Džiaugdamiesi nuostabiomis šventinio fejerverko spalvomis net nepagalvojate, kad jų priežastis slypi 1A ir 2A grupių metalų elektroninėje sandaroje.
     Aliuminio gamybai reikalingi milžiniški kiekiai elektros energijos; jo gamybos technologija žinoma apie šimtmetį. Švino gamybos principai žinomi jau ne vieną amžių. Taikydami elektrocheminius dėsningumus galime paaiškinti, kodėl vienus metalus galima gaminti tik elektrolizės būdu, o kitus įmanoma išskirti naudojant įvairias chemines reakcijas. Cheminės pusiausvyros dėsningumų išmanymas padeda suvokti kodėl gamtinis vanduo yra kietas ir kaip jį suminkštinti.
     Šiame ir tolimesniuose skyriuose rasime daugybę progų susieti anksčiau išnagrinėtus dėsningumus su nauja informacija.

 

Metalai

1A grupė: šarminiai metalai
2A grupė: žemės šarminiai metalai
Jonai gamtiniame vandenyje: vandens kietumas
3A grupės metalai: Al, Ga, In, Tl
4A grupės metalai: alavas ir švinas

Papildomam skaitymui: Galio arsenidas