Pereinamieji elementai šiuolaikiniame pasaulyje turi labai daug pritaikymo sričių. Svarbiausiasis konstrukcinis metalas geležis priklauso pereinamųjų elementų šeimai. Plieno gamybai naudojami priedai (V, Cr, Mn,Co, Ni, Mo, W) irgi priklauso tai pačiai šeimai. Geriausiai laidūs elektrai yra Ag ir Cu. Iš Ti, Fe ir Cr junginių gaminami įvairūs pigmentai dažų gamybai. Fotografinai procesai remiasi sidabro junginių savybėmis. Spalvotų televizorių ekranų gamybai naudojami f šeimos elementai (lantanidų oksidai). d ir f šeimų elementų chemija labai svarbi praktiniu ir teoriniu požiūriu. Tiriant jų junginius buvo atskleisti sudėtingi ryšių susidarymo mechanizmai, medžiagų magnetizmo prigimtis, aptikti svarbūs cheminių reakcijų dėsningumai. 
 

Pereinamieji elementaiBendriausiosios savybės
Kompleksiniai junginiai
Metalurgijos pagrindai
Geležies ir plieno metalurgija
Pirmoji pereinamųjų elementų eilė: nuo Sc iki Ni
1B grupė: Cu, Ag, Au
2B grupė: Zn, Cd, Hg
Lantanoidai
Aukštatemperatūriniai superlaidininkai