos praktikos vadovo įvertinimas balais ir parašas.

Paskaitos prasideda nuo spalio 29 d. 

studentas-vienai-dienai-1920X633.png

2018 m. spalio 22–26 dienomis Vilniaus universitete vyks atsinaujinęs tradicinis renginių ciklas „Studentas vienai dienai“. Paskaitose, laboratorijose ir praktiniuose užsiėmimuose universiteto studentai moksleiviams padės tapti akademinės bendruomenės nariu nors vienai dienai ir sužinoti, ką reiškia studijuoti geriausiame šalies universitete.

- Paskaitos Kaune

- Renginiai moksleiviams

- Paskaitos spalio 22 d.

- Paskaitos spalio 23 d.

- Paskaitos spalio 24 d.

- Paskaitos spalio 25 d.

- Paskaitos spalio 26 d.

Rinkis dominančias paskaitas, registruokis ir nurodytu laiku atvyk į atitinkamą Universiteto padalinį. Nepamiršk, kad paskaitų trukmė – 90 minučių (kartais ir ilgiau – žiūrėk prie paskaitos aprašymo), jos bus skaitomos laikantis nustatyto plano ir nekeičiant jų turinio.

Jeigu nori VU prizo ar reikia pateisinimo dėl praleistų pamokų mokykloje, atsispaudink pažymąpatvirtinančią dalyvavimą „Studentas vienai dienai“ paskaitoje (prieš pateikiant pasirašyti dėstytojui, pažymą reikia užpildyti).

Pažyma patvirtinanti dalyvavimą paskaitoje

Kyla klausimų? Parašykite mums: Lina Bivainienė, 

Susipažinkite su ankstesnių sesijų tvarkaraščiais:

2015 m. kovo 16 - 20 d. atvirų paskaitų tvarkaraštis.

2015 m. lapkričio 16 - 20 d. atvirų paskaitų tvarkaraštis.

2016 m. kovo 7-18 d. d. atvirų paskaitų tvarkaraštis.

2016 m. lapkričio 21- gruodžio 2 d. d. atvirų paskaitų tvarkaraštis.

2017 m. kovo 27 - balandžio 7 d. d. atvirų paskaitų tvarkaraštis.

 

_ADS7039.jpg

2018 m. rugsėjo 18-19 dienomis vyks Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Chemijos instituto doktoratų atestacijos:

 

Už I doktorantūros metus – 2018-09-18 (antradienį), 10.00 val., prof. Kazio Daukšo auditorijoje;

Už II doktorantūros metus – 2018-09-18 (antradienį), 12.00 val., prof. Kazio Daukšo auditorijoje;

Už III doktorantūros metus – 2018-09-19 (trečiadienį), 14.00 val., Neorganinės chemijos auditorijoje;

Už IV doktorantūros metus – 2018-09-19 (trečiadienį), 16.30 val., Neorganinės chemijos auditorijoje.

Doktorantus vertins sudarytos komisijos, dalyvauti ir užduoti klausimus kviečiami visi!

 

Dvisales sutartys_plakatas2019 pavasaris.jpg

 

Dvisales sutartys_plakatas2019 pavasarisENG.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvisales sutartys_plakatas2019 pavasarisENG.jpg

   VardinÄ—s stipendijos skelbimas.jpg

UAB „ThermoFisherScientificBaltics“ kviečia Vilniaus Universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto (VU CHGF) 1 kurso magistro studentus bendrovėje atlikti ir parengti magistro baigiamuosius darbus. Kaip ir kasmet, geriausiems studentams konkurso sąlygomis bendrovė skiria vardines stipendijas. 

 

Įmonė ThermoFisherScientificBaltics ir Vilniaus universitetas vystyto ilgametį bendradarbiavimą. Šia stipendija siekiama studentus skatinti dalyvauti moksliniuose tyrimuose ir siekti karjeros biotechnologijos srityje.  

2018 – 2019 m. m. Stipendijos, skiriamos antros pakopos (magistro) studentams. Stipendijos dydis – 1773 Eur (visiems mokslo metams). Stipendija bus mokama lygiomis dalimis kas mėnesį. Bendrovės atstovai skelbia, kad stipendijos gavėjas nepraranda galimybės gauti valstybės ar kitas stipendijas. Buvęs stipendininkas gali vėl pretenduoti, ir stipendija gali būti paskirta net kelis kartus. 

Studentų paraiškas vertina vertinimo komisija. Komisija įvertins studento studijų rezultatus ir pažangumą (baigiamasis darbas turi būti įvertintas ne mažiau kaip 8 balai), motyvaciją ir praktinius tiriamojo darbo įgūdžius. 

Studentai, teikdami paraiškas gauti Stipendiją 2018 – 2019 m. m., turi pasirinkti baigiamojo magistro darbo, kurį rengs UAB „Thermo

 

FisherScientificBaltics“, vieną iš šių temų: 

• Baltymų invitro evoliucijos panaudojimas fermentų savybių tobulinimui; • Naujos kartos RNR sekoskaitos tyrimai; • DNR polimerazių struktūros ir funkcijos ryšio tyrimai; • Genomų padauginimo (WGA) technologijų tobulinimas. 

• Naujos kartos sekoskaitos taikymas Epigenetikoje; • Nukleorūgčių modifikacijos fermentų tyrimai ir taikymai; • Baltymų savybių keitimas cheminių modifikacijų invitro pagalba Dr. V.Šeputienė; • Naujos kartos DNR sekoskaitos tyrimai; • DNR sekoskaitosbioinformatinių analizės įrankių kūrimas; • Mikroorganizmų genomų inžinerija. 

• Ląstelių inžinerija rekombinantinės sintezės tobulinimui; • Terapijai skirtų rekombinantinių baltymų biosintezės ir gryninimo technologijos; • Rekombinantinių baltymų klostymas ir stabilizavimas.  

• Modifikuotų nukleotidų sintezė; • Naujų preparatyviniochromatografinio gryninimo metodų kūrimas ir optimizavimas; • Ultraefektyviosios skysčių chromatografijos – masių spektrometrijos metodų kūrimas. 

• Invitro transliacijos sistemos tyrimai ir taikymas; • Terapijai skirtų rekombinantinių baltymų funkciniai tyrimai invitroM.Laime; • Naujų analizės metodų kūrimas ir esamų tobulinimas; • Produktų sudėties kritinių komponentų analizė. 

• Vienos ląstelės genomo padauginimas; • Atvirkštinių transkriptazių savybių tyrimas.

• Naujų analizės metodų kūrimas ir esamų optimizavimas; • Bioanalitinių metodų validavimas

 

Vienas studentas motyvaciniame laiške gali nurodyti ne daugiau kaip 3 temas. 

 

Paraiškas galima teikti iki 2018 m. rugsėjo 4 d. 10. 

 

Pretendentai savo kandidatūrą stipendijai gauti siūlo patys, pateikdami konkursui šiuos dokumentus:

1. gyvenimo aprašymą (CV); 

2. motyvacinį laišką, Jame studentai turi nurodyti baigiamojo darbo, kurį norėtų rengti UAB „ThermoFisherScientificBaltics“, temą; 

3. bakalauro diplomo ir priedėlio kopijas; 

4. bakalauro darbą el. formatu; 

5. valstybinių brandos egzaminų rezultatus ir trumpą studento kitų studijų pasiekimų ir visuomeninės veiklos charakteristiką (dalyvavimas mokslinėse olimpiadose ir pan., jei yra); 

6. katedros (instituto) ar grupės darbo vadovo ar darbovietės vadovo rekomendacija būtų pranašumas. 

 

Dokumentai pateikiami VU Studijų direkcijai (el. paštu adresu: ) ir įmonės „ThermoFisherScientificBaltics“ atstovei (el. paštu adresu: ), el. laiško pavadinime nurodant: Paraiška „ThermoFisherScientific“ stipendijai gauti. 

Informacija apie paskirtas stipendijas skelbiama VU Chemijos ir geomokslų fakulteto svetainėje. 

IMG_9530-642x336.jpg

Jau ketvirtus metus iš eilės Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto (VU CHGF) trečio kurso geografijos studentai Kuršių nerijoje atlieka ekogeografinius tyrimus. Tyrimų metu sukauptais duomenimis, sudarytais žemėlapiais ir duomenų bazėmis naudojasi tiek Neringos savivaldybės, tiek Kuršių nerijos nacionalinio parko darbuotojai.

Mokomosios-tiriamosios praktikos metu daugiausia dėmesio skiriama detaliems Kuršių nerijos paviršiaus struktūros morfologiniams tyrimams. Itin detaliai tyrinėta dirvožemio danga.

Tyrimų praktiką atlieka 27 Vilniaus universiteto studentai, vadovaujami Geografijos ir kraštotvarkos katedros mokslininkų doc. dr. Jono Volungevičiaus ir lekt. dr. Lauryno Juknos.

Kaip pastebi  L. Jukna, praktika vykdoma bendradarbiaujant su Neringos savivaldybe, Kuršių nerijos nacionaliniu parku ir Neringos gimnazija, todėl studentų sukaupta vertinga medžiaga tikrai nedulka lentynose ar paskęsta nenaudojamų kompiuterio failų gausybėje.

„Per beveik mėnesį trunkančią praktiką studentai tiria svarbiausius šio unikalaus Lietuvos kampelio gamtinio kraštovaizdžio komponentus: paviršiaus reljefą, dirvožemį, augmeniją, žemėnaudos struktūrą, o taip pat šių komponentų tarpusavio ryšius, formuojančius sudėtingus ir labai savitus teritorinius kompleksus”, – pasakoja L. Jukna.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos